Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/2008/01

Trang này liệt kê những trang có thành viên đề nghị xóa đi vào tháng 1 năm 2008. Các bài đã xóa được ghi lại trong Nhật trình xóa.

Danh sách người ÝSửa đổi

Kết quả: Đã xoá.--Trungda (thảo luận) 15:58, ngày 7 tháng 2 năm 2008 (UTC)
Xóa
 1. Xóa vì sẽ không bao giờ đầy đủ, tạo tranh luận không cần thiết và không có mục đích nào. Mekong Bluesman (thảo luận) 06:30, ngày 31 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Nên xoá.Handyhuy (thảo luận) 09:25, ngày 31 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Nhất trí xoá.--Trungda (thảo luận) 09:56, ngày 31 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 4. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 17:58, ngày 31 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 5. Xóa. Đồng ý. conbo 16:59, ngày 3 tháng 2 năm 2008 (UTC)
 6. Xóa vì không cần thiết. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 11:02, ngày 4 tháng 2 năm 2008 (UTC)
Giữ
Ý kiến
 1. Có nên đổi tên thành Danh sách người Ý nổi tiếng?--Trungda (thảo luận) 08:50, ngày 31 tháng 1 năm 2008 (UTC)
  Thì sẽ có tranh cãi về "nổi tiếng"! Mekong Bluesman (thảo luận) 08:58, ngày 31 tháng 1 năm 2008 (UTC)
OK, vậy nên xoá.--Trungda (thảo luận) 09:56, ngày 31 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Trần Đình LongSửa đổi

Trần Đình Long chỉ có 262 hits, mà là nhiều Trần Đình Long khác. Nay có thể loại:Anh hùng lao động, mai có thể thêm thể loại bà mẹ chiến sĩ, chiến sĩ thi đua, chị nuôi anh hùng, nghệ sĩ ưu tú và mỗi trang chỉ có vài dòng ((như Nguyễn Văn Trân, Trần Kiên, Nguyễn Đình Hương)), chất lượng kém thì sao nhỉ?. Chỉ mệt các quản lý thôi. 77.128.217.72 (thảo luận) 19:53, ngày 30 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Xóa. Nhân vật không thấy gì nổi bật.ChinTam (thảo luận) 19:59, ngày 8 tháng 2 năm 2008 (UTC)
Giữ
 1. Vẫn giữ vì một Wikipedia cực kỳ khó tính là Wikipedia English vẫn có en:Category:Heroes of Soviet. Bên cạnh đó bài viết vẫn nêu khái úat được về lý lịch sơ khởi của người đang được nó nói tới -> chỉ là sơ khai thôi. Magnifier () 03:15, ngày 31 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Rút phiếu nhưng quả thực rất phân vân. Magnifier () 08:44, ngày 14 tháng 2 năm 2008 (UTC)
 1. Giữ.Handyhuy (thảo luận) 09:27, ngày 31 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Ý kiến
 1. Ba bài sau bạn đưa có thể đem ra biểu quyết xóa theo không đủ chất lượng đưa vào Magnifier () 03:15, ngày 31 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Hội Nông dân Việt NamSửa đổi

Hội Nông dân Việt Nam chỉ có 450 hits, chưa đủ tiêu chuẩn. 77.128.217.72 (thảo luận) 19:53, ngày 30 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Xóa
Giữ
Ý kiến

Liên hiệp các tổ chức Hoà bình, Đoàn kết, Hữu nghị Việt NamSửa đổi

Liên hiệp các tổ chức Hòa bình, Đoàn kết, Hữu nghị Việt Nam chỉ có 28 hits, mà có 1 mục từ tại wiki sao? Chưa đủ tiêu chuẩn.

Phụ thêm ý kiến cá nhân: Tớ không có quyền bỏ phiếu nhưng có thề đề nghị xóa bài được chứ? Và tớ thấy cộng đồng ở đây có vẻ tránh né những chuyện nhạy cảm hay có lẽ ngại bỏ phiếu những gì thuộc về Đảng và nhà nước. Mong các thành viên có thái độ trung lập và không phân biệt đối xử, khi nhìn nhận một vấn đề và áp dụng chung cho các mục từ khác nhau. 77.128.217.72 (thảo luận) 15:52, ngày 30 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Xóa
 1. Những thể loại như thế này theo tôi không cần thiết phải có mặt ở Wiki.Handyhuy (thảo luận) 01:34, ngày 5 tháng 2 năm 2008 (UTC)
 2. Xóa vì bài đã bị xóa hết (còn lại tiêu đề) do vi phạm bản quyền. Magnifier () 08:43, ngày 14 tháng 2 năm 2008 (UTC)
Giữ
 1. Giữ vì đủ chuẩn, theo truy vấn tên khác của tổ chức này trên Google nó cho ra 160 ngàn kết quả. Có tư cách pháp nhân, trụ sở, website. Magnifier () 16:15, ngày 30 tháng 1 năm 2008 (UTC)
  Nếu xem đến trang cuối thì cũng chỉ có 351 Hits. 77.128.217.72 (thảo luận) 20:03, ngày 30 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Hồ Sĩ Tạo (tiến sĩ)Sửa đổi

Kết quả: Đã xoá.--Trungda (thảo luận) 13:51, ngày 7 tháng 2 năm 2008 (UTC)

Đề nghị xóa vì tiêu chuẩn, mặc dù đã đưa ra đề nghị cung cấp thêm thông tin chứng tỏ là mục từ đủ tiêu chuẩn nhưng không có hồi âm. Rungbachduong (thảo luận) 11:51, ngày 30 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Xóa. Rungbachduong (thảo luận) 11:51, ngày 30 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Xóa vì tiêu chuẩn. Mekong Bluesman (thảo luận) 03:29, ngày 31 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Xoá. Bài chất lượng kém, không đủ tiêu chuẩn. conbo 17:00, ngày 3 tháng 2 năm 2008 (UTC)
 4. Xóa vì không đủ tiêu chuẩn. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 11:01, ngày 4 tháng 2 năm 2008 (UTC)
 5. Xóa, những nội dung về nhân vật còn tranh cãi tiêu chuẩn đưa vào như thế này có thể mang vào bài nào đó có nhắc đến tên ông, như một chú thích, chẳng hạn bài "Họ Hồ làng Quỳnh Đôi" nếu tôi nhớ không nhầm. Khương Việt Hà (thảo luận) 17:05, ngày 5 tháng 2 năm 2008 (UTC)
Giữ

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa Ốc Hoàng QuânSửa đổi

Kết quả: đã xóa. Tmct (thảo luận) 09:47, ngày 31 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Xóa
 1. Xóa vì tiêu chuẩn. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 07:29, ngày 30 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Xóa. Khương Việt Hà (thảo luận) 08:06, ngày 30 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Xóa. Vì tiêu chuẩn Magnifier () 18:26, ngày 30 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 4. Xóa vì tiêu chuẩn. Mekong Bluesman (thảo luận) 03:29, ngày 31 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 5. Nên xoá.--Trungda (thảo luận) 07:08, ngày 31 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
Ý kiến

Tiếng ồnSửa đổi

Đã chuyển sang Wiktionary. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 03:56, ngày 17 tháng 2 năm 2008 (UTC)

Có người đề nghị chuyển sang Wiktionary. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 12:01, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Xóa và chuyển sang Wiktionary. Mekong Bluesman (thảo luận) 22:17, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Nhất trí.--Trungda (thảo luận) 09:21, ngày 16 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Đồng ý chuyển. An Apple of Newton thảo luận 13:18, ngày 20 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
Ý kiến

Rao vặtSửa đổi

Đã hết thời hạn bỏ phiếu, không có giải pháp nào khác. Giữ như tình trạng hiện nay. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 03:58, ngày 17 tháng 2 năm 2008 (UTC)
Đề nghị xem lại phiếu, đã lùi về phiên bản không bị chất lượng kém. Tmct (thảo luận) 10:31, ngày 6 tháng 2 năm 2008 (UTC)

Đề nghị chuyển lên Wiktionary. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 12:01, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Xóa vì chất lượng kém. An Apple of Newton thảo luận 13:18, ngày 20 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Nhất trí xoá.--Trungda (thảo luận) 16:02, ngày 24 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
 1. Giữ để tham khảo, nếu không thì biết tìm ở đâu.--Bd (thảo luận) 16:23, ngày 12 tháng 2 năm 2008 (UTC)
Ý kiến
 1. Khóa để các IP vô danh không lạm dụng làm quảng cáo. Mekong Bluesman (thảo luận) 22:17, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
  Đã khóa nửa. Tmct (thảo luận) 10:31, ngày 6 tháng 2 năm 2008 (UTC)

Men phát màuSửa đổi

Đã hết thời hạn bỏ phiếu. Không đủ số phiếu. Giữ. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 03:57, ngày 17 tháng 2 năm 2008 (UTC)

Có người đề nghị xóa vì không đủ tiêu chuẩn. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 18:44, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Đồng ý xóa hoặc hợp nhất. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 08:24, ngày 26 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
Trắng
 1. Đây chỉ là một chất liệu làm đồ gốm, nên gọp vào bài Vật liệu gốm. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 18:44, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Định gộp với Vật liệu gốm nhưng thấy không hợp về văn phong, nội dung. Khương Việt Hà (thảo luận) 08:04, ngày 30 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Tôi đề nghị redirect đến Men gốm#Màu sắc.Lưu Ly (thảo luận) 02:22, ngày 18 tháng 2 năm 2008 (UTC)

Nghệ nhân chỉnh chiêngSửa đổi

Đã chuyển thành trang đổi hướng đến Cồng chiêng#Nghệ nhân chỉnh chiêng. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 10:58, ngày 4 tháng 2 năm 2008 (UTC)

Tôi biểu quyết xóa bài vì đã hợp nhất với bài cồng chiêng. --DXLINH (thảo luận) 16:05, ngày 27 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Xóa và mang vào bài Cồng chiêng. Mekong Bluesman (thảo luận) 20:58, ngày 27 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Đồng ý xoá và hợp nhất như đề nghị.--Trungda (thảo luận) 06:48, ngày 28 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Tiêu bản:Cần nguồn tham khảoSửa đổi

Kết quả: Đã đổi hướng. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 10:53, ngày 4 tháng 2 năm 2008 (UTC)

Xóa và đổi hướng đến {{thiếu nguồn gốc}}   Michael (my:box) 07:15, ngày 27 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Xóa
Giữ
 1. redirect tốt hơn xoá. Vì có người đã quen với cái cũ, mà mục đích và nội dung xem xem nhau. Lưu Ly (thảo luận) 08:10, ngày 27 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Tôi đồng ý. Giữ và redirect. Mekong Bluesman (thảo luận) 20:58, ngày 27 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Đổi hướng thôi Flavia (thảo luận) 14:45, ngày 28 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 4. Giữ lại và đổi hướng Magnifier ☀☀☀☀ 03:48, ngày 29 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 5. Giữ lại và đổi hướng. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 10:53, ngày 4 tháng 2 năm 2008 (UTC)

Tiêu bản:Thiếu nguồn gốc 2Sửa đổi

Kết quả: Apple đã chuyển thành trang đổi hướng. Tmct (thảo luận) 10:21, ngày 6 tháng 2 năm 2008 (UTC)

Xóa và đổi hướng đến Tiêu bản:Thiếu nguồn gốc Lý do: Đã có tiêu bản {{Thiếu nguồn gốc}} tốt hơn.   Michael 06:48, ngày 27 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Xóa, vì cái tên không có ý nghĩa, nên tìm và thay thế các bài đang dùng tiêu bản này. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 10:52, ngày 4 tháng 2 năm 2008 (UTC)
Giữ
 1. Giữ và redirect. Mekong Bluesman (thảo luận) 20:58, ngày 27 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Chỉ cần đổi hướng thôi Flavia (thảo luận) 14:44, ngày 28 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Giữ lại và đổi hướng Magnifier ☀☀☀☀ 03:49, ngày 29 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Tô Hương LanSửa đổi

Kết quả: Đã xoá.--Trungda (thảo luận) 17:56, ngày 5 tháng 2 năm 2008 (UTC)
 1. Đề nghị xóa vì tiêu chuẩn. Lê Thy (thảo luận) 02:46, ngày 26 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Đồng ý xóa vì không đủ tiêu chuẩn. An Apple of Newton thảo luận 17:09, ngày 27 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Xóa vì tiêu chuẩn. Mekong Bluesman (thảo luận) 20:58, ngày 27 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 4. Xóa, chỉ là á hậu 1. Tấm hình tại bài đó trước sau gì cũng bị xóa vì bản quyền. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 10:52, ngày 4 tháng 2 năm 2008 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. Khương Việt Hà (thảo luận) 17:06, ngày 5 tháng 2 năm 2008 (UTC)

Đỗ Duy NgọcSửa đổi

Kết quả: đã xóa. Tmct (thảo luận) 09:45, ngày 31 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Đề nghị xóa vì tiêu chuẩn. Rungbachduong (thảo luận) 18:25, ngày 25 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Xóa. Rungbachduong (thảo luận) 18:25, ngày 25 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Xóa vì tiêu chuẩn. Mekong Bluesman (thảo luận) 21:35, ngày 25 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Nhất trí xoá.--Trungda (thảo luận) 07:42, ngày 26 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 4. Đống ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 17:09, ngày 27 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 5. Xóa. Khương Việt Hà (thảo luận) 07:56, ngày 30 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
Ý kiến

CặcSửa đổi

Kết quả: đã chuyển thành trang đổi hướng. Tmct (thảo luận) 09:45, ngày 31 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Xóa
 1. Xóa vì không có thông tin gì đáng giá, đã có bài Dương vật, bài này có nguy cơ biến thành bộ sưu tập các câu chửi, thông tin đáng để ý nhất là nguồn gốc Khmer thì không có nguồn dẫn chứng. Tmct (thảo luận) 12:28, ngày 25 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 20:30, ngày 25 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Xóa, đây không là một bài bách khoa mà là một định nghĩa. Mekong Bluesman (thảo luận) 21:35, ngày 25 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 4. Xóa. Lê Thy (thảo luận) 02:47, ngày 26 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 5. Nhất trí xoá.--Trungda (thảo luận) 07:40, ngày 26 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 6. Xóa lý do như Tmct Flavia (thảo luận) 14:47, ngày 28 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 7. Xóa và đổi hướng đến bài DV (Để sau này khỏi có ai tạo nữa) Magnifier () 18:28, ngày 30 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
Ý kiến
 1. Sao không đổi hướng tới mục từ có liên quan nhỉ? Cái từ ở đoạn đầu tiên Tmct nói đó Flavia (thảo luận) 14:47, ngày 28 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Cửu Trùng ĐàiSửa đổi

Kết quả: Xóa. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 10:50, ngày 4 tháng 2 năm 2008 (UTC)
Vẫn còn đang thảo luận tại trang Thảo luận:Cửu Trùng Đài, xin gia hạn biểu quyết. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 08:47, ngày 26 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Có người đề nghị xóa vì không đủ tiêu chuẩn. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 20:29, ngày 14 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Xóa vì nội dung kém, không có khung cảnh nhất định làm người đọc khó hình dung. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 20:29, ngày 14 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Xóa vì tiêu chuẩn. Mekong Bluesman (thảo luận) 04:40, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Xóa vì không đủ tiêu chuẩn.--Trungda (thảo luận) 08:07, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 4. Đồng ý xoá vì không đủ tiêu chuẩn. An Apple of Newton thảo luận 10:11, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
Trắng
 1. Đọc một hồi không rõ phải bố cục bài ra sao, tôi bỏ phiếu trắng vì chất lượng kém của bài. Khương Việt Hà (thảo luận) 07:57, ngày 30 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Cộng sản thời chiếnSửa đổi

Kết quả: Giữ. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 10:49, ngày 4 tháng 2 năm 2008 (UTC)

Đã sửa lại nội dung mới, mời xem xét. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 07:06, ngày 26 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Xóa vì chất lượng kém, không nguồn dẫn chứng, cần phải viết lại... Mekong Bluesman (thảo luận) 07:13, ngày 11 tháng 1 năm 2008 (UTC)
  Bỏ xóa vì bài đã được viết lại. Mekong Bluesman (thảo luận) 07:19, ngày 26 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Xóa, chất lượng kém. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 12:51, ngày 12 tháng 1 năm 2008 (UTC)
  Đổi ý kiến, nội dung đã được cải thiện. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 23:03, ngày 26 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
 1. Không xóa vì đây là một chính sách khá nổi tiếng của cách mạng Liên Xô.Đề nghị để bổ sung thêm.Minbk (thảo luận) 18:35, ngày 18 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Giữ, tôi đã dịch lại bài này, tuy vẫn còn những đoạn có thể không trung lập, nhưng đã đủ thỏa mãn lý do cho các đề nghị xóa ở trên. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 07:06, ngày 26 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Giữ, bài đã được bổ sung nội dung có giá trị. Khương Việt Hà (thảo luận) 07:45, ngày 30 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 4. Nhất trí giữ.--Trungda (thảo luận) 09:17, ngày 31 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 5. Giữ. tieu_ngao_giang_ho1970 (thảo luận) 09:32, ngày 31 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Nguyễn Hữu NinhSửa đổi

Đã xóa. Giữ lại trang thảo luận để làm lịch sử. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 15:44, ngày 12 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Đề nghị xóa vì tiêu chuẩn. Đã thảo luận tại phần thảo luận của bài. Rungbachduong (thảo luận) 17:28, ngày 4 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Không thể được. Lưu Ly (thảo luận) 03:12, ngày 5 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Xóa
 1. Xóa. Không thể để một bài báo nhầm lẫn dẫn đến wiki nhầm lẫn. Rungbachduong (thảo luận) 17:28, ngày 4 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Đồng ý xóa. Không nổi tiếng. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 01:19, ngày 5 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Xóa. Không thấy có điều gì nổi bật. Nguyễn Hữu Dng 01:20, ngày 5 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 05:00, ngày 5 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 5. Xóa. Chưa đủ tiêu chuẩn. Vương Ngân Hà (thảo luận) 12:23, ngày 5 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 6. Xoá. Sau khi đã xem thảo luận của bài và bài báo của Thanh Niên. conbo 05:29, ngày 7 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 7. Xóa. Nếu nhân vật này quan trọng thì bài này chưa nói ra được sự quan trọng đó; trong khi đó, trong cái phần nhỏ của bản báo cáo có tên ông này thì tên của ông này được viết tại cuối → ông không phải là tác giả chính. Mekong Bluesman (thảo luận) 17:20, ngày 8 tháng 1 năm 2008 (UTC)
  Ai đó rành về tác giả (Cruz, R.V., H. Harasawa, M. Lal, S. Wu, Y. Anokhin, B. Punsalmaa, Y. Honda, M. Jafari, C. Li and N. Huu Ninh...) xem thử có phải thứ tự tên được sắp xếp kiểu ABC theo tên quốc gia không. Ví dụ Huu Ninh là Việt Nam, V nên sắp...cuối chẳng hạn:DLưu Ly (thảo luận) 15:26, ngày 10 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
 1. Tôi bỏ một phiếu giữ cho ông, vì: là nhà khoa học Việt Nam đầu tiên được xướng tên tại lễ trao giải Nobel Hòa bình ở thủ đô Oslo, Nauy ngày 10 tháng 12 năm 2007. Lưu Ly (thảo luận) 02:35, ngày 5 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Tôi đồng ý với Lưu Ly. Ta nên giữ.--Trungda (thảo luận) 14:45, ngày 6 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Trắng
 1. Cần xác minh thêm lý do ông được "xướng tên" trong buổi lễ trao giải Nobel Hòa bình năm 2007, có thể do ông có tên trong công trình tập thể được trao giải (tôi cũng hơi nghi ngờ vì theo bài bào Thanh Niên có tới 2000 nhà khoa học tham gia công trình dày 3000 trang này nên khó mà xướng hết được); làm rõ các công trình mà cũng theo bài báo ấy nói thì "được đánh giá cao trên thế giới". Nếu ông Ninh có những công trình như vậy thì đủ tiêu chuẩn và danh mục công trình mới đầy đủ. tieu_ngao_giang_ho1970 (thảo luận) 16:34, ngày 6 tháng 1 năm 2008 (UTC)

HelloSửa đổi

Kết quả: Đã xóa vì không đủ tiêu chuẩn ---Trungda (thảo luận) 07:32, ngày 26 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Xóa
 1. Xóa vì nội dung sai. Mekong Bluesman (thảo luận) 07:13, ngày 11 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Xóa, không có giá trị tra cứu. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 12:49, ngày 12 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Đồng ý, không bách khoa. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 15:51, ngày 12 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 4. Xóa. Tmct (thảo luận) 22:09, ngày 21 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 5. Xoá. conbo 08:46, ngày 22 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 6. Đồng ý xoá.--Trungda (thảo luận) 09:55, ngày 22 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Ngoại giao kênh haiSửa đổi


Thảo luận:Gso-mediaSửa đổi

Đã xóa thảo luận không có ích của bài không/hết tồn tại. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 12:45, ngày 12 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Xóa vì bài chính đã được xóa và thảo luận được dùng để viết bài và tranh cãi. Mekong Bluesman (thảo luận) 12:25, ngày 10 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Xoá. Đồng ý. Tôi đã đặt biển Chờ xoá chứ không cần phải biểu quyết. conbo 04:41, ngày 11 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Danh sách đài truyền thông Internet tiếng ViệtSửa đổi

Đã xóa. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 02:01, ngày 16 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Xoá
 1. Xoá. Đề nghị xoá vì đơn thuần chỉ là một danh sách (các liên kết ngoài). conbo 06:44, ngày 9 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Xóa vì chỉ là một danh sách. Mekong Bluesman (thảo luận) 12:25, ngày 10 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Đồng ý xóa với lý do bên trên. An Apple of Newton thảo luận 12:37, ngày 10 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 4. Đồng ý. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 12:45, ngày 12 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 5. Đồng ý tuy có thể xóa nhanh vì Wikipedia không phải là bộ sưu tập các liên kết ngoài. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 15:47, ngày 12 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ

YAMANISHI CONSULTANTS CORPORATIONSửa đổi

Kết quả: đã xóa

Đề nghị xóa về tiêu chuẩn và tính xác thực

Kết quả đã xoá. Nhưng nó cũng kịp hiển thị tại đây. Hiện tại ở dòng 5, không biết mai có lên được dòng 1 không :DLưu Ly (thảo luận) 15:51, ngày 12 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Nhưng mà chẳng ai đi tìm từ khoá toàn viết hoa cả, với lại đi tìm công ty thì làm sao mà biết tên, phải tìm là "tuyển kỹ sư"+"nhật bản" etc.125.235.18.216 (thảo luận) 17:26, ngày 12 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Xóa
 1. Xóa, tôi rất nghi ngờ tính xác thực trong nội dung về mức độ lớn của "tập đoàn này". Tmct (thảo luận) 13:57, ngày 6 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Xoá. Tù [1] dẫn sang [2] (dòng gần cuối bài có đưa link) mà người ta còn viết: "CAC BAN CAN THAN KEO ROI VAO BAY LUA DAO!". Lưu Ly (thảo luận) 14:32, ngày 6 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Xóa. Không xác thực thì cũng là quảng cáo. Ai đó đọc phải và dùng dịch vụ nào đó của "tập đoàn" này và sau này nếu bị lừa gạt gì đó biết kêu ai? Cao xuân Kiên 15:27, ngày 6 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 4. Xoá.--Trungda (thảo luận) 16:12, ngày 6 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 5. Xóa, như đã đề nghị tại thảo luận của bài này. Vương Ngân Hà (thảo luận) 16:15, ngày 6 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 6. Xoá. Truong Manh An (thảo luận) 16:24, ngày 6 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 7. Xóa Nguyễn Dương Khang 19:28, ngày 6 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ

Tiêu bản:Mời bạn bỏ phiếu xóa bàiSửa đổi

Kết quả:đã xóa

Đề nghị xóa vì trùng nội dung với Tiêu bản:Đề nghị xóa. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 22:07, ngày 2 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Xóa, lí do như trên. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 22:07, ngày 2 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Xóa vì không cần 2 tiêu bản để làm 1 việc. Mekong Bluesman (thảo luận) 22:44, ngày 2 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 05:00, ngày 5 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. Khương Việt Hà (thảo luận) 05:15, ngày 5 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 5. Xóa. Trùng lặp không cần thiết. Vương Ngân Hà (thảo luận) 12:24, ngày 5 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 6. Đồng ý xoá. Lê Thy (thảo luận) 08:51, ngày 6 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 7. Nhất trí xoá.--Trungda (thảo luận) 14:45, ngày 6 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
Trắng

Dòng họ Hồ làng Quỳnh ĐôiSửa đổi

Không cần biểu quyết vì đã có bài Họ Hồ làng Quỳnh Đôi. Tôi sửa nội dung bài này thành trang chuyển hướng. Tmct (thảo luận) 14:02, ngày 6 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Nhất trí với bạn Tmct vì đã chuyển hướng.--Trungda (thảo luận) 14:45, ngày 6 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Xóa. 06:19, ngày 5 tháng 1 năm 2008 (UTC)--Ngokhong (thảo luận) 22:03, ngày 6 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
Trắng

Thể loại:Cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất Việt NamSửa đổi

Kết quả: đã xóa
Xoá
 1. Xóa vì đây là thể loại mang tính chất cảm tính hơn là bách khoa. Mekong Bluesman (thảo luận) 08:15, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Đồng ý xóa, không có tiêu chuẩn về nhất. Chỉ nên dùng các thể loại, xếp theo các giải. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 16:38, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Đồng ý. Nên sửa "nhất" thành "nổi tiếng" hoặc đầy đủ là "Danh thủ bóng đá Việt Nam".--Trungda (thảo luận) 17:03, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 4. Xoá. Cái này do người viết bài đặt Thể loại. Nếu cần có thể thay thế bằng thể loại tương tự là Quả bóng vàng Việt Nam (xem thêm thảo luận của Thể loại). Tôi đã xoá thể loại này ở hai bài tương ứng. conbo 17:13, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 5. Xóa. Tmct (thảo luận) 22:09, ngày 21 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
Khác

Đồng Văn CốngSửa đổi

Biểu quyết này không hợp lệ vì hai lí do. Một là không có lí do đưa ra biểu quyết, thứ hai người đưa ra biểu quyết - Dictator (vào 05:05, ngày 13 tháng 1 năm 2008) chưa thảo luận tại bài viết. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 20:36, ngày 14 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Không có ý kiến gì về ông này, nhưng lý do thứ 2 của Thasik nêu trên, có thể áp dụng cho Advina, Everex, Kim Giao, Hàng Thanh ... nữa đấy, vì người đặt bảng cũng không thào luận tại bài viết mà đã đem ra biểu quyết tại đây. ChinTam (thảo luận) 20:50, ngày 14 tháng 1 năm 2008 (UTC)
ChinTam nói đúng đó. Tôi muốn nhắc Dictator quan tâm đến quan điểm của các thành viên khác đối với bài này. Theo quan sát của tôi, tại bài này có ít nhất 3 người muốn giữ, chỉ có Dictator cho rằng bài không đủ tiêu chuẩn. Tôi rút lại lí do thứ hai. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 21:02, ngày 14 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Trần Văn HằngSửa đổi

Kết quả: đã xóa
Xoá
 1. Xoá. Bài viết như một cái lí lịch trích ngang, không phù hợp văn phong wiki, tiêu chuẩn đưa vào cũng không có. conbo 17:18, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Xóa vì tiêu chuẩn. Mekong Bluesman (thảo luận) 22:35, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 20:30, ngày 14 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 4. Nên xoá.--Trungda (thảo luận) 08:45, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 5. Xóa. Tmct (thảo luận) 22:09, ngày 21 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
Trắng

Đan ChiSửa đổi

Kết quả: đã xóa

Đề nghị xóa vì không đủ tiêu chuẩn. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 17:32, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Xóa, lí do như trên. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 17:32, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Xoá. Đồng ý. Diễn viên không tên tuổi. conbo 18:11, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Xóa. Khương Việt Hà (thảo luận) 18:54, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 4. Xóa vì tiêu chuẩn. Mekong Bluesman (thảo luận) 19:50, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 5. Xoá. Quá thiếu tiêu chuẩn.--Trungda (thảo luận) 17:18, ngày 14 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 6. Đồng ý xoá vì không đủ tiêu chuẩn. An Apple of Newton thảo luận 10:11, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
Trắng

Vườn hoa Hàm rồngSửa đổi

Kết quả: đã xóa

Đề nghị xóa vì không đủ tiêu chuẩn. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 17:32, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Xóa, lí do như trên. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 17:32, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Xoá. Đồng ý. Đến tên bài còn sai chính tả, chưa phải là một địa điểm du lịch được tổ chức quốc tế công nhận rộng rãi, quy mô nhỏ. conbo 18:11, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Xóa vì tiêu chuẩn. Mekong Bluesman (thảo luận) 19:50, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 4. Đồng ý xoá vì không đủ tiêu chuẩn. An Apple of Newton thảo luận 10:11, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 5. Xóa. Tmct (thảo luận) 22:09, ngày 21 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
Trắng

Văn hoá gameSửa đổi

Kết quả: đã xóa

Đề nghị xóa vì không đủ tiêu chuẩn. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 17:32, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Xóa, lí do như trên. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 17:32, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Xoá. Đồng ý. conbo 18:11, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Xóa. Khương Việt Hà (thảo luận) 18:54, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 4. Xóa vì tiêu chuẩn. Mekong Bluesman (thảo luận) 19:50, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 5. Xoá. Ko đủ tiêu chuẩn.--Trungda (thảo luận) 17:20, ngày 14 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 6. Đồng ý xoá vì không đủ tiêu chuẩn. An Apple of Newton thảo luận 10:11, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
Trắng

Vung ViêngSửa đổi

Kết quả: đã xóa

Đề nghị xóa vì không đủ tiêu chuẩn, chỉ là một làng bình thường, không có thông tin gì đặc sắc. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 17:32, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Xóa, lí do như trên. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 17:32, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Xoá. Đồng ý. conbo 18:11, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Xóa vì tiêu chuẩn. Mekong Bluesman (thảo luận) 19:50, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 4. Xoá. Không đủ tiêu chuẩn.--Trungda (thảo luận) 17:21, ngày 14 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 5. Đồng ý xoá vì không đủ tiêu chuẩn. An Apple of Newton thảo luận 10:11, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
Trắng

Vietjet AirSửa đổi

Kết quả: đã xóa

Đề nghị xóa nhanh vì có thể bị lợi dụng quảng cáo. Công ti mới trong gian đoạn chuẩn bị bán dịch vụ. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 17:32, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Xóa, lí do như trên. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 17:32, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Xoá. Đồng ý. Công ty hàng không không nổi bật. conbo 18:11, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Xóa vì tiêu chuẩn. Mekong Bluesman (thảo luận) 19:50, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 4. Nên xoá.--Trungda (thảo luận) 17:21, ngày 14 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 5. Xóa. Tmct (thảo luận) 22:09, ngày 21 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
Trắng

UnivnSửa đổi

Kết quả: đã xóa

Đề nghị xóa vì có thể bị lợi dụng quảng cáo. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 17:32, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Xóa, lí do như trên. Mời xem thảo luận trang này. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 17:32, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Xoá. Có tính quảng cáo. conbo 18:11, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Một trang web của 1 nhóm người + danh sách các liên kết bên ngoài cần được xoá. An Apple of Newton thảo luận 18:47, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 4. Xóa vì tiêu chuẩn. Mekong Bluesman (thảo luận) 19:50, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 5. Đồng ý xoá vì không đủ tiêu chuẩn. An Apple of Newton thảo luận 10:11, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
Trắng

Đại CathaySửa đổi

Kết quả: Đã xóa vì không đủ tiêu chuẩn.--Trungda (thảo luận) 07:33, ngày 26 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Đề nghị xóa vì chất lượng kém, ít thông tin để xác định về tiêu chuẩn. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 16:53, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Xóa với lí do trên. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 16:53, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Xoá. Chất lượng quá kém. conbo 17:08, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Xóa vì tiêu chuẩn. Mekong Bluesman (thảo luận) 19:50, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 4. Đồng ý xoá vì không đủ tiêu chuẩn. An Apple of Newton thảo luận 10:11, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 5. Đồng ý xoá vì không đủ tiêu chuẩn.--Trungda (thảo luận) 18:10, ngày 22 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
Trắng

Hồ Ngọc ĐứcSửa đổi

Kết quả: Đã xóa vì không đủ tiêu chuẩn - 6/1.--Trungda (thảo luận) 07:34, ngày 26 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Đề nghị xóa vì không nhân vật này không phải là người nổi bật. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 16:35, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Xóa. Tôi cho rằng Hồ Ngọc Đức không phải là một cá nhân nổi tiếng. Bài viết về HND không có giá trị tra cứu. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 16:35, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Xoá. Bài chất lượng quá tệ. conbo 17:02, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Xóa, chưa đủ tiêu chuẩn đưa vào. Khương Việt Hà (thảo luận) 18:54, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 4. Xóa vì tiêu chuẩn. Mekong Bluesman (thảo luận) 19:50, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 5. Đồng ý xoá vì không đủ tiêu chuẩn. An Apple of Newton thảo luận 10:11, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 6. Bây giờ thì tôi chính thức biểu quyết xoá vì tới nay đã qua gần 10 hôm, bạn thành viên duy nhất ủng hộ giữ bài (ChinTam) nhưng không có những sửa đổi gì chứng tỏ được tầm cỡ đóng góp của nhân vật đáng để giữ.--Trungda (thảo luận) 11:56, ngày 22 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
 1. Giữ. Công trình online dictionary project mà ông HN Đức thực hiện, gây ảnh hưởng rất lớn. Cứ qua xem bên Wiktionary, nhiều từ tham khảo từ nguồn Hồ Ngọc Đức này [3]. ChinTam (thảo luận) 20:39, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Nếu quả như vậy, bạn nên viết ngay về ông, để thấy tầm vóc những đóng góp như thế nào, chứng minh rằng nhân vật đủ tiêu chuẩn đưa vào. Tôi tạm thời chưa muốn biểu quyết xoá.--Trungda (thảo luận) 17:25, ngày 14 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Thì bạn cứ xem [4] có ghi Phần nhiều Wiktionary tiếng Việt được nhập từ dự án Free Vietnamese Dictionary Project của Hồ Ngọc Đức. Tuy có cái liên kết phía dưới, nhưng bài viết hiện giờ kém quá, cần bổ xung. ChinTam (thảo luận) 20:34, ngày 14 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Trắng

VẹmSửa đổi

Kết quả: đã xóa
Xóa
 1. Tôi không hiểu bài này phục vụ mục đích gì. Wiki có nên có các bài Khựa, Cẩu, Mẽo, Hàn Xẻng... không? Tmct (thảo luận) 15:42, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Đồng ý xóa. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 16:36, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Xóa. Vương Ngân Hà (thảo luận) 16:52, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 4. Nhất trí xoá.--Trungda (thảo luận) 17:00, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 5. Xoá. Đồng ý. conbo 17:03, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 6. Xoá. Khương Việt Hà (thảo luận) 18:54, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 7. Xóa vì tiêu chuẩn. Mekong Bluesman (thảo luận) 19:50, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 8. Đồng ý xoá vì không đủ tiêu chuẩn. An Apple of Newton thảo luận 10:11, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Nhóm HATSửa đổi

Kết quả: đã xóa

Đề nghị xóa vì không đủ tiêu chuẩn. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 18:16, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Xóa, lí do như trên. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 18:16, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Xóa vì tiêu chuẩn. Mekong Bluesman (thảo luận) 19:50, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Nên xoá.--Trungda (thảo luận) 17:08, ngày 14 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 4. Đồng ý xoá vì không đủ tiêu chuẩn. An Apple of Newton thảo luận 10:11, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 5. Tmct (thảo luận) 22:09, ngày 21 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
Trắng

Sao tháng giêngSửa đổi

Kết quả: Đã xoá.

Đề nghị xóa vì không đủ tiêu chuẩn. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 18:16, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Xóa, lí do như trên. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 18:16, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Xóa vì tiêu chuẩn. Khương Việt Hà (thảo luận) 18:54, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Xóa vì tiêu chuẩn. Mekong Bluesman (thảo luận) 19:50, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 4. Đồng ý xoá vì không đủ tiêu chuẩn. An Apple of Newton thảo luận 10:11, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 5. Đồng ý xoá.--Trungda (thảo luận) 12:31, ngày 22 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
Trắng

TtagasSửa đổi

Kết quả: đã xóa

Đề nghị xóa vì không đủ tiêu chuẩn. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 18:16, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Xóa, lí do như trên. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 18:16, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Xóa vì tiêu chuẩn. Mekong Bluesman (thảo luận) 19:50, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Xóa vì không đủ tiêu chuẩn.--Trungda (thảo luận) 08:09, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 4. Đồng ý xoá vì không đủ tiêu chuẩn. An Apple of Newton thảo luận 10:11, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 5. Tmct (thảo luận) 22:09, ngày 21 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
Trắng

Thái giaSửa đổi

Kết quả: đã xóa

Đề nghị xóa vì không bách khoa, không đủ tiêu chuẩn. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 18:16, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Xóa, lí do như trên. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 18:16, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Xóa vì tiêu chuẩn. Mekong Bluesman (thảo luận) 19:50, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Không đủ tiêu chuẩn. Xoá.--Trungda (thảo luận) 16:00, ngày 14 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 4. Đồng ý xoá vì không đủ tiêu chuẩn. An Apple of Newton thảo luận 10:11, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 5. Tmct (thảo luận) 22:09, ngày 21 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
Trắng

Lê Duy LoanSửa đổi

Kết quả: Đã xóa vì không đủ tiêu chuẩn - 5/1.--Trungda (thảo luận) 07:35, ngày 26 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Có người đề nghị xóa vì không đủ tiêu chuẩn. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 18:44, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Xóa, lí do như trên. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 18:44, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Xóa vì tiêu chuẩn. Mekong Bluesman (thảo luận) 19:50, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Xóa - không thấy có thành tích gì nổi bật. Nguyễn Hữu Dng 22:19, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 4. Đồng ý xoá vì không đủ tiêu chuẩn. An Apple of Newton thảo luận 10:11, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 5. Đồng ý xoá. Tôi thấy trong bài nói về những đóng góp về công nghệ của bà nhưng có dẫn chứng cụ thể về những công trình đó là gì, có tầm cỡ như thế nào. Nếu lấy tiêu chuẩn "người châu Á đầu tiên..." thì tương tự như trường hợp như Elizabeth Phạm mà chúng ta đã thảo luận trong biểu quyết, tôi cho rằng vẫn chưa đủ tiêu chuẩn đưa vào.--Trungda (thảo luận) 09:46, ngày 22 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
 1. Giữ. Trời, nhà khoa học tầm cỡ như Lê Duy Loan mà không được vào wiki thì wiki chỉ dành cho ca sĩ vớ vĩnh thôi sao ?. ChinTam (thảo luận) 20:41, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC) 20:29, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
  Tầm cỡ như thế nào? Tôi không thấy trong bài nói bà này có thành tích gì nổi bật cả. Nguyễn Hữu Dng 22:19, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
  DHN có đọc bài bên tiếng Anh ko ? Theo tôi biết, bà này 16t đậu phổ thông, 19t đậu cử nhân, hơn 20 bằng sáng chế và là 1 trong 5 người thuộc Senior Fellow của TI, Hội đồng này coi như cao cấp nhất và tương đương với chức phó chủ tịch tập đoàn. ChinTam (thảo luận) 15:56, ngày 14 tháng 1 năm 2008 (UTC)
  TI chỉ là một trong hằng trăm tập đoàn tại Mỹ. Giám đốc của công ty có thể đủ tiêu chuẩn, một "senior fellow" của công ty này thì không rõ chức năng gì cả. Làm việc gì hay chỉ là một chức danh dự thôi? Người ra trường sớm hay có bằng sáng chế khi nhỏ tuổi thì thiếu gì người. Nếu nhân vật này được vào chắc nay mai ta sẽ có: "cảnh sát người Việt đầu tiên của một thành phố", "lính gốc Việt đầu tiên tử nạn tại Iraq", v.v. Tôi thấy đem những nhân vật này vào sẽ tạo cảm tưởng "người Mỹ gốc Việt chả làm ra gì, tìm lâu lâu mới ra một người nào dó được cái chức gì đó mà phải tốn 5 phút giải thích thì ráng đăng lên để nở mũi" Nguyễn Hữu Dng 19:55, ngày 14 tháng 1 năm 2008 (UTC)
  Nói như thế thì cũng hết ý kiến. Được như bà Lê Duy Loan thật ra ở Mỹ được mấy người ? Và theo tôi, không phải là chuyện người Mỹ gốc Việt hay người Việt 100% nhưng nên phát triển thêm bài viết về những nhân vật thuộc lãnh vực khác, đặc biệt là khoa học, nghiên cứu hơn là những nhân vật ca sĩ hạng 2, sex-scandal, nhân vật Truyện Kim Dung, cầu thủ, người đầu tiên chuyển đổi giới tính, bà mẹ chiến sĩ hay đại biểu quốc hội mà chẳng mấy ai biết... hiện đang đầy dẫy tại wiki này. Không nên sao ? ChinTam (thảo luận) 20:21, ngày 14 tháng 1 năm 2008 (UTC)
  Nhưng... cái bài này không nói được các đặc điểm của nhân vật này. Mekong Bluesman (thảo luận) 04:49, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Trắng

LinhgraceeSửa đổi

Kết quả: đã xóa

Có người đề nghị xóa vì không đủ tiêu chuẩn. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 18:44, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Xóa, lí do như trên. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 18:44, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Xóa vì tiêu chuẩn. Mekong Bluesman (thảo luận) 19:50, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Không đủ tiêu chuẩn, nên xoá.--Trungda (thảo luận) 15:52, ngày 14 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 4. Đồng ý xoá vì không đủ tiêu chuẩn. An Apple of Newton thảo luận 10:11, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 5. Tmct (thảo luận) 22:09, ngày 21 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
Trắng

LHHSửa đổi

Kết quả: đã xóa

Có người đề nghị xóa vì không đủ tiêu chuẩn. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 18:44, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Xóa, lí do như trên. Không hiểu viết về cái gì. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 18:44, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Xóa vì tiêu chuẩn. Mekong Bluesman (thảo luận) 19:50, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Xoá.--Trungda (thảo luận) 15:53, ngày 14 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 4. Đồng ý xoá vì không đủ tiêu chuẩn. An Apple of Newton thảo luận 10:11, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 5. Tmct (thảo luận) 22:09, ngày 21 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
Trắng

Maddie FitzpatrickSửa đổi

Kết quả: đã xóa

Có người đề nghị xóa vì không đủ tiêu chuẩn. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 18:44, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Xóa, lí do như trên. Nên viết chung vào bài The Suite Life of Zack and Cody. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 18:44, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Xóa vì tiêu chuẩn. Mekong Bluesman (thảo luận) 19:50, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Xoá - Không đủ tiêu chuẩn.--Trungda (thảo luận) 15:46, ngày 14 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 4. Đồng ý xoá vì không đủ tiêu chuẩn. An Apple of Newton thảo luận 10:11, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 5. Tmct (thảo luận) 22:09, ngày 21 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
Trắng

Lương Quốc BìnhSửa đổi

Kết quả: đã xóa

Có người đề nghị xóa vì không đủ tiêu chuẩn. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 18:44, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Xóa, lí do như trên. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 18:44, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Xóa vì tiêu chuẩn. Mekong Bluesman (thảo luận) 19:50, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Xoá. OK.--Trungda (thảo luận) 15:48, ngày 14 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 4. Đồng ý xoá vì không đủ tiêu chuẩn. An Apple of Newton thảo luận 10:11, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 5. Tmct (thảo luận) 22:09, ngày 21 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
Trắng
 1. Nếu chứng minh được như bài viết: "Nhiều năm liền được nhận giải thưởng:”Người Kharkov tiêu biểu trong năm”,”Doanh nhân Ukraine thành đạt” "1 trong danh sách 500 người có ảnh hưởng nhất tại Ukraine", thì nên giữ. ChinTam (thảo luận) 20:26, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)

MisoftSửa đổi

Kết quả: Đã xoá

Có người đề nghị xóa vì không đủ tiêu chuẩn. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 18:44, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Xóa, lí do như trên. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 18:44, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Xóa vì tiêu chuẩn. Mekong Bluesman (thảo luận) 19:50, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Nên xoá.--Trungda (thảo luận) 15:44, ngày 14 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 4. Đồng ý xoá vì không đủ tiêu chuẩn. An Apple of Newton thảo luận 10:11, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 5. Xóa. Dung005 (thảo luận) 15:31, ngày 22 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
Trắng

Kho tàng tri thức nhân loại (sách)Sửa đổi

Kết quả: Đã xoá

Có người đề nghị xóa vì không đủ tiêu chuẩn. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 20:29, ngày 14 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Xóa vì lí do trên. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 20:29, ngày 14 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Xóa vì tiêu chuẩn. Mekong Bluesman (thảo luận) 04:49, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Xóa vì không đủ tiêu chuẩn.--Trungda (thảo luận) 08:07, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 4. Đồng ý xoá vì không đủ tiêu chuẩn. An Apple of Newton thảo luận 10:11, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 5. Xóa. Dung005 (thảo luận) 15:30, ngày 22 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
Trắng

Khoa Phát thanh - Truyền hình (Học viện Báo chí và Truyền truyền)Sửa đổi

Kết quả: Đã xoá

Có người đề nghị xóa vì không đủ tiêu chuẩn. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 20:29, ngày 14 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Xóa vì lí do trên. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 20:29, ngày 14 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Xóa vì tiêu chuẩn. Mekong Bluesman (thảo luận) 04:49, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Xóa vì không đủ tiêu chuẩn.--Trungda (thảo luận) 08:07, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 4. Đồng ý xoá vì không đủ tiêu chuẩn. An Apple of Newton thảo luận 10:11, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. Khương Việt Hà (thảo luận) 15:34, ngày 24 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
Trắng

Hà Minh ThuSửa đổi

Kết quả: Đã xoá

Có người đề nghị xóa vì không đủ tiêu chuẩn. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 20:29, ngày 14 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Xóa với lí do trên. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 20:29, ngày 14 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Xóa vì tiêu chuẩn. Mekong Bluesman (thảo luận) 04:40, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Xóa vì không đủ tiêu chuẩn.--Trungda (thảo luận) 08:07, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 4. Đồng ý xoá vì không đủ tiêu chuẩn. An Apple of Newton thảo luận 10:11, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 5. Xóa. Dung005 (thảo luận) 15:29, ngày 22 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
Trắng

Hàng ThanhSửa đổi

Kết quả: Đã xóa vì không đủ tiêu chuẩn.--Trungda (thảo luận) 07:35, ngày 26 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Có người đề nghị xóa vì không đủ tiêu chuẩn. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 20:29, ngày 14 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Xóa với lí do trên. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 20:29, ngày 14 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Xóa vì tiêu chuẩn. Mekong Bluesman (thảo luận) 04:40, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Xóa vì không đủ tiêu chuẩn.--Trungda (thảo luận) 08:07, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 4. Đồng ý xoá vì không đủ tiêu chuẩn. An Apple of Newton thảo luận 10:11, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 5. Xóa. Dung005 (thảo luận) 15:29, ngày 22 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
Trắng

Hệ thống thông tinSửa đổi

Kết quả: Đã xóa vì không đủ tiêu chuẩn.--Trungda (thảo luận) 07:36, ngày 26 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Có người đề nghị xóa vì không đủ tiêu chuẩn. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 20:29, ngày 14 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Xóa vì đã có bài Hệ thống thông tin quản lý. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 20:29, ngày 14 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Xóa vì không cần 2 bài làm 1 việc. Mekong Bluesman (thảo luận) 04:49, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Đồng ý xoá vì không đủ tiêu chuẩn. An Apple of Newton thảo luận 10:11, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 4. Nhất trí xoá vì không đủ tiêu chuẩn.--Trungda (thảo luận) 02:20, ngày 23 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. Khương Việt Hà (thảo luận) 15:34, ngày 24 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
Trắng

Gieo hạt vào bầu đấtSửa đổi

Kết quả: Đã xóa vì không đủ tiêu chuẩn.--Trungda (thảo luận) 07:37, ngày 26 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Có người đề nghị xóa vì không đủ tiêu chuẩn. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 20:29, ngày 14 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Xóa, chỉ đơn thuần là một bài hướng dẫn. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 20:29, ngày 14 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Xóa vì tiêu chuẩn. Mekong Bluesman (thảo luận) 04:40, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Xóa vì không đủ tiêu chuẩn.--Trungda (thảo luận) 08:07, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 4. Đồng ý xoá vì không đủ tiêu chuẩn. An Apple of Newton thảo luận 10:11, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 5. Xóa. Dung005 (thảo luận) 15:28, ngày 22 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
Trắng

HSBSửa đổi

Kết quả: Đã xoá

Có người đề nghị xóa vì không đủ tiêu chuẩn. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 20:29, ngày 14 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Xóa với lí do trên. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 20:29, ngày 14 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Xóa vì tiêu chuẩn. Mekong Bluesman (thảo luận) 04:40, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Xóa vì không đủ tiêu chuẩn.--Trungda (thảo luận) 08:07, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 4. Đồng ý xoá vì không đủ tiêu chuẩn. An Apple of Newton thảo luận 10:11, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 5. Xóa.Dung005 (thảo luận) 15:28, ngày 22 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
Trắng

FSOFTSửa đổi

Kết quả: Đã xóa vì không đủ tiêu chuẩn.--Trungda (thảo luận) 07:37, ngày 26 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Có người đề nghị xóa vì không đủ tiêu chuẩn. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 20:29, ngày 14 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Xóa với lí do trên. Nội dung chọn lọc vào FPT. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 20:29, ngày 14 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Xóa vì tiêu chuẩn. Mekong Bluesman (thảo luận) 04:40, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Xóa vì không đủ tiêu chuẩn.--Trungda (thảo luận) 08:07, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 4. Đồng ý xoá vì không đủ tiêu chuẩn. An Apple of Newton thảo luận 10:11, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. Khương Việt Hà (thảo luận) 15:34, ngày 24 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
Trắng

FrankySửa đổi

Kết quả: Đã xóa vì không đủ tiêu chuẩn.--Trungda (thảo luận) 07:38, ngày 26 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Có người đề nghị xóa vì không đủ tiêu chuẩn. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 20:29, ngày 14 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Chất lượng kém. Bài viết thiếu khung cảnh nhất định, không thể nhận biết đối tượng được viết là gì. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 20:29, ngày 14 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Xóa vì tiêu chuẩn. Mekong Bluesman (thảo luận) 04:40, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Xóa vì không đủ tiêu chuẩn.--Trungda (thảo luận) 08:07, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 4. Đồng ý xoá vì không đủ tiêu chuẩn. An Apple of Newton thảo luận 10:11, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 5. Xóa. Dung005 (thảo luận) 15:27, ngày 22 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
Trắng

LáoSửa đổi

Kết quả: Đã xóa vì không đủ tiêu chuẩn.--Trungda (thảo luận) 07:38, ngày 26 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Có người đề nghị chuyển sang Wiktionary. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 09:55, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Đồng ý xóa ngay khi chuyển xong. Tôi không biết cách viết Wiktionary nên không làm được. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 09:55, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
  Anh này lười quá. Có người viết rồi nè: http://vi.wiktionary.org/wiki/l%C3%A1o. Tem (thảo luận) 09:58, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
  Ờ, thế thì yên tâm bỏ phiếu rồi. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 10:01, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Đồng ý xoá. Người này mới đăng nhập có vài giờ, chưa đủ quyền bỏ phíu. Tem (thảo luận) 10:06, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 10:11, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 4. Xóa và chuyển sang Wiktionary. Mekong Bluesman (thảo luận) 22:17, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. Khương Việt Hà (thảo luận) 15:34, ngày 24 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 6. Đồng ý xoá.--Trungda (thảo luận) 16:03, ngày 24 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
Trắng

AdvinaSửa đổi

Kết quả: Đã xóa vì không đủ tiêu chuẩn.--Trungda (thảo luận) 07:39, ngày 26 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Có người đề nghị xóa vì không đủ tiêu chuẩn. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 20:29, ngày 14 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Đồng ý xóa với lí do trên. Đề nghị xóa ngay sau khi đủ phiếu, vì công ti không nổi tiếng. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 20:29, ngày 14 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Xóa vì tiêu chuẩn. Mekong Bluesman (thảo luận) 04:40, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Xóa vì ko đủ tiêu chuẩn.--Trungda (thảo luận) 08:00, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 4. Đồng ý xoá vì không đủ tiêu chuẩn. An Apple of Newton thảo luận 10:11, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 5. Xóa vì không đủ tiêu chuẩn.Minbk (thảo luận) 18:16, ngày 18 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
Trắng

Kim GiaoSửa đổi

Kết quả: Đã xoá

Có người đề nghị xóa vì không đủ tiêu chuẩn. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 20:29, ngày 14 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Xóa với lí do trên. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 20:29, ngày 14 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Xóa vì tiêu chuẩn. Mekong Bluesman (thảo luận) 04:40, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Xóa vì ko đủ tiêu chuẩn.--Trungda (thảo luận) 08:07, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 4. Đồng ý xoá vì không đủ tiêu chuẩn. An Apple of Newton thảo luận 10:11, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. Khương Việt Hà (thảo luận) 15:34, ngày 24 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
Trắng

Đồi CốcSửa đổi

Kết quả: Đã xoá.

Có người đề nghị xóa vì tiêu chuẩn. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 12:01, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Xóa vì tiêu chuẩn. Mekong Bluesman (thảo luận) 22:17, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Xóa vì không đủ tiêu chuẩn.--Trungda (thảo luận) 09:21, ngày 16 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 13:18, ngày 20 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 4. Xóa. Dung005 (thảo luận) 15:25, ngày 22 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. Khương Việt Hà (thảo luận) 15:34, ngày 24 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
Ý kiến

Đạo Phật Ngày NaySửa đổi

Kết quả:đã xóa vì lí do "quảng cáo"

Đề nghị xóa vì tiêu chuẩn. Dung005 (thảo luận) 15:22, ngày 22 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Xóa vì là quảng cáo cho một trang web. Mekong Bluesman (thảo luận) 20:37, ngày 22 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Nhất trí xoá.--Trungda (thảo luận) 02:15, ngày 23 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Xóa. Khương Việt Hà (thảo luận) 15:34, ngày 24 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
Ý kiến

Lưu DanhSửa đổi

Tcmt đã xóa theo biểu quyết.

Có người đề nghị xóa vì không đủ tiêu chuẩn. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 18:44, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Xóa, lí do như trên, không có thông tin nổi bật. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 18:44, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Xóa vì tiêu chuẩn. Mekong Bluesman (thảo luận) 19:50, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Xoá vì không đủ tiêu chuẩn.--Trungda (thảo luận) 15:49, ngày 14 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 4. Đồng ý xoá vì không đủ tiêu chuẩn. An Apple of Newton thảo luận 10:11, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 5. Đồng ý xóa
Giữ
Trắng

Lê Nam ThắngSửa đổi

Đã xóa vì tiêu chuẩn. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 08:22, ngày 26 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Có người đề nghị xóa vì không đủ tiêu chuẩn. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 18:44, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Xóa, lí do như trên. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 18:44, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Xóa vì tiêu chuẩn. Mekong Bluesman (thảo luận) 19:50, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Xoá.--Trungda (thảo luận) 15:50, ngày 14 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 4. Đồng ý xoá vì không đủ tiêu chuẩn. An Apple of Newton thảo luận 10:11, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 5. Đồng ý xóa vì tiêu chuẩn. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 08:22, ngày 26 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
Trắng

Tổng Thư Kí Tổ Hợp Sinh Viên Đồng ThápSửa đổi

Đã được DHN xóa vì viết về cá nhân không đủ nổi bật. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 08:15, ngày 26 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Đề nghị xóa vì không đủ tiêu chuẩn. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 18:16, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Xóa, lí do như trên. Đề nghị khi đủ phiếu thì xóa luôn, vì có nhiều thông tin riêng tư. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 18:16, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Nhân vật không có gì nổi bật. Xoá. An Apple of Newton thảo luận 18:59, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Xóa vì tiêu chuẩn. Mekong Bluesman (thảo luận) 19:50, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 4. Đồng ý xoá vì không đủ tiêu chuẩn. An Apple of Newton thảo luận 10:11, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
Trắng

Tượng đài Lý Thái TổSửa đổi

Đã xóa vì tiêu chuẩn. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 07:55, ngày 26 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Đề nghị xóa vì không đủ tiêu chuẩn, nội dung lan man. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 18:16, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Xóa, lí do như trên. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 18:16, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Xóa vì tiêu chuẩn. Khương Việt Hà (thảo luận) 18:54, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Xóa vì tiêu chuẩn. Mekong Bluesman (thảo luận) 19:50, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 4. Đồng ý xoá vì không đủ tiêu chuẩn. An Apple of Newton thảo luận 10:11, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 5. Đồng ý xóa vì không đủ tiêu chuẩn. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 07:55, ngày 26 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
Trắng

Thành đoàn Thành phố Hồ Chí MinhSửa đổi

Kết quả:đã xóa. Tmct (thảo luận) 21:01, ngày 27 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Đề nghị xóa vì chất lượng kém, không có thông tin để xét về tiêu chuẩn. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 18:16, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Xóa, lí do như trên. Riêng tôi thấy bài này không có khả năng phát triển vì nhiều nội dung chung đã có trong bài Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 18:16, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Xóa vì tiêu chuẩn. Mekong Bluesman (thảo luận) 19:50, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Đồng ý xoá vì không đủ tiêu chuẩn. An Apple of Newton thảo luận 10:11, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 4. Đồng ý xóa vì chất lượng kém. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 07:53, ngày 26 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. Khương Việt Hà (thảo luận) 18:11, ngày 27 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
Trắng

TecaproSửa đổi

Đã xóa vì tiêu chuẩn. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 07:48, ngày 26 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Đề nghị xóa vì không đủ tiêu chuẩn. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 18:16, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Xóa, lí do như trên. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 18:16, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Xóa vì tiêu chuẩn. Mekong Bluesman (thảo luận) 19:50, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. xoá. KHông đủ tiêu chuẩn.--Trungda (thảo luận) 16:02, ngày 14 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 4. Đồng ý xoá vì không đủ tiêu chuẩn. An Apple of Newton thảo luận 10:11, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 07:48, ngày 26 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
Trắng

Team X studioSửa đổi

Đã xóa vì tiêu chuẩn. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 07:24, ngày 26 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Đề nghị xóa vì không đủ tiêu chuẩn. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 18:16, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Xóa, lí do như trên. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 18:16, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Xóa vì tiêu chuẩn. Mekong Bluesman (thảo luận) 19:50, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Đồng ý xoá vì không đủ tiêu chuẩn. An Apple of Newton thảo luận 10:11, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 4. Đồng ý xoá vì không đủ tiêu chuẩn.--Trungda (thảo luận) 18:06, ngày 22 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 5. Chưa đủ nổi bật, mong sẽ có bài lại trong tương lai. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 07:24, ngày 26 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
Trắng

Phố Bạch MaiSửa đổi

Đã xóa vì không đủ tiêu chuẩn - 4/1. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 07:20, ngày 26 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Đề nghị xóa vì không có thông tin gì nổi bật. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 18:16, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Xóa, lí do như trên. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 18:16, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Xóa. Khương Việt Hà (thảo luận) 18:54, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Xóa vì tiêu chuẩn. Mekong Bluesman (thảo luận) 19:50, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 4. Đồng ý xoá vì không đủ tiêu chuẩn. An Apple of Newton thảo luận 10:11, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
 1. Nên giữ, để mọi người hiểu biết thêm về thủ đô Hà Nội. Handyhuy (thảo luận) 09:19, ngày 25 tháng 1 năm 2008 (UTC)
  ...để mọi người hiểu biết thêm về thủ đô Hà Nội thì nên viết 1 bài Phố Hà Nội thích hợp hơn. An Apple of Newton thảo luận 10:04, ngày 25 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Trắng

Elizabeth PhạmSửa đổi

Đã được xóa bởi Trungda vì không đủ tiêu chuẩn - 5/1. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 07:19, ngày 26 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Đề nghị xóa vì không đủ tiêu chuẩn. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 18:16, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Xóa, lí do như trên. Nếu Elizabeth Phạm có nhiều liên quan đến Seatle ngoài việc bà sinh ra ở đây, có thể đưa một câu về bà vào bài Seatle. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 18:16, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Xóa vì tiêu chuẩn. Mekong Bluesman (thảo luận) 19:50, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Xoá vì không đủ tiêu chuẩn.--Trungda (thảo luận) 17:00, ngày 14 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 4. Xóa. Không phải là phụ nữ đầu tiên, có thể là phụ nữ duy nhất trong một thời gian nhất định nào đó. Website của TQLC có nhắc đến cô nhưng không nhắc đến điểm gì đặc biệt. Nguyễn Hữu Dng 00:10, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 5. Đồng ý xoá vì không đủ tiêu chuẩn. An Apple of Newton thảo luận 10:11, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
 1. Giữ, vì trường hợp quá đặc biệt: Là nữ phi công duy nhất của Quân chủng Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. ChinTam (thảo luận) 20:31, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
  Không nên. Giả sử có 1 người VN gốc Mỹ (được xem là duy nhất) ở VN làm nghề "vàng mã" hoặc "xem mồ mả" thì có đưa vào không?:D--Trungda (thảo luận) 17:00, ngày 14 tháng 1 năm 2008 (UTC)
  Tại sao không ? Cũng là đặc biệt mà. Mà chắc Trungda không biết Thủy quân lục chiến là đội quân tinh nhuệ, không đơn giản để được đặc biệt đâu. ChinTam (thảo luận) 18:20, ngày 14 tháng 1 năm 2008 (UTC)
  Xem thảo luận của bài viết. Tôi chưa thấy bằng chứng độc lập nào nhắc đến cô này như người phi công phụ nữ duy nhất trong TQLC ngoài một số báo chí Việt ngữ - không có nguồn gốc rõ ràng. Nguyễn Hữu Dng 00:10, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
  Tôi nhất trí với bạn Nguyễn Hữu Dng bởi nhân vật không có gì đặc biệt nên không nên đưa vào. Ông làm nghề vàng mã ở làng quê VN, gốc người Mỹ, nhưng sản phẩm chẳng có gì "hơn người" hay "khác người" thì ai biết đến tên tuổi, làm sao mà đưa lên? Ông thày bói gốc Mỹ nhưng chỉ toàn xem cho "thảo dân", lại nói sai nhiều hơn đúng, thì... chẳng thà đưa các ông thày Việt lên wiki! Xưa, thế kỷ 10 có 1 cung nữ người Ba Tư được rước về cung nước Nam Hán (thời Ngũ Đại) cho vua Lưu Sưởng, nhưng cũng chỉ có cái đặc biệt duy nhất là người Ba Tư không hơn, còn cuộc đời lu mờ như bao cung nữ khác, cho nên sử sách chỉ nhắc tới qua qua như vậy, có ai viết thành truyện riêng trong bộ sử đâu?--Trungda (thảo luận) 09:01, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
  Nếu thiếu thông tìn thì chịu thôi, nhưng dù sao tôi thấy vẫn xứng đáng hơn Cindy Thái Tài - ca sĩ đầu tiên chuyển đổi giới tính mà. ChinTam (thảo luận) 10:33, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Trắng

Olympic 30 tháng 4Sửa đổi

Kết quả: Đã xoá theo biểu quyết.--Trungda (thảo luận) 08:39, ngày 28 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Đề nghị xóa vì không đủ tiêu chuẩn. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 18:16, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Xóa, lí do như trên. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 18:16, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Xóa vì tiêu chuẩn. Mekong Bluesman (thảo luận) 19:50, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Đồng ý xoá vì không đủ tiêu chuẩn. An Apple of Newton thảo luận 10:11, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 4. Một cuộc thi của khu vực không mấy danh tiếng. Đồng ý xóa vì tiêu chuẩn. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 07:18, ngày 26 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 5. Xóa, lí do như trên. Langtucodoc (thảo luận) 21:12, ngày 27 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
Trắng

Nhị thiên đườngSửa đổi

Đã xóa vì tiêu chuẩn. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 07:16, ngày 26 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Đề nghị xóa vì không thấy gì đặc sắc trong bài này. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 18:16, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Xóa, lí do như trên. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 18:16, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Xóa vì tiêu chuẩn. Mekong Bluesman (thảo luận) 19:50, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Xoá - ko đủ tiêu chuẩn.--Trungda (thảo luận) 17:07, ngày 14 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 4. Đồng ý xoá vì không đủ tiêu chuẩn. An Apple of Newton thảo luận 10:11, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 5. Không có gì đặc sắc. Xóa vì tiêu chuẩn. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 07:16, ngày 26 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
Trắng

Nhà sàn cổ Bản ĐônSửa đổi

Đã hợp nhất và chuyển thành bài định hướng đến Bản Đôn#Nhà sàn cổ. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 07:15, ngày 26 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Đề nghị xóa vì không đủ tiêu chuẩn, nên chọn lọc đưa vào bài Bản Đôn. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 18:16, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Xóa, lí do như trên. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 18:16, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Xóa vì tiêu chuẩn. Mekong Bluesman (thảo luận) 19:50, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Đồng ý xoá vì không đủ tiêu chuẩn. An Apple of Newton thảo luận 10:11, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 4. Đồng ý xóa vì tiêu chuẩn, không cần có bài riêng. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 07:15, ngày 26 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
Trắng
 1. Hợp nhất với bài Bản Đôn. Khương Việt Hà (thảo luận) 18:54, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Đình An ĐịnhSửa đổi

Dù có thông tin mới, sau 7 ngày trôi qua, số lượng phiếu xóa không giảm nhiều mà lại còn tăng lên. Đã xóa. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 07:33, ngày 30 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Nội dung có thông tin mới, đề nghị mọi người xem lại phiếu. Tmct (thảo luận) 22:09, ngày 21 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Đề nghị xóa vì không có nội dung chứng tỏ đình này nổi tiếng. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 17:32, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Xóa, lí do như trên. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 17:32, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Xoá. Đồng ý. conbo 18:11, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Xóa vì tiêu chuẩn. Mekong Bluesman (thảo luận) 19:50, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 4. Xoá vì không đủ tiêu chuẩn.--Trungda (thảo luận) 17:16, ngày 14 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 5. Đồng ý xoá vì không đủ tiêu chuẩn. An Apple of Newton thảo luận 10:11, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 6. Đồng ý xoá vì không đủ tiêu chuẩn. Tra trên mạng, loại trừ những hits ko chính xác, thấy ngoài SGGP ra không thấy có thông tin gì khác. Khương Việt Hà (thảo luận) 18:10, ngày 27 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
 1. Giữ. Báo Sài gòn giải phóng viết đây là đình nổi bật nhất của miền Trung. Tmct (thảo luận) 22:09, ngày 21 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Giữ. Đủ tiêu chuẩn. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 07:11, ngày 26 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Hợp đồng hợp tác kinh doanhSửa đổi

Đã xóa. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 07:09, ngày 26 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Chất lượng kém, tầm nhìn hẹp. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 13:42, ngày 12 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Xóa, lí do như trên. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 13:42, ngày 12 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman (thảo luận) 08:15, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Xoá.--Trungda (thảo luận) 17:01, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 4. Đồng ý xoá vì không đủ tiêu chuẩn. An Apple of Newton thảo luận 10:11, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 07:09, ngày 26 tháng 1 năm 2008 (UTC)

EverexSửa đổi

Đã xóa vì tiêu chuẩn. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 08:45, ngày 26 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Có người đề nghị xóa vì không đủ tiêu chuẩn. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 20:29, ngày 14 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Xóa với lí do trên. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 20:29, ngày 14 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Xóa vì tiêu chuẩn. Mekong Bluesman (thảo luận) 04:40, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Xóa vì không đủ tiêu chuẩn.--Trungda (thảo luận) 08:07, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 4. Đồng ý xoá vì không đủ tiêu chuẩn. An Apple of Newton thảo luận 10:11, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 08:45, ngày 26 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
Trắng

Genetic Educational GroupSửa đổi

Đã xóa vì tiêu chuẩn. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 08:41, ngày 26 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Có người đề nghị xóa vì không đủ tiêu chuẩn. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 20:29, ngày 14 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Xóa với lí do trên. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 20:29, ngày 14 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Xóa vì tiêu chuẩn. Mekong Bluesman (thảo luận) 04:40, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Xóa vì không đủ tiêu chuẩn.--Trungda (thảo luận) 08:07, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 4. Đồng ý xoá vì không đủ tiêu chuẩn. An Apple of Newton thảo luận 10:11, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 08:41, ngày 26 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
Trắng

Hananuma MasakichiSửa đổi

Đã xóa theo biểu quyết. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 08:39, ngày 26 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Có người đề nghị xóa vì không đủ tiêu chuẩn. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 20:29, ngày 14 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Xóa với lí do trên. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 20:29, ngày 14 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Xóa vì tiêu chuẩn. Mekong Bluesman (thảo luận) 04:40, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Xóa vì không đủ tiêu chuẩn.--Trungda (thảo luận) 08:07, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 4. Đồng ý xoá vì không đủ tiêu chuẩn. An Apple of Newton thảo luận 10:11, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
 1. Giữ vì khá đặc biệt. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 08:39, ngày 26 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Trắng

Hiệp hội Thương mại điện tử Việt NamSửa đổi

Kết quả:đã xóa. Tmct (thảo luận) 21:04, ngày 27 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Có người đề nghị xóa vì không đủ tiêu chuẩn. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 20:29, ngày 14 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Xóa với lí do trên. Không thấy xuất hiện nhiều trên Google. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 20:29, ngày 14 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Xóa vì tiêu chuẩn. Mekong Bluesman (thảo luận) 04:40, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Đồng ý xoá vì không đủ tiêu chuẩn. An Apple of Newton thảo luận 10:11, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 08:35, ngày 26 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 5. Xóa, chưa đủ tiêu chuẩn. Khương Việt Hà (thảo luận) 18:13, ngày 27 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
Trắng

IYCSửa đổi

Đã xóa vì tiêu chuẩn. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 08:33, ngày 26 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Có người đề nghị xóa vì không đủ tiêu chuẩn. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 20:29, ngày 14 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Xóa vì lí do trên. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 20:29, ngày 14 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Xóa vì tiêu chuẩn. Mekong Bluesman (thảo luận) 04:49, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Xóa vì không đủ tiêu chuẩn.--Trungda (thảo luận) 08:07, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 4. Đồng ý xoá vì không đủ tiêu chuẩn. An Apple of Newton thảo luận 10:11, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 5. Đồng ý xóa vì tiêu chuẩn. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 08:33, ngày 26 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
Trắng

Nguyễn Đình HòaSửa đổi

Giữ, tỷ lệ xóa/giữ/trắng: 1/3/1. Trần Vĩnh Tân_/trả lời\_ 08:25, ngày 26 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ do không đủ số phiếu tối thiểu. Tmct (thảo luận) 21:03, ngày 27 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Có người đề nghị xóa vì không đủ tiêu chuẩn. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 18:44, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Xóa, lí do như trên. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 18:44, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Xóa vì tiêu chuẩn. Mekong Bluesman (thảo luận) 19:50, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
  Bỏ xóa vì bài đã được viết lại. Mekong Bluesman (thảo luận) 22:17, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
 1. Giữ, vì ông này khá nổi tiếng trong việc làm tự điển. Nếu xóa nữa, thì chắc wiki chỉ còn những nhân vật ca sĩ, diễn viên, scandal mà ít có những nhà khoa học, nghiên cứu, những công trình nhiều khi thầm lặng mà gây nhiều ảnh hưởng. chỉ riêng "Nguyen Dinh Hoa" + "dictionary", có hơn 1500 hit,.... ChinTam (thảo luận) 20:24, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Giữ, theo tôi ông đủ tiêu chuẩn. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 01:00, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Giữ - riêng từ điển của ông đã có hơn 1000 hit, và sách giáo khoa của ông được sử dụng trong các trường đại học dạy môn tiếng Việt tại Hoa Kỳ. Nguyễn Hữu Dng 01:21, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Trắng

Buôn AKô ĐhôngSửa đổi

Đã xóa theo biểu quyết. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 08:50, ngày 26 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Có người đề nghị xóa vì không đủ tiêu chuẩn. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 20:29, ngày 14 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Xóa với lí do trên. Một số thông tin có thể đưa vào bài thành phố Buôn Ma Thuột. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 20:29, ngày 14 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Xóa vì tiêu chuẩn. Mekong Bluesman (thảo luận) 04:40, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Xóa vì ko đủ tiêu chuẩn.--Trungda (thảo luận) 08:07, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 4. Đồng ý xoá vì không đủ tiêu chuẩn. An Apple of Newton thảo luận 10:11, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
 1. Giữ vì là địa danh có tiếng ở Buôn Ma Thuột. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 08:50, ngày 26 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Trắng

Bệnh viện GTVT7Sửa đổi

Đã được Tmct xóa vì hết hạn tiêu bản Không bách khoa. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 08:48, ngày 26 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Có người đề nghị xóa vì không đủ tiêu chuẩn. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 20:29, ngày 14 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Xóa với lí do trên. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 20:29, ngày 14 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Xóa vì tiêu chuẩn. Mekong Bluesman (thảo luận) 04:40, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Xóa vì ko đủ tiêu chuẩn.--Trungda (thảo luận) 08:07, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
Trắng

Nguyễn Quảng TuânSửa đổi

Kết quả: Đã xoá theo biểu quyết 6/1.--Trungda (thảo luận) 03:44, ngày 29 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Đề nghị xóa do không đủ tiêu chuẩn. Rungbachduong (thảo luận) 21:01, ngày 21 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Xóa. Không đủ tiêu chuẩn. Rungbachduong (thảo luận) 21:01, ngày 21 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Xóa vì bài không đưa ra vì các tiêu chuẩn nào để viết về nhân vật này. Mekong Bluesman (thảo luận) 00:51, ngày 22 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Xoá. Ngoài Vịnh Kiều ra, chưa thấy đề cập tới những công trình Hán Nôm đáng kể.--Trungda (thảo luận) 07:47, ngày 22 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 4. Xoá. Dung005 (thảo luận) 15:23, ngày 22 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 17:58, ngày 22 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 6. Xóa vì tiêu chuẩn. Khương Việt Hà (thảo luận) 15:34, ngày 24 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
 1. Giữ: xin xem các công trình nghiên cứu Hán Nôm, đặc biệt là phiên âm, khảo dị 3 bản truyện Kiều mà tôi đã liệt kê trong bài viết. tieu_ngao_giang_ho1970 (thảo luận) 05:31, ngày 27 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Ý kiến

Danh sách giảng viên Đại học Missouri-ColumbiaSửa đổi

Kết quả: Xóa sau khi đã mang nội dung sang hợp nhất vào Đại học Missouri-Columbia
Xóa
 1. Xóa và chỉ mang tên các người nổi tiếng vào bài Đại học Missouri-Columbia. Mekong Bluesman (thảo luận) 13:09, ngày 20 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 13:18, ngày 20 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Đồng ý xoá.--Trungda (thảo luận) 07:48, ngày 22 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. Khương Việt Hà (thảo luận) 15:34, ngày 24 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. Lê Thy (thảo luận) 08:35, ngày 25 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
Ý kiến

Manga Hayate the combat butlerSửa đổi

Đã xóa vì không bách khoa. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 08:52, ngày 26 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Đề nghị xóa do không có giá trị bách khoa, chỉ là danh sách các tập truyện. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 09:37, ngày 19 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Đồng ý vì lý do đã nói. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 09:37, ngày 19 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Xóa vì đây chỉ là một danh sách. Mekong Bluesman (thảo luận) 10:22, ngày 19 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 13:18, ngày 20 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 4. Nhất trí xoá.--Trungda (thảo luận) 07:49, ngày 22 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 5. Xóa. Dung005 (thảo luận) 15:24, ngày 22 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
Ý kiến

Đồng(II) sulfatSửa đổi

Đã xóa vì chất lượng kém. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 07:39, ngày 30 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Đề nghị xóa do chất lượng kém. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 12:01, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman (thảo luận) 22:17, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém.--Trungda (thảo luận) 09:21, ngày 16 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 13:18, ngày 20 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 4. Xóa, chất lượng quá sơ khai, lẽ ra nên dán tiêu bản {{chất lượng kém 2}}. Khương Việt Hà (thảo luận) 18:22, ngày 27 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 5. Xóa. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 07:39, ngày 30 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
Ý kiến

Chánh thấtSửa đổi

Viethavvh đã xóa với lý do "Nội dung tiếng Việt ít hơn 10 chữ". Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 07:37, ngày 30 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Có người đề nghị chuyển sang Wiktionary. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 12:01, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Xóa và chuyển sang Wiktionary. Mekong Bluesman (thảo luận) 22:17, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Nhất trí.--Trungda (thảo luận) 09:21, ngày 16 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 13:18, ngày 20 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 4. Xóa. Dung005 (thảo luận) 15:25, ngày 22 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 5. Xóa. Khương Việt Hà (thảo luận) 18:14, ngày 27 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
Ý kiến

Thời kỳ đen tối của CampuchiaSửa đổi

Đã xóa theo biểu quyết.Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 07:43, ngày 30 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Xóa
 1. Xóa vì hoàn toàn không có tài liệu dẫn chứng nào. Mekong Bluesman (thảo luận) 18:02, ngày 23 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Nhất trí xoá.--Trungda (thảo luận) 01:10, ngày 24 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Xóa: thiếu hẳn dẫn chứng. tieu_ngao_giang_ho1970 (thảo luận) 03:55, ngày 24 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 4. Xóa: thiếu hẳn dẫn chứng.Lê Thy (thảo luận) 08:33, ngày 25 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 5. Đồng ý với các ý kiến: xóa - để viết lại, đề nghị viết nhanh chứ không để trống dài hạn. Dongsonvh (thảo luận) 15:11, ngày 28 tháng 1 năm 2008 (UTC)
  Dongsonvh đang có hai phiếu: một "xóa" và một "giữ". Mekong Bluesman (thảo luận) 17:08, ngày 29 tháng 1 năm 2008 (UTC)
  Thông cảm, thông cảm. Lúc đầu tôi cũng bảo thủ, nhưng trước sức ép của các thành viên nên không giữ được lập trường,:-), ý kiến sau là ý kiến cuối cùng. Dongsonvh (thảo luận) 17:27, ngày 29 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
 1. Nên giữ và hoàn thiện nội dung, cùng thảo luận để tìm ra những thông tin mới cũng như loại bỏ những nội dung chưa chính xác. Xóa bài này đi, tự nhiên tạo ra một khoảng trống trong lịch sử dân tộc Khmer, người đọc làm sao hiểu được từ một đế quốc Khmer hùng mạnh ở thế kỷ 14 có lãnh thổ gần 1.000.000km2, bao trùm lên cả nam Lào + đông Thái + nam Việt, thế kỷ 19 khi người Pháp đến chỉ còn một nước nhỏ, nhược tiểu???.Dongsonvh (thảo luận) 10:12, ngày 24 tháng 1 năm 2008 (UTC)được Vinhtantran xóa để dễ phân biệt. 07:43, ngày 30 tháng 1 năm 2008 (UTC)
  Tôi đã nêu ý kiến thảo luận tại phần Thảo luận:Thời kỳ đen tối của Campuchia#Sửa đổi. Nếu bài vẫn như tình trạng hiện nay, tôi xin giữ biểu quyết xoá.--Trungda (thảo luận) 12:05, ngày 24 tháng 1 năm 2008 (UTC)
  "Xóa bài này đi, tự nhiên tạo ra một khoảng trống trong lịch sử dân tộc Khmer" - xóa bài này không phải là không chấp nhận bài này trên Wikipedia hay cố tình bỏ qua 1 giai đoạn lịch sử 1 quốc gia mà chỉ là không chấp nhận những bài thiếu thông tin kiểm chứng. Nội dung bài quyết định bài có được giữ hay không! An Apple of Newton thảo luận 20:29, ngày 25 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Ý kiến

Ngô văn xuânSửa đổi

Kết quả: Xóa
Xóa
 1. Xóa do không đủ tiêu chuẩn.--Trungda (thảo luận) 15:47, ngày 23 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Xóa vì tiêu chuẩn. Mekong Bluesman (thảo luận) 18:02, ngày 23 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Xóa vì tiêu chuẩn. Khương Việt Hà (thảo luận) 15:34, ngày 24 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 4. Đồng ý xóa vì tiêu chuẩn. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 15:55, ngày 24 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 5. Xóa vì tiêu chuẩn.Lê Thy (thảo luận) 08:34, ngày 25 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
Ý kiến

Trường trung học phổ thông Cao Bá Quát (Hà Nội)Sửa đổi

Đề nghị xóa do không đủ tiêu chuẩn và chất lượng kém.--Trungda (thảo luận) 02:13, ngày 23 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Xóa vì tiêu chuẩn. Khương Việt Hà (thảo luận) 15:34, ngày 24 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
Ý kiến

Bái giangSửa đổi

Đề nghị xóa do không đủ tiêu chuẩn. --Trungda (thảo luận) 20:04, ngày 22 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Xóa vì chỉ là một làng và không có gì nổi tiếng. Mekong Bluesman (thảo luận) 20:37, ngày 22 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
Ý kiến

Vườn quốc gia Núi ChúaSửa đổi

Kết quả: Giữ, không đủ số phiếu. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 05:33, ngày 28 tháng 2 năm 2008 (UTC)

Tại mỗi tiểu mục đề của bài này có tên của một tác giả. Tôi đã có câu hỏi tại trang thảo luận của bài là các tác giả đó đã cho phép mang tên và mang nghiên cứu của họ lên Wikipedia hay không... đã một tháng nhưng không có trả lời.

Xóa
 1. Xóa vì có khả năng rất lớn là chưa có phép của các tác giả trong bài. Mekong Bluesman (thảo luận) 05:59, ngày 31 tháng 1 năm 2008 (UTC)
  Bỏ xóa vì bài đã được sửa bởi Silviculture. Mekong Bluesman (thảo luận) 12:50, ngày 31 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
 1. Giữ. Những phần còn lại của bài viết sau khi đã sửa chữa có trong luận chứng khoa học thành lập vườn quốc gia, nó mang tính thông tin đại chúng.--Silviculture (thảo luận) 12:41, ngày 31 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Ý kiến

Công bộc của dânSửa đổi

Kết quả: Giữ. Không đủ số phiếu. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 05:33, ngày 28 tháng 2 năm 2008 (UTC)

Khái niệm này phổ biến (Civil servant), đã có từ ngàn xưa nhưng danh từ Công bộc của dân chỉ có 280 hits và chưa rõ ràng là Hồ Chủ Tịch dùng chữ công bộc của dân hay là đày tớ nhân dân. Đề nghị đổi tên bài, dùng mục từ phục vụ nhân dân hoặc đày tớ nhân dân, có vẻ phổ biến hơn. 77.128.217.72 (thảo luận) 20:07, ngày 30 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Đổi tên hoặc Xóa
Giữ tên cũ
 1. Giữ và treo bản {{tầm nhìn hẹp}} để người nào quan tâm thì viết thêm. Magnifier () 03:09, ngày 31 tháng 1 năm 2008 (UTC)
  Tôi đã bổ xung thêm chút để tránh bảng {{tầm nhìn hẹp}}. Tuy nhiên, theo tôi cũng nên đổi tên mục từ để khái niệm này được trở thành phổ thông hơn. ChinTam (thảo luận) 20:50, ngày 1 tháng 2 năm 2008 (UTC)
Ý kiến

Danh sách di sản thế giới tại Nhật BảnSửa đổi

Đã xóa. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 05:33, ngày 28 tháng 2 năm 2008 (UTC)
Xóa
 1. Xóa vì thiếu chính xác và đã có Tiêu bản:Di sản thế giới tại Nhật Bản. Mekong Bluesman (thảo luận) 08:33, ngày 29 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Xóa vì không cần thiết. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 10:59, ngày 4 tháng 2 năm 2008 (UTC)
 3. Xóa.--Bd (thảo luận) 04:10, ngày 19 tháng 2 năm 2008 (UTC)
 4. Xóa. Đồng ý, đã có cả thể loại và tiêu bản. conbo 04:12, ngày 19 tháng 2 năm 2008 (UTC)
 5. Xóa. Có thể loại tên tương tự rồi Kenshin top (thảo luận) 12:01, ngày 23 tháng 2 năm 2008 (UTC)
Giữ
Ý kiến

Danh sách di sản thế giới tại Cộng hoà Nhân dân Trung HoaSửa đổi

Đã xóa. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 05:33, ngày 28 tháng 2 năm 2008 (UTC)
Xóa
 1. Xóa vì đã có Tiêu bản:Di sản thế giới tại Trung Quốc. Mekong Bluesman (thảo luận) 08:33, ngày 29 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Xóa vì không cần thiết. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 11:00, ngày 4 tháng 2 năm 2008 (UTC)
 3. Xóa. Đồng ý với Mekong Bluesman.Handyhuy (thảo luận) 01:36, ngày 5 tháng 2 năm 2008 (UTC)
 4. Xóa. Đồng ý. conbo 04:08, ngày 19 tháng 2 năm 2008 (UTC)
 5. Xóa.--Bd (thảo luận) 04:09, ngày 19 tháng 2 năm 2008 (UTC)
Giữ
Ý kiến