Mở trình đơn chính

Tháng 6 năm 2006Sửa đổi

Đố vuiSửa đổi

Kết quả: đã xóa
 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 01:32, ngày 29 tháng 6 năm 2006 (UTC)

Tây Thăng Kinh Tập ChúSửa đổi

Kết quả: đã xóa
 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 01:31, ngày 29 tháng 6 năm 2006 (UTC)

Tây Thăng KinhSửa đổi

Kết quả: đã xóa
 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 01:29, ngày 29 tháng 6 năm 2006 (UTC)

Tam thi cửu trùngSửa đổi

Kết quả: đã xóa
 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 01:27, ngày 29 tháng 6 năm 2006 (UTC)

Thái ThủySửa đổi

Kết quả: đã xóa
 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém.Lê Thy 01:25, ngày 29 tháng 6 năm 2006 (UTC)

Nguyễn Hữu CảnhSửa đổi

Kết quả: đã được viết lại
 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém.Lê Thy 01:23, ngày 29 tháng 6 năm 2006 (UTC)

Thái SơSửa đổi

Kết quả: đã xóa
 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém.Lê Thy 01:21, ngày 29 tháng 6 năm 2006 (UTC)

Bác ba PhiSửa đổi

Kết quả: đã xóa
 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém, vì nội dung không chính xác.Lê Thy 01:19, ngày 29 tháng 6 năm 2006 (UTC)

Kỷ phấn trắngSửa đổi

Kết quả: đã xóa
 1. Đề nghị xóa vì đã 1 tháng không cải thiện. Lê Thy 01:14, ngày 29 tháng 6 năm 2006 (UTC)

Kỷ juraSửa đổi

Kết quả: đã xóa
 1. Đề nghị xóa vì đã 1 tháng không cải thiện. Lê Thy 01:12, ngày 29 tháng 6 năm 2006 (UTC)

Trần Xuân AnSửa đổi

Kết quả: đã xóa
 1. Đề nghị xóa vì không đủ tiêu chuẩn mang vào Wikipedia. Mekong Bluesman 07:42, ngày 26 tháng 6 năm 2006 (UTC)
 2. Xóa --An Apple of Newton 08:27, ngày 26 tháng 6 năm 2006 (UTC)
 3. Xóa. Nguyễn Trường Thịnh 08:37, ngày 26 tháng 6 năm 2006 (UTC)
 4. Xóa vì không đủ tiêu chuẩn mang vào Wiki. Phan Ba 08:46, ngày 26 tháng 6 năm 2006 (UTC)
 5. Đồng ý xoá--duongdttt 08:48, ngày 26 tháng 6 năm 2006 (UTC).
 6. Xóa, không đủ tiêu chuẩn. Avia (thảo luận) 08:49, ngày 26 tháng 6 năm 2006 (UTC)
 7. Xóa, không đủ tiêu chuẩn, nội dung không bách khoa. Tmct 15:52, ngày 1 tháng 7 năm 2006 (UTC)

Vì bài này cứ được tạo đi tạo lại, nên tạm khoá, sau một thời gian "ổn định" thì sẽ xoá. --Á Lý Sa (thảo luận) 16:45, ngày 1 tháng 7 năm 2006 (UTC)

Đề nghị xem Thảo luận Thành viên:Tran Xuan An#ĐỀ NGHỊ ĐỌC & SUY NGHĨ, TỰ VẤN. bàn luận vừa rồi là của 58.186.39.176 (thảo luận • đóng góp)
Tiêu chuẩn đưa vào Từ điển bách khoa Wikipedia ít ra cũng phải bằng cỡ TRƯƠNG VĂN CAM (tức Năm Cam). thảo luận quên ký tên này là của 210.245.31.18 (thảo luận • đóng góp).

KÍNH MỜI THAM KHẢO "VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT THEO TIÊU CHUẨN":

"THÁI ĐỘ TRUNG LẬP" TRONG TRƯỜNG HỢP NĂM CAM, TRƯƠNG VĨNH KÝ

thảo luận quên ký tên này là của 58.186.146.227 (thảo luận • đóng góp).

Tìm kiếm người Việt trên Toàn cầuSửa đổi

Kết quả: đã xóa
 1. Đề nghị Xoá, vì không đủ tiêu chuẩn--duongdttt 09:48, ngày 21 tháng 6 năm 2006 (UTC)
 2. Xóa, Nội dung quảng cáo. Đề nghị xóa luôn khỏi phải bỏ phiếu.Tmct

9 Thiếu tướng đầu tiên của Việt NamSửa đổi

Kết quả: đã xóa
 1. Đề nghị xóa vì nội dung bài này đã có trong bài Thiếu tướng. Lê Thy 04:13, ngày 20 tháng 6 năm 2006 (UTC)
 2. Xóa, danh sách trong bài này đã có trong bài Thiếu tướng. Mekong Bluesman 04:59, ngày 20 tháng 6 năm 2006 (UTC)

Rừng nguyệt quếSửa đổi

Kết quả: đã xóa
Kết quả: đã xóa (nội dung là một đoạn tùy bút). Avia (thảo luận) 09:51, ngày 19 tháng 6 năm 2006 (UTC)
 1. Đề nghị xóa vì văn phong không thích hợp, không bách khoa. Lê Thy 03:53, ngày 17 tháng 6 năm 2006 (UTC)
 2. Đề nghị xóa. Quocdong 07:31, ngày 17 tháng 6 năm 2006 (UTC)
 3. Đồng ý.--An Apple of Newton 05:33, ngày 19 tháng 6 năm 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. Phan Ba 06:13, ngày 19 tháng 6 năm 2006 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. Sanga 06:27, ngày 19 tháng 6 năm 2006 (UTC)

Sấm Trạng TrìnhSửa đổi

Kết quả: đã xóa (nội dung chỉ có một câu sấm, cũng không phải của Trạng Trình). Avia (thảo luận) 09:51, ngày 19 tháng 6 năm 2006 (UTC)
 1. Đề nghị xóa . Lê Thy 03:47, ngày 17 tháng 6 năm 2006 (UTC)
 2. Xóa, không có nội dung. Mekong Bluesman 03:53, ngày 17 tháng 6 năm 2006 (UTC)
 3. Xóa để viết lại.--An Apple of Newton 05:33, ngày 19 tháng 6 năm 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. Phan Ba 06:13, ngày 19 tháng 6 năm 2006 (UTC)

InventoSửa đổi

Kết quả: đã xóa (quảng cáo). Avia (thảo luận) 09:51, ngày 19 tháng 6 năm 2006 (UTC)
 1. Đề nghị xóa vì không đủ tiêu chuẩn đưa vào, nội dung chỉ là quảng cáo. Avia (thảo luận) 09:08, ngày 14 tháng 6 năm 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xóa. Phan Ba 09:40, ngày 14 tháng 6 năm 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa--duongdttt 09:43, ngày 14 tháng 6 năm 2006 (UTC)
 4. Quảng cáo! Xóa.--An Apple of Newton 10:01, ngày 14 tháng 6 năm 2006 (UTC)
 5. Xóa, không đủ tiêu chuẩn. Vương Ngân Hà 10:02, ngày 14 tháng 6 năm 2006 (UTC)
 6. Xóa, đây là một hình thức quảng cáo. Mekong Bluesman 10:39, ngày 14 tháng 6 năm 2006 (UTC)
 7. Xóa. Những bài quảng cáo đề nghị quản lý wiki xóa luôn khỏi biểu quyết. Lê Thy 03:44, ngày 17 tháng 6 năm 2006 (UTC)
 1. Đề nghị giữ lại, đây là một ý nghĩa của từ Invento trong hơn 3 triệu từ Invento tìm được trên Google.Khomaytinh 10:48, ngày 14 tháng 6 năm 2006 (UTC)
 2. Giữ lại, nội dung thấy cũng không có gì tệĐây là ý kiến của IP 203.160.1.47, không phải thành viên đăng ký nên không có giá trị.

Luật hôn nhân và gia đình Việt NamSửa đổi

Kết quả: đã xóa. Avia (thảo luận) 09:51, ngày 19 tháng 6 năm 2006 (UTC)
 1. Đề nghị xoá vì không có nội dung--Duongdttt 17:11, ngày 12 tháng 6 năm 2006 (UTC)
 2. Xóa. Lê Thy 01:47, ngày 13 tháng 6 năm 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. Phan Ba 09:40, ngày 14 tháng 6 năm 2006 (UTC)
 4. Xóa để viết lại.--An Apple of Newton 10:01, ngày 14 tháng 6 năm 2006 (UTC)
 5. Xóa, không có nội dung. Mekong Bluesman 10:38, ngày 14 tháng 6 năm 2006 (UTC)

NanduSửa đổi

Kết quả: đã xóa. Không cần cảnh báo và biểu quyết. Ngay cả phiên âm Hán Việt của nó còn không có trong tiếng Việt ("nan độ")! Avia (thảo luận) 08:10, ngày 12 tháng 6 năm 2006 (UTC)
 1. Đề nghị xóa vì giá trị bài, vì văn phong không thích hợp . Lê Thy 04:38, ngày 12 tháng 6 năm 2006 (UTC)

VinamilkSửa đổi

Kết quả: đã xóa. Avia (thảo luận) 09:51, ngày 19 tháng 6 năm 2006 (UTC)
 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 04:32, ngày 12 tháng 6 năm 2006 (UTC)
 2. Xóa, chất lượng không có. Mekong Bluesman 09:58, ngày 12 tháng 6 năm 2006 (UTC)

Con đường tơ lụa (định hướng)Sửa đổi

Kết quả: giữ. Trang định hướng là cần thiết. Avia (thảo luận) 08:10, ngày 12 tháng 6 năm 2006 (UTC)
 1. Đề nghị xóa vì không cần thiết.Giữ Lê Thy 02:48, ngày 10 tháng 6 năm 2006 (UTC)
  Xem lại thảo luận đi!--82.238.39.62 03:00, ngày 10 tháng 6 năm 2006 (UTC)
 2. Đồng ý Xoá.Giữ, Tôi đã viết lại và thêm thông tin --Duongdttt 00:16, ngày 11 tháng 6 năm 2006 (UTC)
 3. Giữ vì cần thiết.- Trần Thế Trung | (thảo luận) 07:46, ngày 10 tháng 6 năm 2006 (UTC)
 4. Khi một từ có nhiều hơn một nghĩa thì cần phải định hướng. Do đó, giữ. (Gần đây, mọi người thích biểu quyết quá!). Mekong Bluesman 17:25, ngày 10 tháng 6 năm 2006 (UTC)

Giác ngộ (Phật giáo)Sửa đổi

Kết quả: đã chuyển hướng sang bài Giác ngộ. Lê Thy 09:37, ngày 11 tháng 6 năm 2006 (UTC)
 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém, vì đã có bài Giác ngộ viết đầy đủ hơn. Lê Thy
 2. Xóa vì đã có bài Giác ngộ đầy đủ hơn. Mekong Bluesman 06:51, ngày 5 tháng 6 năm 2006 (UTC)
 3. Đồng ý Xoá--Duongdttt 09:59, ngày 5 tháng 6 năm 2006 (UTC)

Nhện đen quả phụSửa đổi

Kết quả: đã xóa. Avia (thảo luận) 08:10, ngày 12 tháng 6 năm 2006 (UTC)
 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém .Lê Thy 04:46, ngày 3 tháng 6 năm 2006 (UTC)
 2. Xóa.--An Apple of Newton 04:48, ngày 3 tháng 6 năm 2006 (UTC)
 3. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 05:57, ngày 3 tháng 6 năm 2006 (UTC)
 4. Đồng ý Xoá--Duongdttt 09:59, ngày 5 tháng 6 năm 2006 (UTC)
 5. Đồng ý Xoá--Tmct 11:53, ngày 9 tháng 6 năm 2006 (UTC)

Trung học xây dựng hà nộiSửa đổi

Kết quả: đã xóa. Avia (thảo luận) 08:10, ngày 12 tháng 6 năm 2006 (UTC)
 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém, vì tiêu chuẩn đưa vào wiki. Lê Thy 04:44, ngày 3 tháng 6 năm 2006 (UTC)
 2. Xóa.--An Apple of Newton 04:48, ngày 3 tháng 6 năm 2006 (UTC)
 3. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 05:57, ngày 3 tháng 6 năm 2006 (UTC)
 4. Đồng ý Xoá--Duongdttt 09:59, ngày 5 tháng 6 năm 2006 (UTC)

Di tích chiến thắng Vạn TườngSửa đổi

Kết quả: đã xóa. Avia (thảo luận) 09:51, ngày 19 tháng 6 năm 2006 (UTC)
 1. Ngoài cái album ảnh của hình không rõ tình trạng bản quyền, trang này không có nội dung. Nguyễn Hữu Dng 17:07, ngày 1 tháng 6 năm 2006 (UTC)
 2. Xóa. Nếu có bài Trận Vạn Tường thì gộp chung, còn không thì xóa.Lê Thy 03:15, ngày 2 tháng 6 năm 2006 (UTC)
 3. Xóa.--An Apple of Newton 04:48, ngày 3 tháng 6 năm 2006 (UTC)
 4. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 05:57, ngày 3 tháng 6 năm 2006 (UTC)
 5. Đồng ý Xoá--Duongdttt 09:59, ngày 5 tháng 6 năm 2006 (UTC)
 6. Đồng ý xóa. Phan Ba 09:43, ngày 14 tháng 6 năm 2006 (UTC)

Vô thượng chính đẳng chính giácSửa đổi

Kết quả: đã xóa. Avia (thảo luận) 08:10, ngày 12 tháng 6 năm 2006 (UTC)
 1. Đề nghị Xóa vì chất lượng kém. Mời xem Thảo luận:Vô thượng chính đẳng chính giác. Lê Thy 06:42, ngày 31 tháng 5 năm 2006 (UTC)
 2. Xóa.Tmct 12:18, ngày 31 tháng 5 năm 2006 (UTC)
 3. Xóa vì chất lượng quá kém. Mekong Bluesman 16:12, ngày 31 tháng 5 năm 2006 (UTC)
 4. Xóa. --An Apple of Newton 16:23, ngày 31 tháng 5 năm 2006 (UTC)
 5. Đồng ý Xoá.--Duongdttt 11:11, ngày 1 tháng 6 năm 2006 (UTC)

Thượng đếSửa đổi

Kết quả: đã xóa. Avia (thảo luận) 08:10, ngày 12 tháng 6 năm 2006 (UTC)
 1. Đề nghị Xóa vì chất lượng kém. (Tmct 21:28, ngày 30 tháng 5 năm 2006 (UTC))
 2. Xóa. Lê Thy 04:40, ngày 31 tháng 5 năm 2006 (UTC)
 3. Xóa vì chất lượng quá kém. Mekong Bluesman 16:11, ngày 31 tháng 5 năm 2006 (UTC)
 4. Xóa. --An Apple of Newton 16:23, ngày 31 tháng 5 năm 2006 (UTC)
 5. Đồng ý Xoá.--Duongdttt 11:10, ngày 1 tháng 6 năm 2006 (UTC)
 6. Đồng ý Xóa. Quocdong 13:10, ngày 2 tháng 6 năm 2006 (UTC)