Villainc.svg Tôi xin tạm nghĩ vì giờ đây đầu óc cứ bừng bừng cả lên, rất có thể tôi lại không kiểm soát được bản thân dẫn đến phát ngôn bừa bãi. Many thank