Thảo luận Bản mẫu:Cần biên tập

Thêm thảo luận

Bản mẫu này có tên tiếng Anh là Expert needed, mục đích là để thu hút những người có chuyên môn trong lĩnh vực của bài viết tham gia biên tập bài, như mô tả trong bản mẫu: "người am hiểu về chủ đề của nó". Tôi thấy cần thiết phải đổi tên bản mẫu thành Cần chuyên gia hoặc Cần người am hiểu để nhấn mạnh ý này đối với những chủ đề khó (thay vì chỉ là biên tập thông thường). B nhắn gửi 00:19, ngày 27 tháng 9 năm 2020 (UTC)Reply[trả lời]

Tuy nhiên hiện tại có 761 trang được nhúng bản mẫu này nên tôi chưa dám quyết định đổi tên. B nhắn gửi 00:20, ngày 27 tháng 9 năm 2020 (UTC)Reply[trả lời]
  • Symbol support vote.svg Ủng hộ Bạn cứ đổi tên, nó sẽ tự động đổi hướng nên không cần phải lo tới chuyện ấy.-- 00:22, ngày 27 tháng 9 năm 2020 (UTC)Reply[trả lời]
    Xin ý kiến của bạn về lựa chọn giữa "cần chuyên gia" và "cần người am hiểu". B nhắn gửi 00:23, ngày 27 tháng 9 năm 2020 (UTC)Reply[trả lời]
    Mình đề xuất sửa thành "Cần người có chuyên môn". Chuyên gia nghe như kiểu là cứ phải thạc sĩ tiến sĩ chuyên ngành.-- 00:26, ngày 27 tháng 9 năm 2020 (UTC)Reply[trả lời]
    Chuyên gia là bản dịch thô của expert. Đồng ý là Cần người có chuyên môn nghe nhẹ nhàng hơn. Sẽ đợi vài ngày xem có ý kiến gì khác không. B nhắn gửi 00:34, ngày 27 tháng 9 năm 2020 (UTC)Reply[trả lời]

Không cần đổi tên, chỉ cần tạo các bản mẫu đổi hướng đến là được. Nội dung có thể viết lại rõ nghĩa.  A l p h a m a  Talk 05:27, ngày 30 tháng 9 năm 2020 (UTC)Reply[trả lời]

Đồng ý với Alphama. Bản mẫu hiện tại đã nhúng vào quá nhiều trang. Chỉ cần tạo các bản mẫu đổi hướng đến nó là ổn.  ℳ𝒶𝒹𝒶𝓂 𝒟𝓇𝒶𝓂𝒶  05:30, ngày 30 tháng 9 năm 2020 (UTC)Reply[trả lời]
Đồng ý. Sao tôi không nghĩ ra từ trước nhỉ. :). B nhắn gửi 05:30, ngày 30 tháng 9 năm 2020 (UTC)Reply[trả lời]
Vậy bản mẫu này cứ giải quyết như vậy.  A l p h a m a  Talk 05:35, ngày 30 tháng 9 năm 2020 (UTC)Reply[trả lời]
Quay lại trang “Cần biên tập”.