Ngày bắt đầu tham gia Wikipedia tiếng Việt: 8 tháng 5 năm 2008

Flag of Vietnam.svg
Foucault pendulum animated.gif


"Gìn giữ cho muôn đời sau"; Yến Khanh
Lĩnh vực quan tâm

Kiến trúc | Mỹ thuật | Công nghệ | Ngôn ngữ | Nông nghiệp |

Copyright by Casablanca1911