Đây là danh sách các phong trào ly khai mà các thực thể ly khai này muốn tái lập lại nhà nước từng tồn tại trong quá khứ.

ĐứcSửa đổi

IranSửa đổi

 •   Kurdistan (đã từng tồn tại)
  • Dân tộc: Người Kurd
  • Nhà nước đề xuất:   Kurdistan
  • Nhóm vận động: Đảng dân chủ Kurdistan
  • Quân đội ly khai: Komalah
  • Lãnh thổ ly khai: Khu tự trị Kurdistan

IsraelSửa đổi

Hoa KỳSửa đổi

 •   Liên minh miền Nam Hoa Kỳ (đã từng tồn tại)
  • Dân tộc: Người Mỹ ở miền nam Hoa Kỳ
  • Nhà nước đề xuất:   Liên minh miền Nam Hoa Kỳ
  • Nhóm vận động: Đại hội miền nam Hoa Kỳ
  • Lãnh thổ ly khai: 11 bang miền nam Hoa Kỳ đã từng ly khai trong nội chiến Hoa Kỳ (1861-1865)
 •   Hawaii (đã từng tồn tại)
  • Dân tộc: Người Hawaii bản địa
  • Nhà nước đề xuất:  Hawaii
  • Nhóm vận động: Văn phòng Nội vụ Hawaii

MalaysiaSửa đổi

 •   Sarawak (đã từng tồn tại)
  • Nhà nước đề xuất:   Sarawak
  • Nhóm vận động: BHF, SAPA, SSKM
  • Lãnh thổ ly khai: Bang Sarawak
 •   Sabah (đã từng tồn tại)
  • Nhà nước đề xuất:   Sabah
  • Nhóm vận động: BHF, SSKM
  • Lãnh thổ ly khai: Bang Sabah

Nhật BảnSửa đổi

NigeriaSửa đổi

 •   Biafra (đã từng tồn tại)
  • Dân tộc: Igbo
  • Nhà nước đề xuất:   Cộng hòa Biafra
  • Nhóm vận động: Chính phủ Biafra lưu vong
  • Lãnh thổ ly khai: Lãnh thổ Biafra từng ly khai năm 1967-1970

PhápSửa đổi

 •   Corse (đã từng tồn tại)
  • Dân tộc: Người Corse
  • Nhà nước đề xuất:   Corse
  • Nhóm vận động: Corsica Libera
  • Lãnh thổ ly khai: Đảo Corse
 •   Bretagne (đã từng tồn tại)
  • Dân tộc: Người Breton
  • Nhà nước đề xuất:   Bretagne
  • Nhóm vận động: Breiz Atao
  • Lãnh thổ ly khai: Tỉnh Bretagne

Tây Ban NhaSửa đổi

 •   Catalunya (đã từng tồn tại)
  • Dân tộc: Catalana
  • Nhà nước đề xuất:   Catalunya
  • Nhóm vận động: Đảng Dân Chủ Catalunya
  • Lãnh thổ ly khai: Vùng tự trị Catalunya
 •   Asturias (đã từng tồn tại)
  • Dân tộc: Asturians
  • Nhà nước đề xuất:  Asturias
  • Nhóm vận động: Sofitu
  • Lãnh thổ ly khai: Vùng tự trị Asturias
 •   Aragon (đã từng tồn tại)
  • Dân tộc: Aragonese
  • Nhà nước đề xuất:  Aragon
  • Nhóm vận động: Puyalón de Cuchas
  • Lãnh thổ ly khai: Vùng Aragon

Trung QuốcSửa đổi

Việt NamSửa đổi

Vương quốc AnhSửa đổi

 •   Scotland (đã từng tồn tại)
  • Dân tộc: Scotland
  • Nhà nước đề xuất:  Scotland
  • Nhóm vận động: Đảng Quốc gia Scotland,Đảng Xanh Scotland,Đảng Xã hội Scotland
  • Lãnh thổ ly khai: Xứ Scotland

ÝSửa đổi

 •   Sardegna (đã từng tồn tại)
  • Dân tộc: Sardegna
  • Nhà nước đề xuất:  Sardegna
  • Nhóm vận động: Sardinia Nation, Đảng hành động Sardegna
  • Lãnh thổ ly khai: Đảo Sardegna
 •   Sicily (đã từng tồn tại)
  • Dân tộc: Sicilia
  • Nhà nước đề xuất:   Sicily
  • Nhóm vận động: Đảng Xã Hội Sicilia,Phong trào Giải phóng Quốc gia Sicilia
  • Lãnh thổ ly khai: Đảo Sicily
 •   Venezia (đã từng tồn tại)
  • Nhà nước đề xuất:   Cộng hòa Venezia
  • Nhóm vận động: Đảng Độc lập Veneto
  • Lãnh thổ ly khai: Thành phố Venezia

YemenSửa đổi

 •   Nam Yemen (đã từng tồn tại)
  • Dân tộc: Người Ả Rập Adeni, Người Ả Rập Harhrami, Mehri
  • Nhà nước đề xuất:  Nam Yemen
  • Nhóm vận động: Phong trào Nam Yemen
  • Lãnh thổ ly khai: Miền nam Yemen

Xem thêmSửa đổi

Vấn đề quân sự trong thế chiến hai

Các lãnh thổ tự chủ trong thế chiến hai

Trai Nam Kỳ chiếm đóng Bắc Kỳ trong thế chiến hai

Gái Nam Kỳ chiếm đóng Bắc Kỳ trong thế chiến hai

Quân đội Trai Bắc Broneo trong thế chiến hai

Lịch sử ngoại giao của Gái Algérie thế kỉ 20

Haiti và vấn đề độc lập

Sự trung lập của Cameroon trong thế chiến hai