Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/2017/04

Trang này liệt kê những trang có thành viên đề nghị xóa đi vào tháng 4 năm 2017. Các bài đã xóa được ghi lại trong Nhật trình xóa.

Bệnh viện đa khoa tư nhân Thiện Hạnh

Bước chân hai thế hệ

Ca sĩ giấu mặt - Hidden Singer


Ca sĩ giấu mặt - Hidden Singer (mùa 2)

Công an tỉnh Bắc Kạn

Danny Poon

David Dao

Vậy có nên khoan đóng và chờ 7 ngày để biểu quyết tiếp không ? Kẹo Dừa✌(nhắn cho tôi ^^) 19:31, ngày 14 tháng 4 năm 2017 (UTC)
Phải đóng để thành viên biết quy định và làm theo và tránh các thành viên khác lầm tưởng là đang biểu quyết.  A l p h a m a  Talk 20:31, ngày 14 tháng 4 năm 2017 (UTC)

Đoàn Ngọc Hải

Đoàn Thị Hương

Giọng ải giọng ai

Hải Đại Bàng

Họ Hồ làng Quỳnh Đôi

Chắc ta phải gộp bài này vào bài Hồ (họ). - jan Win (tl~đg) 09:49, ngày 10 tháng 4 năm 2017 (UTC)

Hoàng Khải

Hùng cửu long

L.U.B

Làng Đồng Lạc

Lường Văn Bok

Nhà thờ Mỹ Luông

Nhóm Thân hữu Đà Lạt

Quý nhân

Thành kỳ ý

Trần Thu Dung

Trường Đại học Hoa Sen

Vũ Thắng Lợi