Trang này liệt kê những trang có thành viên đề nghị xóa di vào tháng 5 năm 2018. Các bài đã xóa được ghi lại trong Nhật trình xóa.

Lâm Gia KhangSửa đổi

Văn tế Ngạc NhiSửa đổi

Sân bay LashioSửa đổi

Olympic Tin học Sinh viên Việt NamSửa đổi

24hSửa đổi

DreamsTVSửa đổi