Hiện tại có hai cuộc thảo luận biểu quyết trên Wikipedia. Rất mong có được thêm ý kiến và phiếu của bạn. đâyđây. Cảm ơn!Trongphu (thảo luận) 03:42, ngày 26 tháng 8 năm 2012 (UTC)Trả lời[trả lời]

Mời tham gia ý kiếnSửa đổi

Bạn đã tham gia biểu quyết Bổ sung Quy định Biểu quyết xóa bài từ tháng 8/2012. Từ đó đến nay, có thêm một số đề nghị liên quan đến vấn đề này. Mời bạn vào cho ý kiến bổ sung với những vấn đề mới đó (ngay bên dưới lá phiếu bạn đã bỏ trước đây). Cảm ơn bạn.--Trungda (thảo luận) 04:05, ngày 20 tháng 12 năm 2012 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quy định mớiSửa đổi

Wikipedia:Thảo luận#Đề xuất quy định. Đây là một quy định quan trọng có tầm ảnh hưởng lớn đến dự án chúng ta. Mời bạn tham gia bỏ phiếu.Trongphu (thảo luận) 19:22, ngày 23 tháng 12 năm 2012 (UTC)Trả lời[trả lời]

Garena bên EnSửa đổi

User CambridgeBayWeather đã khóa nhé bạn, bạn yên tâm đi, enwiki có cộng đồng rất mạnh nên họ chống phá hoại cũng không tệ đâu.  A l p h a m a  Talk 14:44, ngày 8 tháng 2 năm 2017 (UTC)Trả lời[trả lời]

Mời tham gia biểu quyết xoá bài Đoàn Ngọc HảiSửa đổi

Mời bạn tham gia biểu quyết tại Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Đoàn Ngọc Hải vì bạn đã khởi tạo bài viết này, tôi rất cần ý kiến của bạn. jan Win (tl~đg) 09:12, ngày 1 tháng 4 năm 2017 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xin ý kiếnSửa đổi

Mời bạn Dhguardianes, bạn có thể xem xét bài viết Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/Thư viện Alexandria này và cho mình ý kiến bài mình đang thi được ko ạ - Good articles (thảo luận) 02:32, ngày 11 tháng 11 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thư mời tham gia biểu quyết các thành viên quản trị Wikipedia tiếng ViệtSửa đổi

Chào bạn, trân trọng mời bạn tham gia một số biểu quyết:

Ý kiến của bạn rất quan trọng với sự phát triển bền vững của dự án Wikipedia tiếng Việt. Xin cảm ơn! Alphama (thảo luận · đóng góp)

Thư mời tham gia các biểu quyếtSửa đổi

Chào bạn, bạn khỏe không? Hiện nay có 2 biểu quyết ở Wikipedia. Trong đó biểu quyết Wikipedia:Biểu quyết/Sửa đổi Quy chế biểu quyết có tính quan trọng, ảnh hưởng đến cách hoạt động của dự án, mong bạn bớt chút thời gian để tham gia và nêu quan điểm của bạn.

Tôi mong muốn lắng nghe ý kiến và quan điểm của bạn về các biểu quyết trên. Chúc bạn sức khỏe và nhiều niềm vui khi tham gia đóng góp tại Wikipedia. AlphamaBot2 (thảo luận) 00:13, ngày 17 tháng 6 năm 2020 (UTC)Trả lời[trả lời]