Thủy TopSửa đổi

Kết quả: Giữ (11 xóa, 14 giữ). Tmct (thảo luận) 09:39, ngày 25 tháng 11 năm 2008 (UTC)

Có người cho rằng bài này chưa đáp ứng được tiêu chuẩn đưa vào Wikipedia. Việt Hà (thảo luận) 12:35, ngày 25 tháng 10 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1.   Xóa . Thủy Top chỉ được các forum lăng xê vì các số đo cơ thể và vài bộ ảnh chụp khêu gợi. Chỉ nên đưa lên wiki khi có scandal của em ấy hoặc em ấy có những hoạt động văn hóa nổi bật hơn. Tac ke (thảo luận) 15:02, ngày 25 tháng 10 năm 2008 (UTC)
  "Những hoạt động của con người nhằm thoả mãn nhu cầu đời sống tinh thần" cũng là văn hoá đấy chứ :D. Lưu Ly (thảo luận) 14:30, ngày 26 tháng 10 năm 2008 (UTC)
  Biểu quyết vô giá trị vì không có lý do xác đáng, thành viên biểu quyết mà chưa đọc qua bài (không hề sử dụng link forum để tham khảo). GV (thảo luận) 04:41, ngày 9 tháng 11 năm 2008 (UTC)
  Tôi, Bánh Ướt, che một phần câu trong biểu quyết của Tac ke vì đó là một nghiên cứu chưa công bố của Tac ke và dù cho việc nghiên cứu đó có tích cực, tiêu cực, hay chỉ mới bị nghi ngờ thì nó cũng cần "xóa ngay lập tức không chờ thảo luận" trên bất kỳ không gian dự án nào của wikipedia theo quy định Wikipedia: Tiểu sử người đang sống vì nó có thể gây tổn hại tới cô Thủy Top.Bánh Ướt (thảo luận) 03:33, ngày 13 tháng 11 năm 2008 (UTC)
 2.   Xóa . Tôi có ý kiến đồng tình với anh Tacke và Thick thi sock. Thú thực là tôi cũng là "dân cư mạng" nhưng chưa biết đến cô này và cô này chẳng có gì nổi tiếng.--Vietuy (thảo luận) 16:15, ngày 25 tháng 10 năm 2008 (UTC)
  Tôi gạch phần thảo luận của anh này vì tôi đã đổi biểu quyết :DThick thi sock (thảo luận) 06:21, ngày 21 tháng 11 năm 2008 (UTC)
  Biểu quyết vô giá trị vì không có lý do xác đáng, việc thành viên có biết đến hay không không ảnh hưởng đến tiêu chuẩn bài viết. GV (thảo luận) 04:41, ngày 9 tháng 11 năm 2008 (UTC)
  Tôi không thấy nổi bật để thừa nhận đưa vào wiki là ý kiến của tôi, sao GV lại phán là vô giá trị?--Vietuy (thảo luận) 11:18, ngày 22 tháng 11 năm 2008 (UTC)
  "dân cư mạng" nhưng chưa biết đến cô này thì có nhiều lý do trong đó có lý do hổng biết địa chỉ để đọc. Nhận xét "cô này chẳng có gì nổi tiếng" cũng chẳng qua vì chưa biết địa chỉ (mà đọc), hình như nó đã được đề cập trong bài viết và tại trang thảo luận. Bạn kích vào đó để đọc nhé. Lưu Ly (thảo luận) 14:38, ngày 26 tháng 10 năm 2008 (UTC)
  Hữu xã tự nhiên hương, đọc trên những trang web phổ cập không thấy có gì ghê gớm thì đích thị là không nổi bật.--Vietuy (thảo luận) 11:18, ngày 22 tháng 11 năm 2008 (UTC)
  Cái cô(hay anh) Lưu Ly này hay lấy cái "cư dân mạng do không biết địa chỉ của Thủy Top" mà nói người khác kiểu như thế hoài! Ai cũng biết cái cô Thủy ấy hết!(trừ một số người thuộc diện cô (hay anh) Lưu Ly đề cập tới thôi), chứ không phải là không biết tới cô ta đâu "bạn" Lưu Ly ơi!Thick thi sock (thảo luận) 06:22, ngày 2 tháng 11 năm 2008 (UTC)
 3.   Xóa . Một biểu tượng không mấy tốt đẹp cho giới trẻ. Không có gì là đáng giữ 24H (thảo luận) 15:38, ngày 26 tháng 10 năm 2008 (UTC)
  Trên không gian đa diện của Wikipedia có thể chứa thông tin các thông tin gây khó chịu nhưng bạn không được quyền xóa trừ phi nó không có nguồn kiểm chứng. Hãy tham khảo lại Thảo luận:Thủy Top để thấy mọi người đã thảo luận những gì. Việt Hà (thảo luận) 18:03, ngày 26 tháng 10 năm 2008 (UTC)
  Tôi đã xem, đã đọc... và thấy những ý kiến đánh giá không mấy hay ho về trường hợp này. Ah nhưng sao không thấy trong bài viết có những nội dung về những scandal mà cô này tạo ra nhỉ[1], toàn thấy thành tích thôi 24H (thảo luận) 09:59, ngày 27 tháng 10 năm 2008 (UTC)
  Biểu quyết vô giá trị vì không có lý do xác đáng, việc nhân vật có scandal hay không không ảnh hưởng đến tiêu chuẩn bài viết. GV (thảo luận) 04:41, ngày 9 tháng 11 năm 2008 (UTC)
  Đánh giá không mấy hay ho không phải là vấn đề để bài không thể có mặt trên Wikipedia. Scandal của cô này, nếu có, 24H cứ thoải mái bổ sung cho bài, miễn là nó đảm bảo yếu tố trung lập, và thông tin kiểm chứng được. Việt Hà (thảo luận) 02:43, ngày 30 tháng 10 năm 2008 (UTC)
  Đây là nơi bàn về tiêu chuẩn đưa vào wikipedia không phải là nơi bàn về biểu tượng tốt đẹp của giới trẻ. Có nhiều diễn đàn dành cho việc đó.Ngậm miệng (thảo luận) 14:35, ngày 9 tháng 11 năm 2008 (UTC)
  Tôi, Bánh Ướt, che một phần câu trong biểu quyết của 24H vì đó là một nghiên cứu chưa công bố của 24H và dù cho việc nghiên cứu đó có tích cực, tiêu cực, hay chỉ mới bị nghi ngờ thì nó cũng cần "xóa ngay lập tức không chờ thảo luận" trên bất kỳ không gian dự án nào của wikipedia theo quy định Wikipedia: Tiểu sử người đang sống vì nó có thể gây tổn hại tới cô Thủy Top.Bánh Ướt (thảo luận) 03:33, ngày 13 tháng 11 năm 2008 (UTC)
 4.   Xóa . Nhân vật này chỉ có tiếng về ăn chơi thôi chứ còn về văn hóa thì chẳng hơn được ai.146-2000 (thảo luận) 06:22, ngày 26 tháng 10 năm 2008 (UTC)
  "Những hoạt động của con người nhằm thoả mãn nhu cầu đời sống tinh thần", nổi tiếng về ăn chơi tức là nổi tiếng về văn hoá đấy chứ. Lưu Ly (thảo luận) 14:30, ngày 26 tháng 10 năm 2008 (UTC)
  Biểu quyết vô giá trị vì không có lý do xác đáng, văn hóa hay ăn chơi không liên quan đến tiêu chuẩn có mặt trên wikipedia. GV (thảo luận) 04:41, ngày 9 tháng 11 năm 2008 (UTC)
  Đây là nơi bàn về tiêu chuẩn đưa vào wikipedia bài Thuỷ Top, không phải là nơi bàn về văn hóa của một ngưòi đang còn sống. Có nhiều diễn đàn dành cho việc đó.Ngậm miệng (thảo luận) 14:35, ngày 9 tháng 11 năm 2008 (UTC)
  Tôi, Bánh Ướt, che một phần câu trong biểu quyết của 146-2000 vì đó là một nghiên cứu chưa công bố của 146-2000 và dù cho việc nghiên cứu đó có tích cực, tiêu cực, hay chỉ mới bị nghi ngờ thì nó cũng cần "xóa ngay lập tức không chờ thảo luận" trên bất kỳ không gian dự án nào của wikipedia theo quy định Wikipedia: Tiểu sử người đang sống vì nó có thể gây tổn hại tới cô Thủy Top.Bánh Ướt (thảo luận) 03:33, ngày 13 tháng 11 năm 2008 (UTC)
 5.   Xóa . Không thật sự nổi bật trên từng lĩnh vực mà nhân vật này tham gia, được liệt kê ra qua thảo luận. conbo trả lời 09:43, ngày 31 tháng 10 năm 2008 (UTC)
 6.   Xóa . Nhân vật này không có gì nổi bật ngoài viểc tự tạo ra các scandal cho mình. Mà tôi thấy wiki là một trang Wed lớn nhưng muốn phát triển thì lại phải dựa vào trang Wed của một công ty khác, điển hình ở đây là Google thì không biết tương lai sẽ đi về đâu.--Es3t (thảo luận) 07:19, ngày 1 tháng 11 năm 2008 (UTC)
  Đây là nơi bàn về tiêu chuẩn đưa vào wikipedia của đề tài, không phải là nơi bàn về việc vu khống người khác. Có nhiều diễn đàn dành cho việc đó.Ngậm miệng (thảo luận) 14:35, ngày 9 tháng 11 năm 2008 (UTC)
  Tôi, Bánh Ướt, che một phần câu trong biểu quyết của --Es3t vì đó là một nghiên cứu chưa công bố của --Es3t và dù cho việc nghiên cứu đó có tích cực, tiêu cực, hay chỉ mới bị nghi ngờ thì nó cũng cần "xóa ngay lập tức không chờ thảo luận" trên bất kỳ không gian dự án nào của wikipedia theo quy định Wikipedia: Tiểu sử người đang sống vì nó có thể gây tổn hại tới cô Thủy Top.Bánh Ướt (thảo luận) 03:33, ngày 13 tháng 11 năm 2008 (UTC)
 7.   Xóa . Tự truyền bá hình ảnh lên mạng thì hiển nhiên kết quả tìm kiếm sẽ rất nhiều nên tôi không so sánh. Đọc bài viết vẫn chưa thấy có gì thật sự nổi bật về người này. Tân (trả lời) 08:31, ngày 1 tháng 11 năm 2008 (UTC)
  Đây là nơi bàn về tiêu chuẩn đưa vào wikipedia của đề tài, không phải là nơi bàn về việc vu khống người khác. Có nhiều diễn đàn dành cho việc đó. Là bảo quản viên thì nên tự trọng, mọi người đều có quyền tự truyền bá hình ảnh bản thân, kể cả Tân và vợ Tân, kết quả tìm kiếm nhiều hay ít tùy thuộc vào nhiều điều lắm.Ngậm miệng (thảo luận) 14:35, ngày 9 tháng 11 năm 2008 (UTC)
  Tôi, Bánh Ướt, che một câu trong biểu quyết của Tân, vì đó là một nghiên cứu chưa công bố của Tân và dù cho việc nghiên cứu đó có tích cực, tiêu cực, hay chỉ mới bị nghi ngờ thì nó cũng cần "xóa ngay lập tức không chờ thảo luận" trên bất kỳ không gian dự án nào của wikipedia theo quy định Wikipedia: Tiểu sử người đang sống vì nó có thể gây tổn hại tới cô Thủy Top.Bánh Ướt (thảo luận) 03:33, ngày 13 tháng 11 năm 2008 (UTC)
 8.   Xóa . Theo tôi là chưa đủ tiêu chuẩn, và tôi vẫn còn hơi mơ hồ không biết Thủy nổi bật về cái gì nữa, cô này chỉ được cái có hit nhiều (chẳng hiểu nổi...), mà hit trên google là tiêu chuẩn sau cùng để đánh giá thôi. Et3rnal Drag0n Trao đổi ** 07:04, ngày 2 tháng 11 năm 2008 (UTC)
  Cố ý vi phạm tiêu chuẩn hít google khi bỏ phiếu trong trạng thái mơ hồ? Chẳng hiểu nổi bỏ phiếu làm gì? Đây không phải là nơi bày tỏ cảm hứng cá nhân.Ngậm miệng (thảo luận) 14:35, ngày 9 tháng 11 năm 2008 (UTC)
 9.   Xóa . Nếu "tự sướng" kiểu cô này cũng cho vào đây thì còn nhiều bài để viết lắm. ♥money 16:29, ngày 5 tháng 11 năm 2008 (UTC)
  Biểu quyết vô giá trị vì không có lý do xác đáng. GV (thảo luận) 04:41, ngày 9 tháng 11 năm 2008 (UTC)
  Thế nào là "lý do xác đáng", thưa GV? ♥money 09:33, ngày 9 tháng 11 năm 2008 (UTC)
  Đây là nơi bàn về tiêu chuẩn đưa vào wikipedia của đề tài, không phải là nơi bàn về sở thích của Thuỷ Top. Có nhiều diễn đàn dành cho việc đó.Ngậm miệng (thảo luận) 14:35, ngày 9 tháng 11 năm 2008 (UTC)
 10.   Xóa . Đồng ý xóa Rotceh (thảo luận) 06:08, ngày 7 tháng 11 năm 2008 (UTC)
  Biểu quyết vô giá trị vì không có lý do. GV (thảo luận) 04:41, ngày 9 tháng 11 năm 2008 (UTC)
  Đây không phải là nơi thử nghiệm dân chủ và đếm phiếu.Ngậm miệng (thảo luận) 14:35, ngày 9 tháng 11 năm 2008 (UTC)
 11.   Xóa . Nên xóa ngay. Trước thảo luận này tôi (và rất nhiều người) không biết tí gì về vị này (đang nổi?). Tôi thử tìm trên mạng thì thấy quả thực, sự nổi tiếng đúng như phân tích của một số thành viên biểu quyết xóa trên đây. Theo tôi cho dù vị này có nổi trong giới teen thì cũng không nên đưa vào Wiki, mặt tích cực không nhiều, mặt còn lại không quá nổi đình nổi đám.Handyhuy (thảo luận) 07:21, ngày 19 tháng 11 năm 2008 (UTC)
  Handyhuy công nhận cô này nổi tiếng trong giới teen và không nên đưa vào wikipedia tiếng Việt vì mặt tích cực không nhiều. Bạn và chúng ta đừng bàn việc nên hay không nên có một mục từ trên wikipedia tiếng Việt và bàn về tính tích cực của nhân vật mà mục từ đang nói tới. Cái chúng ta đang bàn là tiêu chuẩn của bài Thuỷ Top có phù hợp với tiêu chuẩn đưa vào wiki hay không. Nếu đã phù hợp tiêu chuẩn rồi thì vì sao nên xóa nó?Bánh Ướt (thảo luận) 09:00, ngày 19 tháng 11 năm 2008 (UTC)
  Tôi cho rằng Thủy Top chỉ nổi trong một phần giới teen (mà có lẽ chỉ ai hay lên mạng, hay ở Hà Nội) mà thôi, số Hit cao thì phần nhiều là các blog, forum. Càng không thể so với Thư Kỳ. Handyhuy (thảo luận) 04:03, ngày 20 tháng 11 năm 2008 (UTC)
  Handyhuy khẳng định Thủy Top chỉ nổi trong một phần giới teen, song số hits của Thuỷ Top lên đến 5 triệu vượt quá xa tiêu chuẩn rồi bạn ơi. Trong tiêu chuẩn đưa vào wiki không có yêu cầu về nguồn gốc của hits có từ blog, forum, cũng khó có công cụ để phân tích nên tôi thấy ta không nên bàn về việc đó. Xin hỏi bạn wiki là của chung, tuổi teen hôm nay là thành viên wiki kỳ cựu ngày mai, cớ gì một nhân vật được họ quan tâm cao lại bị xóa bài vào hôm nay. Bạn đừng tạo ra tiền lệ xấu cho wikipedia. Chỉ cần 10 năm nữa họ bỏ phiếu quyết xóa bài Phùng Há vì đó là nhân vật có số hits khá thấp (Kết quả 1 - 10 trong khoảng 34.800 cho "Phùng Há".) hoặc xóa bài Út Trà Ôn đó là nhân vật có số hits khá thấp (Kết quả 1 - 10 trong khoảng 23.700 cho "Út Trà Ôn".), xóa bài Dịu Hương vì chỉ có 19.000 hitshoặc xóa bài nghệ nhân Năm Ngũ vì chỉ có 824 hits cùng với lý do tương tự như các bạn đã nêu. "Toàn loại già, xấu, số hits thấp, không ai còn để ý ngoài mấy bạn già, hát nhạc cổ hủ lủ khó nghe như cải lương, chèo, hát bội, không có tác động tích cực cho việc hội nhập văn hóa thế giới ...".
  Xin nhắc bạn Handyhuy: số hits của Thư Kỳ khá thấp so với Thủy Top[[2], Kết quả 1 - 10 trong khoảng 596.000 cho "Thư Kỳ". trong đó cũng có nhiều blog và forum hoặc cái gì đó thì so sao được với Thuỷ Top nhỉ. Riêng cô Thủy Top có ít nhất là 6 bài từ báo chính thống đó nghe bạn, chưa nghe bạn nói về 6 bài đó có đủ tiêu chuẩn để đưa bài Thủy Top vào wiki chưa. (Hì! Hì! Cũng tự biết so sánh là khập khiểng, nhất là so một diễn viên với một người mẫu khỏa thân. Xin lỗi mọi người nha!). Bánh Ướt (thảo luận) 06:08, ngày 20 tháng 11 năm 2008 (UTC)
Giữ
 1.   Giữ , trên 5 triệu hits Google [3]; vài chục bài báo từ các nguồn uy tín viết về cô hoặc phỏng vấn cô mà chỉ riêng tại đây thống kê đến trên 3 chục; người mẫu độc quyền kiêm stylist sản phẩm Pepsi Max của hãng nước ngọt Pepsi và người mẫu độc quyền cho nhãn hiệu đồng hồ Longines ; giải nhất giọng hát đơn ca tiếng Anh tại MTV and JVC châu Á [4] mà không đủ tiêu chuẩn sao? Việt Hà (thảo luận) 14:12, ngày 26 tháng 10 năm 2008 (UTC)
  Tôi nghi ngờ về cái Giải nhất giọng hát MTV & JVC Châu Á năm 2003. Nếu có (năm mới 14 tuổi) mà thực sự giá trị (tầm cỡ MTV châu Á), thì báo giới thời đó đã khai thác. Tôi nghĩ đây chỉ là một giải phong trào gì đó cho giới trẻ mà thôi. Ngoài ra cái hít google trang đầu và trang cuối khác nhau nhiều lắm, đến trang cuối còn 300 hits thôi. conbo trả lời 16:09, ngày 26 tháng 10 năm 2008 (UTC)
  Nguồn uy tín để kiểm định thông tin đã có link trong bài, còn "tôi nghĩ" hay "tôi nghi ngờ" đều không có giá trị kiểm chứng. Việt Hà (thảo luận) 18:03, ngày 26 tháng 10 năm 2008 (UTC)
 2.   Giữ , nhân vật quá dư tiêu chuẩn về độ nổi tiếng. Hoàn toàn không có lí do thỏa đáng nào để xóa. Adia (thảo luận) 15:07, ngày 26 tháng 10 năm 2008 (UTC)
 3.   Giữ , cô ta nổi tiếng. Rất tiếc trang tiếng Việt quá ít ỏi bài viết về Female porn stars và Male porn stars, nếu có, cách nhìn vấn đề sẽ khác hơn cho những chủ đề tương tự. Lưu Ly (thảo luận) 15:32, ngày 26 tháng 10 năm 2008 (UTC)
  Xin Lưu Ly đừng nhầm, cô này không phải porn star, so sánh thế thì chết cô ta! Porn star là như cô này hay anh này cơ. conbo trả lời 15:55, ngày 26 tháng 10 năm 2008 (UTC)
  Có ai so sánh đâu mà nhầm nhỉ? Lưu Ly (thảo luận) 15:59, ngày 26 tháng 10 năm 2008 (UTC)
  ...cho những chủ đề tương tự: chủ đề tương tự cái gì? So sánh ở đây đấy, dễ làm hiểu nhầm lắm D conbo trả lời 16:09, ngày 26 tháng 10 năm 2008 (UTC)
  Thì người ta hiểu nhầm tùm lum bên trên kìa, trước khi tôi viết điều đó. Sex và văn hoá, nổi tiếng và không? Cô ta hoạt động văn hoá và hiện đang nổi tiếng vì có thân hình sex, nó đã đủ cho "tương tự" chưa? Lưu Ly (thảo luận) 16:14, ngày 26 tháng 10 năm 2008 (UTC)
  Sex symbol phải như M. Monroe, Madonna hay P. Anderson chứ, bác lại dẫn ra J. Jameson D conbo trả lời 16:21, ngày 26 tháng 10 năm 2008 (UTC)
 4.   Giữ vì có đủ lý do để Giữ như các anh đã nêu rồi còn gì?! Cana (thảo luận) 03:40, ngày 27 tháng 10 năm 2008 (UTC)
 5.   Giữ : bài thiếu hình nên không biết cô này trông thế nào mà nổi tiếng đến thế, song vẫn biểu quyết giữ vì cô này đã đạt đủ tiêu chí có mặt ở wiki. Hy vọng bài sẽ được bổ sung để người đọc có thể hình dung ra vì sao cô đã được một số người quan tâm.Bánh Ướt (thảo luận) 07:15, ngày 27 tháng 10 năm 2008 (UTC)
  Nói thật hay đùa thế bạn :D Et3rnal Drag0n Trao đổi ** 07:13, ngày 2 tháng 11 năm 2008 (UTC)
  Nói thật chứ! Không dưng cô Thuỷ có nhiều hits đến vậy. Vì sao?Bánh Ướt (thảo luận) 06:08, ngày 20 tháng 11 năm 2008 (UTC)
 6.   Giữ : Cô ta rất nổi tiếng và đã đoạt giải nhiều cuộc thi. NapoleonQuang (thảo luận) 05:42, ngày 28 tháng 10 năm 2008 (UTC)
 7.   Giữ : Tôi thấy giữ là hợp lý hơn xóa. Ủng hộ giữ lại Ngocnb (thảo luận) 11:34, ngày 30 tháng 10 năm 2008 (UTC)
  Nhưng... tại sao chúng ta lại có thể thấy được là hợp lý ? Mikhail Alexandrovich (thảo luận) 11:47, ngày 17 tháng 11 năm 2008 (UTC)
 8.   Giữ : Vì cũng có ý kiến giống với Viethavvh đưa ra.--Bd (thảo luận) 10:37, ngày 1 tháng 11 năm 2008 (UTC)
 9.   Giữ Không ưa cô này, nhưng phải công nhận là hiện thời người ta bàn tán về cô này rất nhiều. Xét theo tiêu chuẩn đưa vào thì 6 bài báo dẫn ra trong bài viết đã tạo nên tiêu chuẩn đưa vào cho cô này, tôi thấy rằng một loạt ý kiến bên trên và bên dưới cứ như một cuộc xét duyệt giải thưởng, mà giải thưởng ở đây chính là một chỗ để viết bài; đáng buồn nó đang đi quá xa tinh thần khi biểu quyết là dùng để xem xét mức độ nổi tiếng của một chủ thể.--xvη=2*10 12:49, ngày 1 tháng 11 năm 2008
 10.   Giữ : Giữ, cho dù là 1 nhân vật không có tài năng gì mấy nhưng nếu có nhiều người quan tâm thì có thể giữ, như vậy wiki sẽ phong phú hơnNgười hùng cô đơn (thảo luận) 19:53, ngày 12 tháng 11 năm 2008 (UTC)
  Thành viên này vẫn bị cấm ở thời điểm bắt đầu biểu quyết nên lá phiếu vô giá trị. thảo luận quên ký tên này là của 203.160.1.74 (thảo luận • đóng góp).
  Chưa thấy có quy định này tại Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Điều lệ#Quyền bỏ phiếu. Lưu Ly (thảo luận) 01:16, ngày 18 tháng 11 năm 2008 (UTC)
 11.   Giữ . Các mục từ tồn tại trên Wiki không phải cung cấp thông tin cho tất cả mọi người quan tâm mà có thể chỉ một nhóm người quan tâm là OK, cô Thuỷ này cũng có tiếng tăm trong giới trẻ VN, đặc biệt trên các cộng đồng mạng. Wiki cần có thêm mục từ để đa dạng hoá, phong phú hơn, Lý Toét (thảo luận) 02:37, ngày 21 tháng 11 năm 2008 (UTC)
  Vui vì có thêm một bạn tham gia cuộc bỏ phiếu này. "Các mục từ tồn tại trên Wiki không phải cung cấp thông tin cho tất cả mọi người quan tâm mà có thể chỉ một nhóm người quan tâm là OK..." được tôi đồng tình. Nhưng "... cô Thuỷ này cũng có tiếng tăm trong giới trẻ VN, đặc biệt trên các cộng đồng mạng.": thì tôi e rằng tôi phải phân vân. Trên cơ sở nào bạn cho rằng giới trẻ quan tâm, trẻ là khoảng bao nhiêu, bạn hãy tìm xem lại thông tin. Thứ nhất, cứ giả dụ, xin nhắc là giả dụ thôi nhé: phần lớn người có ham thích gì đó về sex thì quan tâm đến cô Thủy Top. Họ là ai? Xin thưa điều hành trang web sex mới bị bắt là cử nhân, thạc sỹ cỡ tuổi U60, không còn trẻ nữa. Xin thưa lứa tuổi từ 15 đến 20 tuổi mà tham gia viết trên mạng về Thủy Top có thể nhiều nhưng trong số bọn họ có nhiều người thiếu tiền vào nét đến nỗi thành Gái cứu nét. Nghe nói dân Việt Nam tra từ sex thuộc hàng khủng của thế giới, họ là ai? Nếu họ thuộc lứa 15 tuổi - 45 tuổi thì tôi e họ thuộc nhóm 2/3 dân số VN, có nên gọi họ thuộc "chỉ một nhóm". Không có cơ sở để cho rằng chỉ lứa tuổi teen (10-19 tuổi) là quan tâm đến sex. Thứ hai, trong số hàng triệu hits google về Thuỷ Top mà không ai có thể đọc hết, bạn có thể thấy các bài của các học sinh trường luật như "Khi đưa vú lên bàn nghị sự" họ xếp hạng vú Thuỷ Top thuộc loại đủ lái xe tăng, như vậy bọn họ không quan tâm đến sex và không còn thuộc tuổi teen mà cũng để ý tới Thủy Top chỉ vì cái quyết định "ngực lép" của Bộ Y tế. Thứ ba, ai là người thích chơi game trên mạng, bọn họ bàn nhau về Thuỷ Top vì cô là đại sứ game gì đó, họ thuộc lứa tuổi nào, nhóm nào. Thứ tư, một nhóm người hiếu kỳ cứ thích quan tâm đến đời tư của một số diễn viên nổi tiếng (hay "người của công chúng") họ bàn hoài về các mối quan hệ của Thủy Top, các câu phát biểu này nọ của các cô ... có chắc họ thuộc loại ham mê sex không, hoặc có chắc họ thuộc lứa tuổi nào. Như vậy bạn cho phép tôi đặt dấu hỏi về câu " cô Thuỷ này cũng có tiếng tăm trong giới trẻ VN..." của bạn nhé.Bánh Ướt (thảo luận) 03:11, ngày 21 tháng 11 năm 2008 (UTC)
 12.   Giữ . Tôi đã đổi ý và muốn giữ bài viết này vì nó đủ tiêu chuẩn được đưa lên Wikipedia. Nhân vật đủ độ nổi tiếng, và dù sao thì nhân vật này không chỉ nổi tiếng đối với teen, vì nhân vật này hiện đang được mời đóng phim sẽ được phát trên giờ vàng VTV1. Thick thi sock (thảo luận) 06:16, ngày 21 tháng 11 năm 2008 (UTC)
 13.   Giữ . Theo tôi nhân vật này đã xuất hiện nhiều lần trên tạp chí và là chủ đề bàn tán của giới truyền thông nên đủ tiêu chuẩn.  NAD   thảo luận  10:55, ngày 22 tháng 11 năm 2008 (UTC)
 14.   Giữ . Nói thẳng mình không ưa cô này, nhưng mà mình đồng ý với các ý kiến và lập luận phía trên rằng nhân vật Thuỷ Top đủ tiêu chuẩn để bài viết cô ta survive. Mikhail Alexandrovich (thảo luận) 00:03, ngày 23 tháng 11 năm 2008 (UTC)
Ý kiến
 • Cô Thủy này xét về mọi mặt đều chỉ ở mức trung bình, Làm ca sĩ ư: mấy ai biết tới cô ?; Diễn viên đóng phim thì sao nhỉ: liệu đây là một diễn viên có lối diễn xuất tài tình và sẽ là một triển vọng của điện ảnh Việt Nam ?; Một người làm nghề stylist ư: cô ta đã đoạt nhiều giải thưởng ?; Với vai trò là người mẫu ảnh: chỉ có một bộ ảnh gây sock. Chấm hết. Hic, đừng nói là có "...to" thì đủ tiêu chuẩn nhá mấy bác. 69.46.41.74 (thảo luận) 16:10, ngày 25 tháng 10 năm 2008 (UTC)
 • Nhiều nguồn tham khảo thế này vẫn chưa làm hài lòng mọi người? Hơn 6 nguồn tham khảo từ báo chính thống là hoàn toàn đủ tiêu chuẩn tồn tại bài. Các biểu quyết xóa ở trên toàn dựa vào "tôi thấy", mọi người đã đọc qua nguồn tham khảo chưa?! GV (thảo luận) 16:25, ngày 25 tháng 10 năm 2008 (UTC)
Ui, số hit trên google của Thủy phần lớn là đến từ các diễn đàn + blog... những nơi chỉ thích sự giật gân và sex, mà có 6 nguồn thì sao hả bạn, nó làm được gì. 69.46.41.74 (thảo luận) 16:48, ngày 25 tháng 10 năm 2008 (UTC)
và còn câu này nữa :"Hơn 6 nguồn tham khảo từ báo chính thống là hoàn toàn đủ tiêu chuẩn tồn tại bài" - dễ dàng thế sao? --69.46.41.74 (thảo luận) 18:42, ngày 25 tháng 10 năm 2008 (UTC)
 • Tôi không đồng ý với ý kiến của bạn Việt Hà. Bởi lẻ Google không thể kiểm chứng được độ nổi tiếng của nhân vật. Bằng chứng nêu ra tôi đã nói ở trên phần biểu quyết xóa của tôi. Và cũng vì kết quả của Thủy Top nhiều như thế cũng chỉ là của những trang dành cho teen và vài ba trang tin tức lẻ tẻ. Còn những giải thưởng bạn "vinh danh" cho Thủy Top lấy ở đâu ra? Chỉ có vài trang nguồn gốc không đáng tin cậy như kênh14 hay baomoi à? Liệu chúng có đáng xác thực không? Lại còn "giọng hát giải nhất MTV châu á" gì đó nữa. Điều này chẳng thể chứng thực được. Nên biểu quyết xóa bài này thì hơn là vòng vo tam quốc!Thick thi sock (thảo luận) 15:33, ngày 26 tháng 10 năm 2008 (UTC)
  Hãy đọc kỹ những gì tôi viết ở trên và hãy tìm hiểu kỹ những link tôi đưa ra, đọc thêm WP:KHONG#Wikipedia không bị kiểm duyệtWikipedia:Tiêu chuẩn đưa vào rồi hãy nói! Trân trọng! Việt Hà (thảo luận) 15:38, ngày 26 tháng 10 năm 2008 (UTC)
  Tôi nghĩ bạn đưa ra liên kết Wiki không bị kiểm duyệt hình như dư thừa! Tôi chẳng thấy ở liên kết này có liên quan gì đến việc tôi kết luận những link nguồn gốc của bạn xác thực hay không!Thick thi sock (thảo luận) 15:46, ngày 26 tháng 10 năm 2008 (UTC)]
  Chỉ cần 1 link mà tôi có dẫn tại biểu quyết xóa bài Thủy Top, tập hợp khá nhiều bài viết về Thủy Top từ báo Dân Trí, Người lao động, Gia đình.net, Ngôi sao.net, vnExpress, TiềnPhong, Pháp luật Tp. HCM v.v. Trong khi đó tại Thảo luận Wikipedia:Tiêu chuẩn đưa vào#Thêm tiêu chuẩn chỉ yêu cầu 3-5 báo. Nếu bạn cảm thấy nó chưa tin cậy, bạn có thể thảo luận với bất cứ một bảo quản viên nào trong danh sách Wikipedia:Bảo quản viên khác về các báo này. Vì vậy tôi mới thảo luận rằng bạn nên xem kỹ lại những gì tôi đã đưa lên trước khi nói. Còn nữa, đề nghị bạn không thảo luận tại nhiều nơi một lúc với cùng chủ đề (bạn thảo luận tại Wikipedia:Biểu quyết xóa bài là đủ rồi, không cần copy nội dung thảo luận vào trang của tôi hay của Thảo luận:Thủy Top với cùng nội dung tương tự). Việt Hà (thảo luận) 15:56, ngày 26 tháng 10 năm 2008 (UTC)
  Biết rồi! Tôi ghi nhầm ở đây(đáng lẽ ghi ở trang thảo luận của bạn mới đúng). Không cần nhắc đâu!Thick thi sock (thảo luận) 11:16, ngày 28 tháng 10 năm 2008 (UTC)
 • Chán thật! Bây giờ trên Wiki còn có thêm vụ rủ nhau cùng biểu quyết 1 phiếu nữa à? Mệt cho Wiki thật!Thick thi sock (thảo luận) 15:52, ngày 26 tháng 10 năm 2008 (UTC)
  Đề nghị Thick thi sock giải thích và chứng minh câu nói này, vì nó có thể vi phạm Wikipedia:Không công kích cá nhânWikipedia:Thái độ văn minh. Việt Hà (thảo luận) 16:29, ngày 26 tháng 10 năm 2008 (UTC)
  Tôi chẳng công kích hay có gì vi phạm văn minh ở đây cả. Tôi chỉ (đoán) như thế! Cứ coi như một thảo luận bình thường đi. Thì ai nghĩ mình như thế thì họ phản ứng mạnh mẽ thôi. Thick thi sock (thảo luận) 04:50, ngày 28 tháng 10 năm 2008 (UTC)
 • Nên Giữ, vì sự trẻ trung và tiến bộ của Wiki, vì công bằng nữa Kemmutte (thảo luận) 15:40, ngày 26 tháng 10 năm 2008 (UTC). P/S: Hoan hô Việt Hà, AdiaLưu Ly.
  Rất tiếc, bạn chưa đủ điều kiện để bỏ phiếu. Et3rnal Drag0n Trao đổi ** 15:50, ngày 26 tháng 10 năm 2008 (UTC)
  Thành viên chưa có đủ thời gian bỏ phiếu (trên 1 tuần đến thời điểm bắt đầu bỏ phiếu) theo như quy định wiki nên tôi chuyển ý kiến xuống đây. conbo trả lời 15:55, ngày 26 tháng 10 năm 2008 (UTC)
 • Không nổi bật. Yến Khanh (thảo luận) 13:35, ngày 25 tháng 10 năm 2008 (UTC)
  Thành viên này tại thời điểm biểu quyết chưa đủ số đóng góp. Lưu Ly (thảo luận) 14:19, ngày 26 tháng 10 năm 2008 (UTC)
  Thành viên chưa có đủ số đóng góp (trên 10 đến thời điểm bắt đầu bỏ phiếu) theo như quy định wiki nên tôi chuyển ý kiến xuống đây. conbo trả lời 15:55, ngày 26 tháng 10 năm 2008 (UTC)
 • Vừa muốn giữ vì thấy rõ ràng nhân vật đủ nổi tiếng. Vừa muốn xóa vì thấy chất lượng bài kém (kém ở chỗ không có hình minh họa). Bình Giang (thảo luận) 06:29, ngày 27 tháng 10 năm 2008 (UTC)
  Bài có bố cục rõ ràng, đủ dẫn chứng, như vậy chất lượng không hề kém. Việc chưa có hình ảnh minh họa không làm chất lượng bài tồi đi, vì một lý do đơn giản những người nổi tiếng không phải cứ muốn là chụp ảnh được họ. GV (thảo luận) 07:42, ngày 28 tháng 10 năm 2008 (UTC)
  Trời ạ. Cô này thì ảnh đầy ra, tôi nghe nói vừa chụp mấy bộ "hot" lắm mà. Sao lại bảo là ít ảnh. Với lại cô này nổi tiếng vì gì nhỉ. Tôi chỉ biết đến ở chỗ có...thôi :D LinhLH (thảo luận) 10:21, ngày 28 tháng 10 năm 2008 (UTC)
 • Quanh đi quẩn lại mấy hôm, em đã thừa tiêu chuẩn biểu quyết rồi nhé. Em vẫn thích bỏ phiếu cho quả mướp dũng cảm và cá tính này hơn là mấy em nhạt như nước ốc. Kemmutte (thảo luận) 17:01, ngày 3 tháng 11 năm 2008 (UTC)
  Thành viên chưa có đủ thời gian bỏ phiếu (trên 1 tuần đến thời điểm bắt đầu bỏ phiếu) theo như quy định wiki nên tôi chuyển ý kiến xuống đây. conbo trả lời 17:11, ngày 3 tháng 11 năm 2008 (UTC)
 • Mong cô Thủy Top này có vào Wiki để biết thiên hạ đang bàn tán về mình, cô ơi cô có tấm hình nào hot nhất mà cô có bản quyền thì post lên Common cho anh em nhòm với, 118.71.21.194 (thảo luận) 07:08, ngày 7 tháng 11 năm 2008 (UTC)
 • Bài Thư Kỳ không bị đặt ra tiêu chuẩn xóa, vì sao? Bài về hai cô cũng chẳng thấy ai có thành tích nổi bật hơn ai.Bánh Ướt (thảo luận) 03:33, ngày 13 tháng 11 năm 2008 (UTC)
 • Bây giờ tôi muốn đổi ý biểu quyết giữ bài viết này nhưng mà không biết rút lại phiếu xóa và gửi lại phiếu giữ được không?Thick thi sock (thảo luận) 09:07, ngày 15 tháng 11 năm 2008 (UTC)
  @:Thick thi sock: Được khi biểu quyết chưa kết thúc, nhưng bạn cần nêu lý do nhé. Lưu Ly (thảo luận) 09:54, ngày 18 tháng 11 năm 2008 (UTC)
 • Nhân vật này không đáng để đưa lên Wiki, vì những nhân vật như thế này trong xã hội rất nhiều, nếu giữ lại thì sẽ tạo tiền lệ cho các nhân vật sau, tạo ra sự lộn xộn, khó kiểm soát.Chào thân ái (thảo luận) 05:05, ngày 15 tháng 11 năm 2008 (UTC)
 1. Thành viên chưa đủ 10 sửa đổi. GV (thảo luận) 07:18, ngày 15 tháng 11 năm 2008 (UTC)
 • Văn hóa: nếu cách đây 70 năm, thì cô Thuỷ này chắc khó lấy chồng và luôn bị xóm làng giễu cợt vì có bộ ngực lớn quá. Người Việt thời đó tin rằng, bên ngoài (tướng) của một người thể hiện bản chất bên trong của họ. Một cô có bộ ngực phì nhiêu chắc chắc tâm hồn đầy dục vọng ---> phát tiết ra cái tướng dâm đãng. Muốn khỏi bị cười chê mà ế chồng lắm cô buộc yếm đến nghẹt thở và --->xỉu. Ngày nay, người có bộ ngực lớn như cô Thuỷ được hâm mộ vì nhiều lẽ:
  • Quan điểm về cái đẹp của Tây phương thông qua phim ảnh tác động lên người Việt.
  • Quan điểm của mỹ thuật Mácxít: khỏe là đẹp, nghê thuật vị nhân sinh. Ngay cả giới chức chính quyền cũng thay đổi quan điểm về độ lớn bộ ngực: Ngực to thì hô hấp tốt --> sức khỏe tốt---> ngực to dùng tốt, vị nhân sinh ---> ngực to thì đẹp. Ngực lép thì hô hấp yếu ---> sức khỏe yếu --> phải chấp nhận chịu thiệt không được lái xe---> ngực lép không dùng tốt, không phục vụ nhân sinh ---> xấu.
  • Quan điểm về với giá trị truyền thống: Sữa TQ nhiều chất độc melamine nên sữa mẹ được lên ngôi, mà sữa mẹ do ở ngực. Ngực to thì chắc là nhiều sữa! Các cụ đã tổng kết "Lưng chữ cụ, vú chữ tâm". Các cụ nhà ta thời phong kiến mà còn dạy con cháu xem vú con gái nhà người ta "chữ gì" để có nhiều sữa nuôi con.
  • Quan điểm giải phóng phụ nữ: nam nữ bình quyền. Của tôi trời sinh sao bắp ép phe tôi phải che, buộc, trói... làm như cái đó xấu lắm.
  • Quan điểm cách mạng tình dục: thoải mái nhìn đi bạn, nếu bạn thèm. Tôi mặc áo hở ngực thật nhưng bạn cố ý đứng cao hơn để nhìn cho rõ đó là do bạn thèm chứ không phải tại tôi dem thèm bạn (không có lộ vòng một chỉ có dòm tầm bậy).

Vì văn hóa thay đổi nên giới tuổi teen mới quan tâm đến Thuỷ Top ---> số hits cao.

Tôi e số hits Thư Kỳ tiếng Trung cũng vậy và văn hóa giới trẻ Trung Quốc cũng đã thay đổi như ở Việt Nam. Nhưng bài Thư Kỳ khi dịch sang tiếng Việt không ai bàn về sự tích cực của nhân vật này, không ai đòi xóa vì đó là người Tàu. Màu da cũng khác mà hàng Tàu thì phải hơn hàng ta chứ lỵ, đòi xóa Thư Kỳ e phạm húy.Bánh Ướt (thảo luận) 09:00, ngày 19 tháng 11 năm 2008 (UTC)

Bạn so sánh Thư Kỳ và Thủy Top không chính xác, Thư Kỳ là một diễn viên nổi tiếng tầm cỡ thế giới, Thủy Top còn chưa phải nổi tiếng về một lĩnh vực cụ thể ở Việt Nam, không phải vì Thư Kỳ là người Tàu hay không. Hỏi 10 người ngoài Trung Quốc và Việt Nam xem tỉ lệ biết 2 người này là bao nhiêu (tất nhiên không phải 10 thổ dân Amazon). Bạn có vẻ kiềng Tàu?conbo trả lời 03:25, ngày 20 tháng 11 năm 2008 (UTC)
Bạn tự kiểm tra xem 596.000 hits cho "Thư Kỳ". Bạn đặt câu hỏi rất khó có câu trả lời, rất khó kiểm tra con số thống kê. Tôi đặt câu hỏi khác dễ trả lời và kiểm chứng. Cùng trên wiki tiếng Việt và google tiếng Việt, hai trường hợp có bài gần giống nhau, độ nổi tiếng bên nhiều hơn gấp mười lại bị lăm le xóa là vì sao?Bánh Ướt (thảo luận) 06:08, ngày 20 tháng 11 năm 2008 (UTC)
Bạn đã bỏ qua tên tiếng Anh (Shu Qi, Hsu Chi) và tiếng Hán (tiếc là tôi không biết tiếng Hán, hãy xem interwiki) của Thư Kỳ để có kết luận như vậy. Vả lại, số hit google cũng không phải tiêu chí đảm bảo để xét đến việc một đề tài đủ tiêu chuẩn hay không. (Bạn hãy xem Tiêu chuẩn đưa vào conbo trả lời 06:14, ngày 20 tháng 11 năm 2008 (UTC)
Tôi có nói tất cả chúng ta đều biết tiếng Anh và chữ Hán đâu? Cứ google tiếng Việt mà tính thôi thì vì sao một bên khỏe re một bên bắt bẻ?Bánh Ướt (thảo luận) 06:33, ngày 20 tháng 11 năm 2008 (UTC)
Dù sao đi chăng nữa thì cũng không nên đi so sánh Thư KỳThủy Top. Thư Kỳ đã là một nhân vật nổi tiếng tầm cỡ thế giới, việc đi so sánh với một Thủy Top chỉ quanh quẩn ở Việt Nam thì thật không tưởng nổi. Nếu lấy hit google ra đây là xét thì e là không chính xác cho lắm, vì dẫu sao google tiếng việt thì kết quả tiếng việt sẽ nhiều hơn(tính cả nhân vật), vì thế có thể cho là số hit của Thủy top sẽ đương nhiên nhiều hơn cả Thư Kỳ. Vả lại nhìn cho kỹ thì thấy phần nhiều các kết quả của Thư Kỳ toàn là các trang báo online Việt Nam. Trong khi ở Việt Nam ta, biết cô Thư Kỳ thì nhiều mà quan tâm và bình luận tới cô thì ít, trong khi Thủy Top ở Việt Nam, nên nhiều lời bình luận hơn trên các diễn đàn...Dù sao thì google cũng là tiêu chí xét cuối cùng khi một nhân vật không đáp ứng được những tiêu chí quan trọng hơn. Nhưng dẫu sao tôi vẫn ủng hộ giữ bài viết này.Thick thi sock (thảo luận) 10:31, ngày 22 tháng 11 năm 2008 (UTC)

Công ty Cổ phần Bạch MinhSửa đổi


Hồng Thiên ChiếuSửa đổi

Bài đã bị xóa do vi phạm bản quyền. Biểu quyết kết thúc. Tmct (thảo luận) 13:03, ngày 7 tháng 11 năm 2008 (UTC)

Thành viên:Mekong Bluesman cho rằng bài này chưa xứng đáng để có trên Wikipedia. Lê Thy (thảo luận) 04:53, ngày 7 tháng 10 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Đồng ý xóa vì tiêu chuẩn. Thử search trên google : Hong Tian Zhao cho 103 hit, Hồng Thiên Chiếu cho 291 hit. Lê Thy (thảo luận) 02:38, ngày 9 tháng 10 năm 2008 (UTC)
  Search google tiếng Trung phải dùng chữ giản thể thì mới thấy nhiều hit. Nếu tôi search Hu Zhimin (phiên âm của Hồ Chí Minh) thì chắc gì Bác Hồ được vào wiki.Tac ke (thảo luận) 13:33, ngày 24 tháng 10 năm 2008 (UTC)
 2. Nếu hit thấp vậy thì nên xoá.--Trungda (thảo luận) 07:39, ngày 13 tháng 10 năm 2008 (UTC)
 3. Xóa, bài chất lượng thì kém, nhân vật thì chẳng ai biết là ai Rotceh (thảo luận) 22:08, ngày 21 tháng 10 năm 2008 (UTC)
Giữ
 1.   Giữ . Diễn viên đóng rất nhiều phim. NapoleonQuang (thảo luận) 20:32, ngày 18 tháng 10 năm 2008 (UTC)

Hồng Thiên MinhSửa đổi

Bài đã bị xóa do vi phạm bản quyền. Biểu quyết kết thúc. Tmct (thảo luận) 13:04, ngày 7 tháng 11 năm 2008 (UTC)

Thành viên:Mekong Bluesman cho rằng bài này chưa xứng đáng để có trên Wikipedia. Lê Thy (thảo luận) 04:53, ngày 7 tháng 10 năm 2008 (UTC)

Rất tiếc là mọi người chỉ quan tâm đến "tiêu chuẩn" của nhân vật mà quên không kiểm tra bẩn quyền của bài viết. 203.253.246.118 (thảo luận) 08:06, ngày 27 tháng 10 năm 2008 (UTC)
Xóa
 1. Xóa vì tiêu chuẩn, chỉ có 793 hit trên google. Lê Thy (thảo luận) 02:41, ngày 9 tháng 10 năm 2008 (UTC)
Giữ
 1.   Giữ . Diễn viên đóng rất nhiều phim. NapoleonQuang (thảo luận) 20:32, ngày 18 tháng 10 năm 2008 (UTC)
 2.   Giữ Trang web Google tiếng trung trả về 120 nghìn kết quả, ông này là dạng có tiếng tăm trong cộng đồng người Trung Quốc. Magg 12:07, ngày 20 tháng 10 năm 2008 (UTC)

AwakenSửa đổi


Bút lôngSửa đổi


Ma Quý bà U ámSửa đổi


24hSửa đổi


Trường Trung học Phổ thông Châu Văn Liêm (Cần Thơ)Sửa đổi


Ban Thanh tra Toà án nhân dân tối cao‎Sửa đổi


Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà NộiSửa đổi


Back to BedlamSửa đổi


Bà RosmertaSửa đổi


Bản đồ MarauderSửa đổi


Supernova Vietnam TeamSửa đổi


Biểu trưng trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí MinhSửa đổi


Diễn thế rừngSửa đổi


Chợ LụcSửa đổi


Aberforth DumbledoreSửa đổi


Nguyễn Văn NhiệmSửa đổi


BB Minh ThúySửa đổi


Tạp chí Món ngon Hà NộiSửa đổi


Trương Trọng Nghĩa‎Sửa đổi


Các đai vô địch,một số thể thức thi đấu và chương trình TNASửa đổi


Danh sách các ngôi chùa tại BangkokSửa đổi


Nhà thiên văn AnhSửa đổi


Nửa nhómSửa đổi


Peter PettigrewSửa đổi


Regulus BlackSửa đổi


Song Tử (chiêm tinh)Sửa đổi


Xen (Half-Life)Sửa đổi