Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/2009/06

Cannon groupSửa đổi

Không cần tiếp tục biểu quyết, vì bài đã bị xoá theo quy định: bài chất lượng kém quá 7 ngày. Lê Thy (thảo luận) 04:01, ngày 2 tháng 8 năm 2009 (UTC)[trả lời]

Tổ chức không nổi bật, bài viết chất lượng kém, không dẫn chứng, đã lâu không cải thiện. --Knight Wolf (thảo luận) 13:55, ngày 29 tháng 6 năm 2009 (UTC)[trả lời]

Xóa
Giữ
Ý kiến
Tổ chức này nổi tiếng đấy chứ, nhưng bài viết chất lượng kém quá.--DMT (thảo luận) 01:00, ngày 17 tháng 7 năm 2009 (UTC)[trả lời]
không dám biểu quyết xóa vì tuy lý do bạn đưa ra nhiều, trong đó theo tôi chỉ có lý do chất lượng kém là hợp lý, Tập đoàn này quá nổi tiếng, phù hợp cho độ nổi bật. Tạm thời gắn tiêu bản chất lượng kém cho bài này. Н๏αחḊε$ıǧท - @ 06:29, ngày 20 tháng 7 năm 2009 (UTC)[trả lời]

Phạm Huy QuỹSửa đổi


Thời gian và tôiSửa đổi


Hệ thống đầu phiếu một người thắngSửa đổi


ByValSửa đổi


Các quan lại Pháp ở Đông Dương-Việt Nam (1886-1944)Sửa đổi