Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/2017/08

Trang này liệt kê những trang có thành viên đề nghị xóa đi vào tháng 8 năm 2017. Các bài đã xóa được ghi lại trong Nhật trình xóa.

Thanh Mai (ca sĩ)

Vua phạt đền

Vũ Văn Diện

Vụ Trịnh Xuân Thanh trở về Việt Nam

Trần Thị Nga

LIME (Nhóm nhạc)

Nguyễn Thị Thanh Xuân

Nguyễn Phước Thanh

Hoàng Nhật Tân

Dương Viết Chiến

Chuyện của lính

Danh sách các thành viên của Bộ chính trị Việt Nam bị kỷ luật

Donghyuk

Dương Quý Sỹ

Thanh Mai (ca sĩ)

Xe buýt nội tỉnh Thái Bình

Vụ Trịnh Xuân Thanh trở về Việt Nam

Vũ Thị Thu Thủy

Vũ Ngọc Bình

Vũ Đình Văn

Min (ca sĩ Việt Nam)

  1. ^ “Chuyện từ Seoul ngày 26 tháng 8 năm 2016”.