Bản mẫu:Cần biên tập

Tài liệu bản mẫu

Cách sử dụng

Chép đoạn mã sau vào trang

{{cần biên tập}}

Đối với bài có chủ đề phổ biến như toán học, sinh học, bóng đá, lịch sử....., sử dụng thêm tham số chủ đề để bài được xếp vào thể loại tương ứng. Ví dụ:

{{cần biên tập|toán học}}