Wikipedia:Ứng cử viên chủ điểm chọn lọc

Làm sạch trang này
Làm sạch trang này
Nội dung chọn lọc Nội dung tốt Nội dung mới
Bài viết Hình ảnh Danh sách Chủ điểm Cổng thông tin Bài viết Chủ điểm Bạn có biết
Chủ điểm
chọn lọc
Tiêu chuẩn Đề cử (0) Rút sao Thảo luận
Quy trình đề cử
 • Hãy xem các tiêu chuẩn của một chủ điểm chọn lọc và phải chắc chắn rằng chủ điểm mà bạn định đề cử thỏa mãn tất cả các tiêu chuẩn đó trước khi đề cử.
 • Đặt {{UCVCĐCL}} (viết tắt của "Ứng cử viên chọn lọc") vào đầu trang thảo luận của chủ điểm được đề cử.
 • Từ đó, nhấn vào liên kết "một lời nhận xét từ bạn", bạn sẽ được dẫn tới trang đề cử cho chủ điểm và nhận được hướng dẫn tiếp theo:
  1. Bên dưới dòng === {{thế:SUBPAGENAME}} ===, hãy viết rõ lý do đề cử chủ điểm và ký tên bằng dấu ~~~~. Nếu chủ điểm đã từng được đề cử trước đó, hãy lưu lại bằng cách chuyển tất cả nội dung tới trang "Wikipedia:Ứng cử viên chủ điểm chọn lọc/"tên chủ điểm được đề cử"/1". Tiếp theo, bạn tạo một liên kết trong tại trang đề cử tới phần lưu trữ.
  2. Chép lại dòng:{{/tên chủ điểm được đề cử}}, sau đó sửa trang này (trang bạn đang đọc) và dán vào đầu danh sách các ứng cử viên. "tên chủ điểm được đề cử" chính là tên của chủ điểm bạn muốn đề cử.
Quy trình nhận xét
Các hình thức nhận xét
Ý nghĩa
 Đồng ý {{OK}} Đồng ý chọn lọc
 Chưa đồng ý {{OK?}} Chủ điểm còn vấn đề
 Ý kiến {{YK}} Bình luận, ý kiến
Xin hãy đọc chủ điểm được đề cử một cách kỹ lưỡng và so sánh với các tiêu chuẩn cần có trước khi quyết định ủng hộ hoặc phản đối một đề cử.
 • Tất cả phiếu biểu quyết và quy tắc khi biểu quyết phải theo quy định Wikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt.
  • Tham gia bình chọn: Phải mở tài khoản ít nhất 30 ngày và ít nhất 200 sửa đổi và có 50 sửa đổi trong 30 ngày trước khi biểu quyết bắt đầu HOẶCtrên 3000 sửa đổi và 90 ngày mở tài khoản trước khi biểu quyết bắt đầu mới được tham gia biểu quyết. Nếu không đủ điều kiện, bạn được phép cho ý kiến.
  • Mở biểu quyết: Mọi thành viên tự xác nhận.[1]
 • Để trả lời cho một đề cử, nhấn vào [sửa] phía bên phải tiêu đề chủ điểm (không phải nút "Sửa" để sửa nguyên cả trang đề cử này).
 • Nếu bạn nhận thấy chủ điểm đủ điều kiện chọn lọc, hãy viết ủng hộ đề cử bằng cách viết  #{{OK}} cùng với lý do của bạn. Nếu bạn là người đóng góp nhiều vào chủ đề, hãy nói rõ điều đó.
 • Nếu bạn thấy chủ điểm vẫn còn những vấn đề cần giải quyết để đạt đủ tiêu chuẩn chọn lọc, hãy viết  #{{OK?}} cùng các điểm mà theo bạn chủ điểm vẫn còn chưa đạt được. Bạn cần nêu rõ các điểm này để người viết có thể chỉnh sửa. Bạn cũng nên quay lại trang đề cử để xem chủ điểm đã được thỏa mãn các đề nghị của bạn chưa, nếu chủ điểm đã được cải thiện, bạn có thể chuyển nhận xét của mình thành *{{OK}} hoặc *{{YK}} và dùng mã <del>...</del> để xóa đi nhận xét cũ.
 • Nếu bạn chỉ muốn nêu một nhận xét, có thể sử dụng *{{YK}}.
Kết luận
 • Một chủ điểm để được chọn lọc thì cần thỏa mãn thỏa mãn 3 điều kiện:
 1. Có ít nhất 3 phiếu “Đồng ý” hợp lệ.
 2. Giải quyết hết những điểm “Chưa đồng ý” (hoặc đạt được đồng thuận với người đưa điểm chưa đồng ý rằng những điểm đó chưa thể hoặc không cần thiết phải giải quyết, hoặc đã xóa các phiếu chống theo thẩm định dựa trên quy định Wikipedia:Vô hiệu lá phiếu).
 3. Thời gian ứng cử đúng 30 ngày (đủ để các thành viên xem xét và cho ý kiến nếu cần) mới được gắn sao chọn lọc. [2]
 • Ghi chú:
 1. Những ứng cử viên vẫn còn điểm "chưa đồng ý" mà sau 30 ngày mà tình trạng chưa được giải quyết (bằng cải thiện bài hoặc đạt đồng thuận) thì loại khỏi danh sách ứng cử (ứng cử thất bại).
 2. Các “Ý kiến” không có giá trị trong việc kết luận.
 • Bất kỳ thành viên nào cũng được phép đóng biểu quyết nhưng phải đưa ra lý do hợp lý, tránh việc đóng biểu quyết không lý do.
 • Nếu các thành viên đồng thuận cho ứng cử viên trở thành chủ điểm chọn lọc, xin tiếp tục thực hiện các sửa đổi:
 1. Đóng trang thảo luận đề cử bằng mã {{biểu quyết|KQ=Đề cử thành công.~~~~|ND=Nội dung trang thảo luận}}
 2. Rút tên chủ điểm khỏi danh sách đề cử và thêm vào danh sách đề cử thành công.
 3. Thêm mã {{Chọn lọc 4|tên="tên chủ điểm"}} vào trang thảo luận của các bài viết thuộc chủ điểm.
 4. Cập nhật thông tin tại Wikipedia:Chủ điểm chọn lọc.
 • Nếu các thành viên thấy chủ điểm chưa đủ điều kiện chọn lọc, xin tiếp tục thực hiện các sửa đổi:
 1. Đóng trang thảo luận đề cử bằng mã {{biểu quyết|KQ=Đề cử không thành công.~~~~|ND=Nội dung trang thảo luận}}
 2. Rút tên chủ điểm khỏi danh sách đề cử và thêm vào danh sách đề cử không thành công.

Gợi ý sửa

Đề cử hiện hành sửa

Đề cử đã qua sửa

Chú thích sửa