Mơ hồ (album)Sửa đổi

Move (album)Sửa đổi

Minh Vương (ca sĩ sinh 1984)Sửa đổi

Min HyunSửa đổi

Miếu thờ thần Linh Lang Bạch MãSửa đổi

Mew AmazingSửa đổi

Mai NgôSửa đổi

Magic ManSửa đổi

Lưu Vĩnh ChâuSửa đổi

Diệp Anh (MC)Sửa đổi

Lường Văn BokSửa đổi

  1. Phiếu số 5, số 6 bỏ sau 1 tháng kể từ ngày mở biểu quyết. Morning (thảo luận) 11:42, ngày 2 tháng 2 năm 2017 (UTC)
Đã cập nhật kết quả và phục hồi bài.  A l p h a m a  Talk 14:21, ngày 2 tháng 2 năm 2017 (UTC)

Liêu Bích LệSửa đổi

Lưu Hi ViênSửa đổi

Lên ngànSửa đổi

Lê Xuân KhoaSửa đổi

Lê Quang NhạcSửa đổi

Lễ hội Quả Điều Vàng Việt Nam - Bình Phước 2010Sửa đổi

Leh NangfahSửa đổi

Làng Duy TinhSửa đổi

Phạm Hồng PhướcSửa đổi