Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên

(Đổi hướng từ Wikipedia:TNCBQV)

Tin nhắn cho bảo quản viên

Trang này dùng để báo cáo nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động bảo trì Wikipedia, và những sự việc cần có sự can thiệp của bảo quản viên, điều phối viên và những thành viên có kinh nghiệm khác.

 • Đây là trang nhắn tin cho các thành viên được cộng đồng tin cậy trao công cụ bảo quản Wikipedia khi bạn cần những người có công cụ này thay mặt cộng đồng thực hiện những tác vụ mà thành viên thông thường không làm được. Xin đừng nhờ giúp hay hỏi những câu hỏi mà người không có công cụ bảo quản cũng có thể làm hay trả lời được. Hãy dùng các trang thảo luận của cộng đồng để thay thế!
 • Thành viên chưa đăng nhập hiện không thể sửa được trang này, nhưng vẫn có thể nhắn tin tại Thảo luận Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên; hoặc đăng nhập, với tài khoản đã hoạt động ít nhất 4 ngày và ít nhất 10 sửa đổi, để trực tiếp sửa trang này.
 • Khi nhắn tin, thông báo trong trang này, cần thiết kèm theo liên kết tới trang bị thay đổi, lỗi, sai hỏng, phá hoại hay các thành viên vi phạm.
 • Trước khi khiếu nại hay phàn nàn về một thành viên khác tại đây, hãy thảo luận với họ ở trang thảo luận thành viên của họ.
 • Nếu muốn gửi tin nhắn trực tiếp, tin nhắn cá nhân hoặc tin khẩn cấp, hãy dùng trang thảo luận của thành viên. Xem thêm: Danh sách bảo quản viênđiều phối viên.
 • Các thành viên bảo quản hoạt động độc lậptự chịu trách nhiệm cá nhân. Người bảo quản không có chức năng đại diện cho Wikipedia, thậm chí không đại diện cho nhóm những người bảo quản, do không tồn tại khái niệm "ban quản lý" ở Wikipedia. Họ chỉ thực hiện quyết định của cộng đồng được nêu rõ ràng và thường có biểu quyết kèm theo.
Bạn đã đến đúng nơi cần đến chưa?
Lưu trữ thảo luận (sửa)


Báo cáo liên kết rác

Báo cáo liên kết rác (xemsửa Danh sách đenlịch sử)

NguyễnQuangHải19💬 08:36, ngày 1 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo liên kết rác

Báo cáo liên kết rác (xemsửa Danh sách đenlịch sử)

quảng cáo. — MrMisterer (mhm?) 15:34, ngày 1 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo liên kết rác

Báo cáo liên kết rác (xemsửa Danh sách đenlịch sử)

Khánh Snake (thảo luận) 04:06, ngày 2 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Khỏi nói cũng biết. 𝔾𝕠𝕝𝕕𝕖𝕟 𝕃. ℂ𝕠𝕟𝕘𝕣𝕒𝕥𝕖𝕤 talk contributons 09:51, ngày 2 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

 Y SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 16:31, ngày 2 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tài khoản chỉ để PR hacker. Khánh Snake (thảo luận) 11:15, ngày 2 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

 Y SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 16:40, ngày 2 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

@Nguyentrongphu: bổ sung: VTV209 cũng thuộc nhóm Hacker Malware. – Tryvix1509 (thảo luận | đóng góp | trung ương | meta) 16:56, ngày 2 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Tryvix1509 Tên thành viên sai kìa – Khánh Snake (thảo luận) 00:13, ngày 3 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Cảm ơn bạn đã sửa. – Tryvix1509 (thảo luận | đóng góp | trung ương | meta) 04:34, ngày 3 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo liên kết rác

Báo cáo liên kết rác (xemsửa Danh sách đenlịch sử)

Tài khoản này chỉ mục đích duy nhất quảng cáo.  𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆 𝕾𝖙𝖗𝖆𝖎𝖌𝖍𝖙 𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆  REPLY 14:44, ngày 2 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo liên kết rác

Báo cáo liên kết rác (xemsửa Danh sách đenlịch sử)

 𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆 𝕾𝖙𝖗𝖆𝖎𝖌𝖍𝖙 𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆  REPLY 14:57, ngày 2 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo liên kết rác

Báo cáo liên kết rác (xemsửa Danh sách đenlịch sử)

 𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆 𝕾𝖙𝖗𝖆𝖎𝖌𝖍𝖙 𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆  REPLY 15:10, ngày 2 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo liên kết rác

Báo cáo liên kết rác (xemsửa Danh sách đenlịch sử)

Khánh Snake (thảo luận) 22:09, ngày 2 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tài khoản chỉ để PR hacker. Khánh Snake (thảo luận) 02:23, ngày 3 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Kiyoshi Aki – Rối QuangKhai09 –  𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆 𝕾𝖙𝖗𝖆𝖎𝖌𝖍𝖙 𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆  REPLY 03:32, ngày 3 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Đúng ra là của nhóm Hacker Malware. – Tryvix1509 (thảo luận | đóng góp | trung ương | meta) 04:34, ngày 3 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

 Y SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 12:57, ngày 3 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo liên kết rác

Báo cáo liên kết rác (xemsửa Danh sách đenlịch sử)

 𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆 𝕾𝖙𝖗𝖆𝖎𝖌𝖍𝖙 𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆  REPLY 03:37, ngày 3 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tài khoản chỉ để PR hacker. Khánh Snake (thảo luận) 05:02, ngày 3 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

 Y SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 12:57, ngày 3 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo liên kết rác

Báo cáo liên kết rác (xemsửa Danh sách đenlịch sử)

cá cược trên mạng. — MrMisterer (mhm?) 11:10, ngày 3 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tài khoản chỉ để PR. Khánh Snake (thảo luận) 18:56, ngày 3 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

 Y SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 03:17, ngày 4 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo liên kết rác

Báo cáo liên kết rác (xemsửa Danh sách đenlịch sử)

Khánh Snake (thảo luận) 00:03, ngày 4 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo liên kết rác

Báo cáo liên kết rác (xemsửa Danh sách đenlịch sử)

Khánh Snake (thảo luận) 03:10, ngày 4 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tài khoản chỉ quảng cáo. Khánh Snake (thảo luận) 03:26, ngày 4 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

 Y SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 04:08, ngày 5 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo liên kết rác

Báo cáo liên kết rác (xemsửa Danh sách đenlịch sử)

quảng cáo bất động sản + quảng cáo sửa khóa. — MrMisterer (mhm?) 05:05, ngày 4 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Gia đình Quỳnh Quý

Tôi thấy mấy tên trang kiểu này cứ bị tạo đi tạo lại liên tục trong hơn 1 tháng qua:

Không biết có cách nào thêm vào bộ lọc để chặn triệt để luôn không? – Đại Việt quốc (thảo luận) 06:28, ngày 4 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Trước mắt nhờ @Nguyenmy2302: khoá tiêu đề, còn biến thể nào nữa thì nhờ các BQV chặn bằng bộ lọc. Tryvix1509 (thảo luận | đóng góp | trung ương | meta) 07:24, ngày 4 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Tryvix1509 Mình đã bán khóa khởi tạo vô hạn với các tiêu đề này, nhờ bạn check lại nhé ~ Nguyenmy2302 (thảo luận) 07:28, ngày 4 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 Y Tryvix1509 (thảo luận | đóng góp | trung ương | meta) 07:31, ngày 4 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Các trung tâm nghiên cứu xung đột của Khả Vân Đại Hãn

ĐÃ GIẢI QUYẾT
Thảo luận của rối GiaothongVN gây chia rẽ cộng đồng. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 03:52, ngày 5 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Thảo luận sau đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Mọi ý kiến tiếp theo nên được viết trong các trang thảo luận phù hợp. Đừng thực hiện thêm bất kỳ thay đổi nào trong cuộc thảo luận này.

Thành viên này bắt đầu viết các bài này từ cách đây khoảng nửa năm, đến nay đã có khá nhiều bài. Tuy nhiên tôi nhận thấy mức độ tấn công thành viên khác trong các trang cũng tăng lên theo cấp số nhân. Theo quy định Wikipedia:Trang thành viên#Những gì không nên có ở trang thành viên? đoạn "Tài liệu rất gây chia rẽ hoặc gây khó chịu không liên quan đến chỉnh sửa bách khoa toàn thư" thì việc thêm những nội dung kiểu này, kể cả là ở không gian thành viên, là không nên. Tuy nhiên, dùng từ "không nên" trong trường hợp này tôi nghĩ cũng không đúng nữa, vì quy định gốc bên enwp là en:Wikipedia:User pages#What may I not have in my user pages?, và theo tôi được biết, "may not" dịch sang tiếng Việt phải là "không được phép" chứ không phải là không nên đâu.

Tuy nhiên trong Thảo luận Thành viên:Khả Vân Đại Hãn/Lưu 2#Doxing cách đây ít lâu, có đến 2 bqv Plantaest và Nguyentrongphu, và 1 thành viên thứ 3 đã khẳng định thành viên này không vi phạm quy định nào. Thậm chí gần đây, trong trang thảo luận của Plantaest, thành viên Mongrangvebet còn khẳng định lại "Mấy cái Trung tâm Nghiên cứu của thành viên KVĐH thuộc không gian thành viên, không có quảng cáo, seed link nên cũng chẳng thấy vi phạm quy định gì cả." Nếu chiếu theo quy định ở trên tôi mới dẫn thì điều này hoàn toàn mâu thuẫn, vì vậy lần này tôi mong 1 bqv khác giải quyết vụ việc này. – Đại Việt quốc (thảo luận) 10:28, ngày 4 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Giờ tôi hỏi bạn, bạn muốn xử lý trung tâm của tôi thế nào thì nói thẳng ra luôn đi. bạn muốn sao? nghĩa là bạn muốn tôi xóa bài liên quan bạn hay là bạn muốn một mong muốn nào đó lớn hơn nữa thì bạn nói toẹt ra luôn đi - Tịnh tâm (thanh tu) 10:37, ngày 4 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Thì theo quy định mà làm thôi. Quy định sao thì làm vậy. – Đại Việt quốc (thảo luận) 10:41, ngày 4 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Nếu tôi xóa hết bài viết về bạn bạn thấy sao. OK ko? - Tịnh tâm (thanh tu) 10:43, ngày 4 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Sao lâu vậy, bận suy nghĩ hả - Tịnh tâm (thanh tu) 10:51, ngày 4 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Không thấy ai nói gì thì tôi trình bày luôn:

 • Bài viết liên quan Đại Việt quốc, chiếu theo yêu cầu đổi tên của Đại Việt quốc vào lúc 09:19, ngày 4 tháng 3 năm 2023 (UTC) => tôi sẽ sửa lại thành một cái tên khác.
 • Tôi cũng sẵn lòng đàm phán song phương với bạn trên tinh thần thiện chí về nội dung bài viết đã đổi tên.
 • Trung tâm này gồm nhiều người là vấn đề cộng đồng rộng hơn; vào lúc 07:01, ngày 24 tháng 1 năm 2023 (UTC) Đại Việt quốc có nói: "Cộng đồng thì từ lâu mình không care, không hứng thú nữa rồi, ai nghĩ gì tùy, họ có nuôi mình ngày nào đâu mà phải quan tâm làm gì" cho nên chiếu theo phát ngôn này Đại Việt quốc là không quan tâm đến vấn đề cộng đồng, tôi yêu cầu Đại Việt quốc tôn trọng những gì bản thân từng nói; và tôi phủ quyết bất kỳ yêu sách vượt quá phạm vi bản thân mà bạn có quyền ra yêu sách.
 • Tôi cũng yêu cầu bạn từ bỏ các thái độ thù địch nhắm vào tôi. Cũng mong muốn một bảo trì viên đứng ra giảng hòa xung đột để chấm dứt xung đột.

- Tịnh tâm (thanh tu) 11:09, ngày 4 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Chưa hết xung đột à đọc nhiều bài bài bạn viết hay phết mà – Khánh Snake (thảo luận) 11:13, ngày 4 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Khánh Snake: Hay mà vi phạm quy định thì có chấp nhận được không bạn? – Đại Việt quốc (thảo luận) 11:15, ngày 4 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Từ từ đi, làm gì mà gấp. Chưa có ra ngô ra khoai gì hết á, mới chưa đầy 1 tiếng. Ngồi đó chờ ít nhất 24 tiếng đi. – Đại Việt quốc (thảo luận) 11:14, ngày 4 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
À còn vụ đổi tên nhân vật á? Thôi cái đó tôi xé bỏ, tôi đặt ra yêu cầu đó lúc 09:19, ngày 4 tháng 3 năm 2023. Mà sau đó bạn chả thèm đoái hoài, tới 10:12 và 10:17, ngày 4 tháng 3 năm 2023 vẫn phải đi sửa cái trung tâm xung đột thêm 2 nhát nữa mới chịu, tức là đã đâu có xem lời yêu cầu đó ra gì. Vậy thì giờ việc gì tôi phải theo nó nữa? – Đại Việt quốc (thảo luận) 11:20, ngày 4 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
tôi với bạn đang thảo luận, và tôi có nói sau yêu cầu của bạn rằng "thôi được rồi, đừng nói là tôi ko nhượng bộ bạn. tôi sẽ phỏng vấn bạn các câu hỏi và biên tập lại bài viết. Ok?" tôi đã nhượng bộ bạn về nội dung bài, cái tên muốn đổi lúc nào chả được, nhưng nếu nội dung tôi ko sửa lại thì dù đổi tên bạn cũng sẽ tranh cãi. cuộc thảo luận của tôi và bạn chưa kết thúc và chúng ta còn đang thương lượng bạn lại nhảy ra đây tố cáo. và giờ bạn tuyên bố xé bỏ những gì bạn đã nói, bạn ăn nói lật lọng vậy đó hả - Tịnh tâm (thanh tu) 11:41, ngày 4 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
với tuyên bố xé bỏ những gì mình nói, tôi yêu cầu bảo quản viên phủ quyết bất kỳ yêu sách nào từ thành viên này, một người mà lời nói anh ta đã nói còn tuyên bố xé bỏ thì còn lời nói nào còn có thể tin tưởng nữa - Tịnh tâm (thanh tu) 11:43, ngày 4 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Yêu sách? Yêu sách là thế nào hả bạn? Quy định đã rành rành, và tôi thấy nó không được thực hiện đúng, nói đúng hơn là đã bị vi phạm nên tôi đem ra đây. Bây giờ bạn bảo "phủ quyết" là ý thế nào? Ý là bảo phủ quyết lại và tiếp tục cho phép, ủng hộ bạn viết cái mớ nghiên cứu vớ vẩn kia tiếp hả? Ồ cũng biết nói "cuộc thảo luận của tôi và bạn chưa kết thúc", "còn đang thương lượng" mà lúc đó sao lại đi viết thêm lúc 10:12, 10:17? Chứng tỏ bạn đâu có quan tâm đến cuộc thương lượng đó, nên tôi xé bỏ nó thôi, dễ hiểu quá mà. – Đại Việt quốc (thảo luận) 11:51, ngày 4 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Bạn không có tư cách bàn luận về quy định hay cộng đồng, bởi vì: Bạn đã tuyên bố không quan tâm đến vấn đề cộng đồng, bạn bảo mọi người có nuôi bạn ngày nào đâu mà bạn phải quan tâm. Do đó, tôi yêu cầu bạn tôn trọng những gì mà chính bạn đã phát ngôn. - Tịnh tâm (thanh tu) 11:53, ngày 4 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
bạn bảo tôi viết thêm, viết thêm à. bạn có thể trình bày cho cộng đồng thấy là tôi viết thêm cái gì ko. tôi rất cảm kích đó, giúp cho cộng đồng hiểu thêm về bạn cũng tốt mà - Tịnh tâm (thanh tu) 11:56, ngày 4 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Trời ạ, giờ bạn cùng đường tới mức phải bấu víu vào cái tuyên bố đó của tôi rồi sao? Muộn rồi nhe bạn. – Đại Việt quốc (thảo luận) 11:58, ngày 4 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Có phải bạn sợ không? bạn sợ về tuyên bố mà bạn từng nói: "Cộng đồng thì từ lâu mình không care, không hứng thú nữa rồi, ai nghĩ gì tùy, họ có nuôi mình ngày nào đâu mà phải quan tâm làm gì" bạn không quan tâm cộng đồng thì bạn có tư cách gì nói chuyện cộng đồng. bạn không quan tâm cộng đồng thì bạn có tư cách gì lo lắng thế này thế nọ cho cộng đồng. Lời nói của bạn bạn không tôn trọng bạn lấy tư cách gì nói chuyện ở đây - Tịnh tâm (thanh tu) 12:03, ngày 4 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Uh, tôi đang sợ lắm, sợ chết đi được đây này. Bạn đến đây an ủi, vỗ về tôi đi. – Đại Việt quốc (thảo luận) 12:05, ngày 4 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Lời thứ nhất của bạn bạn không tôn trọng, lời thứ hai của bạn bạn đòi xé bỏ, bạn ko chỉ lật lọng trong lời nói trong cách dụng ngôn, mà giờ này lại cho cộng đồng thấy rõ thái độ giễu cợt người khác. Từ lời nói đến thái độ, cử chỉ của bạn không có tín nhiệm để nói chuyện quy định, sự thiếu nghiêm túc này cho thấy bạn không có đầy đủ bất kỳ tư cách nào đề cập đến cộng đồng hay quy định. bạn nên coi lại cách nói chuyện và thái độ cợt nhã của bạn - Tịnh tâm (thanh tu) 12:13, ngày 4 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Uh, vậy luôn á hả? Thì cũng như bạn thôi, qua cái trung tâm nghiên cứu kia cũng cho thấy bạn cũng có tôn trọng, xem ai ra gì đâu mà giờ lại lên mặt dạy đời mình? Với lại mình mới giễu cợt có 1 chút bạn đã la om sòm lên, trong khi nó chả là gì so với bạn đem người ta ra làm trò tiêu khiển suốt mấy tháng trời. – Đại Việt quốc (thảo luận) 12:24, ngày 4 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
dạy đời bạn, ai dạy nổi bạn, bạn nói tôi nghe xem. tới Nguyenhai mà còn phải đàm phán với bạn, tới bạn Phú cũng phải vãn hồi hòa bình với bạn, còn tôi thì 2 ngày trước còn mời trà xin làm hòa với bạn; thì bạn nghĩ xem, ai dạy nổi bạn. con người như bạn ai dạy nổi, bạn chỉ xem. bạn chỉ được thì tôi dám sang tận trang thảo luận người đó rót trà nài nỉ xin thành viên đó bỏ thời giờ quý báu dạy dỗ bạn - Tịnh tâm (thanh tu) 12:34, ngày 4 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Vậy à. Mà cũng trùng hợp ha, đó cũng là 2 nhân vật chống lưng cho bạn tích cực nhất trong đợt đó. Bây giờ thì để xem bạn được 2 "luật sư" này "bào chữa" như thế nào ha. – Đại Việt quốc (thảo luận) 00:58, ngày 5 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

 Y "In addition, there is broad agreement that you may not include in your user space material that is likely to bring the project into disrepute" -> bên en có đồng thuận về vụ này chứ bên vi thì không hề có đồng thuận nào hết. Nếu bạn muốn xóa các bài luận của KV thì xin mời bạn mở 1 cuộc thảo luận tìm đồng thuận. Có đồng thuận rồi thì muốn xóa thế nào cũng được. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 03:33, ngày 5 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Oh, cái câu đó được đem dịch nguyên văn và nằm rành rành trong Wikipedia:Trang thành viên#Những gì không nên có ở trang thành viên?. Bqv Phú không thấy thì để tôi paste nó lại ở đây nhé: "Thêm nữa, có một thỏa thuận rộng rãi rằng bạn có thể không thêm trong không gian thành viên các tài liệu mà có khả năng khiến dự án bị mang tiếng xấu, hoặc có khả năng đưa ra hành vi phạm tội phổ biến (ví dụ WP:Bảo vệ trẻ em). Dù nghiêm trọng hay là troll, "WP:SOAP" thường được hiểu là áp dụng cho không gian người dùng cũng như từ điển bách khoa toàn thư, và "Những gì không phải là Wikipedia liên quan đến các trang bài viết và hình ảnh; trong các không gian tên khác, có các hạn chế nhằm đảm bảo tính liên quan, giá trị và không gây gián đoạn cho cộng đồng. Bạn có nhiều quyền hành của mình trong không gian thành viên hơn ở những nơi khác, nhưng Wikipedia:Đừng vô tâm. Các tài liệu có nội dung phản cảm hay mang tính tấn công đều có thể bị xóa bởi bất kỳ biên tập viên nào." Đại Việt quốc (thảo luận) 03:41, ngày 5 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Hơn nữa, nếu bên en có đồng thuận thì phải có một cuộc thảo luận được lưu trữ lại chứ nhỉ? Tôi tìm hoài mà không thấy thảo luận đó ở đâu luôn. Cơ mà thường đồng thuận bên đó họ sẽ dùng từ "consensus", còn đằng này ở đây là "agreement" cơ mà. Tôi thấy có một sự vặn vẹo quy định để bênh vực, bào chữa không hề nhẹ ở đây.
Như tôi đã nói ở trên, tôi muốn 1 bqv khác giải quyết vụ này, nếu không thì tôi sẽ không thể xem nó là trung lập được. – Đại Việt quốc (thảo luận) 03:43, ngày 5 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Đại Việt quốc Bạn lục không ra không đồng nghĩa là bên en không có đồng thuận về vụ đó. Bạn nên qua bên en mà hỏi đồng thuận đó được lưu trữ ở đâu. 100% là có đồng thuận. Thêm nữa, bạn không cần lên mặt dạy đời tôi. Tôi tham gia dự án này được 15 năm rồi. Tôi rất hiểu quy định và quá trình hoạt động ở đây (khả năng cao là hiểu rõ nó hơn bạn). 90% các quy định của Wikipedia Vi là dịch từ bên En. Tuy nhiên, không phải lúc nào Wikipedia Vi cũng phải nhái theo quy định bên En 100%. Bên en, câu đó còn đồng thuận rồi, còn bên Vi thì chưa, rõ ràng chưa? Bạn muốn đợi 1 BQV khác giải quyết à? Chúc bạn đợi tới năm sau. Không có đồng thuận thì đừng hòng mà xóa. Thế nhé, adios! SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 03:48, ngày 5 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
"có một sự vặn vẹo quy định để bênh vực, bào chữa không hề nhẹ" -> bạn dám vu khống và chụp mũ tôi là bạn sai lè rồi. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 03:51, ngày 5 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Thảo luận trên đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Mọi ý kiến tiếp theo nên được viết trong các trang thảo luận phù hợp. Đừng thực hiện thêm bất kỳ thay đổi nào trong cuộc thảo luận này.

Bạn tính toán xử đẹp người khác mà lại chĩa mũi giáo vào các bảo quản viên để gài thế khó. Phạm nhân chưa bị trảm bạn lại đánh vào mặt đao phủ. Đạo lý đơn giản mà ko hiểu, ngủm củ tỏi cũng đừng oán (chắc là muốn thi triển Chết chùm đại pháp đây mà, công lực còn yếu, nên tu luyện thêm) - Tịnh tâm (thanh tu) 15:09, ngày 5 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Vụ này kết thúc ở đây được rồi, không nên bàn ra bàn vô nữa mất hay. Muốn bàn thêm thì mời vô trang thảo luận cá nhân rồi bàn tiếp. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 15:25, ngày 5 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo liên kết rác

Báo cáo liên kết rác (xemsửa Danh sách đenlịch sử)

--- meow~ ❤️ 06:33, ngày 5 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo liên kết rác

Báo cáo liên kết rác (xemsửa Danh sách đenlịch sử)

--- meow~ ❤️ 13:47, ngày 5 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

phá hoại sau cảnh cáo cuối cùng --- meow~ ❤️ 14:39, ngày 5 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

 Y SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 15:29, ngày 5 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo liên kết rác

Báo cáo liên kết rác (xemsửa Danh sách đenlịch sử)

 𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆 𝕾𝖙𝖗𝖆𝖎𝖌𝖍𝖙 𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆  REPLY 15:10, ngày 5 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Cấm vô hạn và quy định làm lại từ đầu

Hiện nay, trang quy định làm lại từ đầu viết rằng "người dùng nào đang chịu lệnh cấm có hiệu lực" sẽ không được làm lại từ đầu. Việc này có lý đối với các lệnh cấm có thời hạn. Tuy nhiên, đối với các lệnh cấm vô thời hạn, quy định này cần được thảo luận thêm.

Việc cấm một tài khoản vô thời hạn (indefinite) không nhất thiết có nghĩa là vĩnh viễn (permanent). Mục đích của việc cấm tài khoản không phải là trừng phạt, mà là ngăn chặn các hành động có thể làm tổn hại đến dự án. Khi mối đe dọa đó không còn nữa thì tài khoản nên được gỡ cấm. Do vậy, việc cấm vô hạn chỉ nên được áp dụng ở một vài trường hợp hạn chế:

 1. Cá nhân bị cộng đồng đồng thuận cấm chỉ vĩnh viễn
 2. Tài khoản có dấu hiệu bị người khác điều khiển
 3. Đe dọa can thiệp pháp lý (tránh leo thang tình trạng chứ không phải để phạt). Một khi vụ việc được giải quyết thì thành viên nên được gỡ cấm để có thể tiếp tục đóng góp.

Đối với #1 thì rõ ràng không được cho phép làm lại từ đầu, còn đối với #2 và #3 thì đây là cấm do hoàn cảnh chứ không phải là cấm chỉ. Việc vĩnh viễn không cho những cá nhân muốn đóng góp mà chưa bị cấm chỉ là trừng phạt không cần thiết, trái với tôn chỉ và mục tiêu của công cụ này. NHD (thảo luận) 01:20, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Đồng ý. Bạn DHN nói đúng, việc trừng phạt những cá nhân muốn tiếp tục đóng góp là không cần thiết. Quy định sinh ra chỉ là công cụ giúp phát triển dự án. Một bảo quản viên tốt là biết dùng những quy định để thúc đẩy dự án khiến nó trở nên tốt đẹp hơn, chứ không phải dùng chúng để hành hạ người khác vịn vào lý do làm đúng luật, đúng quy trình. Cái này gọi là quan liêu. – Đức Anh User:Lâm Đức Anh(thảo luận) 01:29, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 •   Ý kiến NHD "Việc vĩnh viễn không cho những cá nhân muốn đóng góp mà chưa bị cấm chỉ là trừng phạt không cần thiết" -> 5 tháng qua tôi nhắm mắt làm ngơ cho Trân "làm lại từ đầu" thì lại đi chụp mũ tôi cấm "vĩnh viễn"? Chả có gì là "vĩnh viễn" ở đây hết. Đó là một sự chụp mũ nhắm tới tôi. Tôi vẫn cho phép "làm lại từ đầu" nhưng phải giấu thân phận. Bạn liệt kê gì có 3 trường hợp vậy? Còn rối chính trị thì sao? PR thì sao (tôi vẫn cấm vô hạn PR đều đều)? Dịch máy clk thời gian dài và lặp đi lặp lại nhiều lần vẫn có thể bị cấm vô hạn. Vi phạm văn minh thời gian dài và bị cấm nhiều lần vẫn có thể bị cấm vô hạn. Bạn liệt kê kiểu đó là quá thiếu. Bây giờ, ngắn gọn là bạn muốn thay đổi quy định Wikipedia:Làm lại từ đầu đúng không? Bạn muốn 1 tv bị cấm vô hạn được phép "làm lại từ đầu" một cách công khai mà không cần phải giấu thân phận đúng không? Được, tôi sẽ mở 1 cuộc BQ để thay đổi quy định. Để xem cộng đồng đánh giá như thế nào. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 01:32, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Nguyentrongphu Tôi thấy bạn phản biện kiểu này là kiểu strawman. Nếu mà "làm lại từ đầu" mà không giấu thân phận thì còn ý nghĩa gì nữa? Nếu tôi muốn mở biểu quyết thì có thể tự làm, không cần bạn "put words in my mouth". NHD (thảo luận) 01:47, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  NHD Vậy tôi sẽ tự mở BQ mà không cần bạn mở, ok? Tôi thấy bạn phản luận thiếu chi tiết. Bạn thấy tôi thảo luận strawman rất tiếc đó chỉ là quan điểm của riêng bạn. "Làm lại từ đầu" mà không giấu thân phận = "làm lại từ đầu" công khai. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 01:52, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Nguyentrongphu "Làm lại từ đầu" là khi cá nhân không còn muốn gắn tên tuổi với tài khoản cũ vì một lý do nào đó, do đó việc "làm lại từ đầu" mà cứ công khai liên kết với tài khoản cũ là hành động vô nghĩa. Vấn đề đang thảo luận là phải nên làm gì khi khám phá/nghi ngờ thân phận của thành viên. Theo tôi thì bất cứ ai chưa bị cấm chỉ vẫn có thể làm lại từ đầu (sau khi hết cấm đối với trường hợp cấm có hạn định), miễn là không tái phạm các hành vi đã dẫn đến việc bị cấm trước đó. NHD (thảo luận) 01:59, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  NHD Đó là "theo bạn". Quy định hiện hành nó không "theo bạn". Nếu thân phận cũ bị khám phá ra thì 1 BQV có quyền cấm dựa theo quy định hiện hành. Cách duy nhất là thay đổi quy định. P/S: vẫn có trường hợp "làm lại từ đầu" và công bố tk cũ nên chả có gì là hành động vô nghĩa. Ví dụ, thành viên Lệ Xuân. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 02:02, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  NHD Tôi đã chỉnh lại đề mục ở trang BQ. Bạn còn có ý kiến gì khác nữa không? Nếu bạn có đề xuất 3, 4 vân vân thì xin mời bạn bổ sung ở trang BQ. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 12:55, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Bình luận: Người ta họp mấy kỳ, mấy khóa quốc hội mới sửa xong luật. Nguyên tắc làm việc của Wikipedia là tìm đồng thuận qua các thảo luận, nếu thảo luận đi đến bế tắc thì mở biểu quyết. Nay vụ việc mới mở, cộng đồng còn chưa thảo luận thấu đáo mà một bảo quản viên đã mở biểu quyết theo kiểu "tôi có hai lựa chọn dành cho bạn". – Đức Anh User:Lâm Đức Anh(thảo luận) 02:58, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Thảo luận được ẩn
User:Lâm Đức Anh Ủa, ai có đề xuất khác thì mời bổ sung. Tôi đâu có cấm. Đề xuất của tôi thì đừng có bóp méo chữ nghĩa của tôi. Muốn gì thì thêm phương án 3, 4 vân vân ở phía dưới. Thảo luận dài dòng chả đi tới đâu thì quá tốn time. Thảo luận dông dai mà không có các đề xuất cụ thể thì thảo luận tới Tết cũng chả đi tới đâu cả. Tôi từng thấy có nhiều thảo luận tranh luận 1-2 tháng xong cuối cùng chết yểu, chả đi tới đâu. Xin lỗi chứ tôi không có time thảo luận phím. Nếu đã thảo luận thì phải có kết quả. Tôi đã từng có rất nhiều đề xuất được cộng đồng thông qua. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 03:02, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Biểu quyết là của cộng đồng và dựa trên cộng đồng, không phải chỉ mình bạn. Có trên 2 tv không đồng ý vs biểu quyết này thì bạn biết đường mà sửa, còn cứ ép mọi người phải theo kiểu lựa chọn của bạn thì never. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:11, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Nguyenmy2302 2 tv không đại diện cho cộng đồng. Nếu BQ có tôi có trên 10 thành viên tham gia thì nó vẫn sẽ có hiệu lực chiếu theo quy định (khả năng là sẽ có khoảng 10-20 tv tham gia BQ). 10-20 tv nhiều hơn 1-2 tv không chịu tham gia. Bạn làm việc theo kiểu vô luật vô pháp. Tôi hoạt động theo quy định. Bạn nói never thì kệ bạn. Bạn không có quyền phủ quyết BQ của tôi. BQ mới mở, còn 1 tháng lận. Gấp gáp làm gì? SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 03:15, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Nguyentrongphu Mình không vô luật vô pháp mà là bạn cứng nhắc thì đúng hơn. Bạn cứ kệ mọi người đi, vậy thì cũng không ai có nghĩa vụ phải tham gia vào cái biểu quyết này. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:19, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Nguyenmy2302 Chỉ có 1 cách làm cho BQ của tôi thất bại là BQ của tôi có dưới 10 tv tham gia. Tôi cũng không có nghĩa vụ phải chiều bạn. Bạn không tham gia thì tự đánh mất đi quyền lợi. Cộng đồng có tham gia hay không thì cứ đợi hết 1 tháng đi nhé. BQ mới mở chưa được bao lâu thì đã phán búa xua. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 03:21, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Tốt nhất bạn Phú không nên thấy những cuộc tranh luận, bởi vì nếu thấy bạn sẽ tham gia. Thay vì trở thành nước, có người lại trở thành những can dầu nhảy vào những đống lửa, thế nên vụ cháy nó mới diễn ra lâu.
Cái biểu quyết bạn mở ra cũng chỉ thỏa mãn được bạn, chứ thực sự nó chẳng phải một cái biểu quyết thay đổi quy định đúng nghĩa. Phần mở đầu biểu quyết viết bằng ngôi thứ nhất, dẫn bối cảnh là một vụ tranh chấp, chứ chưa đưa ra những lý luận cho sự cấp thiết của vấn đề và đặc biệt chưa động chạm đến gốc rễ vấn đề, sửa luật theo kiểu chắp vá. – Đức Anh User:Lâm Đức Anh(thảo luận) 03:23, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
User:Lâm Đức Anh Hay, bạn nói rất hay. Ai cũng nói hay hết, nhưng lúc làm thì chả có ma nào chịu đứng ra làm. Bạn có đề xuất gì chạm đến gốc rễ vấn đề thì mời bạn nêu ra, nói nhiều làm gì? Thêm nữa, tôi có quyền tham gia các cuộc tranh luận. Đó là quyền lợi của tôi. Nên nhớ rằng tôi từng có rất nhiều đề xuất được thông qua trong quá khứ. Bạn thông qua được đề xuất gì rồi trong khi chỉ trích tôi rất hay? SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 03:29, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Thôi bạn đừng văn vở kiểu tôi từng chinh chiến rất nhiều vụ việc, thảo luận trong quá khứ ra để mà khè mọi người. TH này bạn đang gây bất bình cho nhiều thành viên. Bạn tự mở cái biểu quyết bắt mọi người theo ý bạn xong lúc không ai tham gia thì bảo "chả có ma nào chịu đứng ra làm". Thế thì cần tự xem lại mình thì đúng hơn ạ. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:33, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Nguyenmy2302 BQ mới mở thì nói không ai tham gia? Nực cười. Đợi hết 1 tháng đi rồi hẳn phán nhé. Người không làm gì hết thường chỉ trích những người làm nhiều việc rất hay. Đó là những gì đang diễn ra. Thêm nữa, tôi chả bắt ai phải tham gia BQ của tôi cả. Cộng đồng tham gia hay không thì tùy thuộc vào cộng đồng hết nhé, bớt vu khống đi. Hết 1 tháng và đủ số phiếu thì tôi chốt kết quả. Chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 03:35, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Đức Anh Tôi cảm thấy BQV này đang cố gắng dẫn dắt cộng đồng, không rõ là vì mục đích gì? Một ví dụ nhỏ: Thành viên Đại Việt quốc đã bị cấm với lý do "Rối làm [sic] gây chia rẽ cộng đồng" thì tôi hiểu là có hai phần ở đây - phần "rối" và phần "gây chia rẽ cộng đồng". Nhưng tôi lại thấy thành viên Đại Việt quốc không có gì gọi là gây chia rẽ cộng đồng cả. Thành viên nào cảm thấy rằng mình đã bị Đại Việt quốc làm cho "gây chia rẽ" thì xin mời có ý kiến để làm sáng tỏ điểm này. Vậy mà phần này lại bị bỏ qua, để tập trung vào phần "rối". Điểm này thì còn lạ hơn nữa, đâu là cơ sở để ngay lúc có tranh luận với một thành viên LLTĐ khác thì Đại Việt quốc bị cấm vì lý do "rối"! Rõ ràng thành viên Đại Việt quốc đã xuất hiện từ rất lâu, mà không thấy ai có ý kiến gì, ngược lại còn rất hay chúc mừng thành viên này vì đã đóng góp bao nhiêu là bài BCB. Vậy thì tôi hiểu là cộng đồng có quy định, nhưng sẽ không áp dụng ngay mà đợi tới khi có tranh luận với một thành viên có "bề dày lịch sử" (từng đe dọa sẽ phá nát dự án) như Kill Vearn thì mới bắt đầu áp dụng quy định! Áp dụng quy định kiểu này có ổn không hả cộng đồng? Luôn tiện, bạn hiểu được lý do thành viên đã đe dọa phá nát dự án, xong lại "LLTĐ" công khai (bằng cách thành lập các trung tâm chiến tranh chứ không phải chỉ đơn thuần là viết mấy bài trái cây) nhưng BQV vẫn làm ngơ, không áp dụng quy định thì cho tôi biết với.  Võ-tòng  03:25, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Thảo luận được ẩn
Tôi đây mới cần bạn làm sáng tỏ ấy. bạn làm sáng tỏ tôi xem. là cái lý do vì sao mà bạn với tui từng nói chuyện buôn bán, mật dừa, ý tưởng kinh doanh này nọ mà giờ bạn trở giáo ra chĩa vào tôi trong khi tôi với bạn ko thù ko oán, mà bạn đào xới lý lịch tôi. tôi làm cái gì bạn? HẢ??? tôi mới cần bạn làm sáng tỏ là vì sao từ khi tôi với DVQ gây lộn thì bạn cũng đổi luôn thái độ với tôi, hành xử với DVQ "như hình với bóng". tại sao và tại sao? Trắng mặt ra luôn đi bạn ơi, giờ tài khoản Lac với DVQ cái nào chính cái nào phụ. tôi bóng gió Lac là của DVQ thì DVQ phải đi biện minh Lac từng gặp DHN, sao DVQ biết chuyện Lac từng gặp DHN? mà tôi cũng đâu có hỏi đâu mà phải giải thích về cuộc gặp đó. dấu đầu lòi đuôi. mà lạ gì, từ Thông, Trân, Quốc,.v.v.v...bạn có nhiều mạng mà, chết đi đâu nào. nếu muốn hồi sinh trăm lần còn được mà. Đâu, bạn nói coi, tui làm gì bạn mà giờ bạn phải trích dẫn tôi để triệt tôi trên wiki, tôi làm gì bạn??? hả? - Tịnh tâm (thanh tu) 05:27, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Khả Vân Đại Hãn Tôi lấy làm tiếc khi bạn cảm thấy như vậy. Mong bạn thông cảm: mỗi người có cách nhìn nhận vấn đề riêng, và cách tôi đang nhìn nhận vụ Đại Việt quốc bị cấm là do có nghi ngờ về tài khoản trước đây. Nếu cơ sở áp cấm là vậy, thì BQV cũng nên áp cấm cho bạn. Điểm này không có gì liên quan tới cá nhân bạn, chỉ là áp dụng quy định thì cũng nên áp dụng đồng đều, bạn đồng ý không? Có quy định đó, nhưng áp dụng lồi lõm khi có khi không, thì cũng như là không có quy định. Có cần tôi vô tận bunker mời trà không? Nếu tôi mời là sẽ mời luôn bánh cốm. Còn khoản ai gặp, gặp ai thì đều nằm sẵn ở trang Họp mặt từ đời thuở nào. Lần đó bạn bất bình một thành viên nào đó vì vụ khoe hình đi ăn món này món nọ, nên cũng nhắn vô trang đó rần rần mà ta. Lo nhắn nên chưa kịp coi hình phía trên? Trân trọng.  Võ-tòng  12:38, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
? cách nói chuyện này, bạn đúng ko phải DVQ rồi, do tôi đa nghi. giờ tôi biết bạn là ai rồi. Hic...trên wiki này bạn nguy hiểm nhất. bye bye, tôi rút vô boong-ke đây - Tịnh tâm (thanh tu) 14:08, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Thành viên:Lacessori Bạn đang vu khống tôi rất nặng đấy. Bạn nghĩ mục đích của tôi là gì? Mong bạn giải thích rõ chứ nói vậy mơ hồ quá. Tôi thấy hành vi của Trân có phần chia rẽ nội bộ + thêm tội rối. Từ khi nào 1 BQV phải đi xin phép cộng đồng mới được cấm vậy? SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 03:26, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Chẳng hiểu chia rẽ nội bộ chỗ nào mà cấm như vậy? Đề xuất giải quyết một vấn đề dựa trên quy định dự án thì bị nói là "gây chia rẽ cộng đồng"? Nói thì cũng phải hợp lý chút chứ BQV? – Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:29, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Nguyenmy2302 "gây chia rẽ cộng đồng" là khái niệm rộng, nó rộng như thế nào. Trước hết, mời bạn đọc lại tố cáo về tôi do DVQ viết ở phía bên trên, bạn hãy đọc chầm chậm từ trên xuống dưới. Bạn ấy đưa tôi ra TNCBV, tố cáo tôi nhưng không hề đi kèm bất kỳ yêu cầu nào liên quan xét xử tôi, định tội tôi, áp cấm tôi; mà chỉ là đưa tôi ra đó như bỏ đứa con giữa chợ để xem bảo quản viên sẽ làm gì. Rõ ràng là gây áp lực với bảo quản viên mà thành viên này có thành kiến. Rõ ràng tôi ko phải mục tiêu mà là 2 bảo quản viên và 1 điều phối viên. cái này là "mồi lửa", là "đặt lợp", nó chĩa vô 3 người này. mấy bạn xem lại coi phải ko. Đây nói chính xác là "tấn công bảo trì viên có chủ ý". ("Bây giờ thì để xem bạn được 2 "luật sư" này "bào chữa" như thế nào ha") Điều này vi phạm thỏa thuận hoà bình giữa Phú và Trân trước đó. (mà bạn này trá hàng nhiều lần rồi). "gây chia rẽ cộng đồng" là nói rộng, phải nói cụ thể là "tấn công bảo trì viên có chủ ý". Riêng với DHN, anh có thể truy xét cuộc xung đột dăng dẳng giữa Phú và Trân để hiểu sự vi phạm thỏa thuận rất nhiều lần, đồng thời biết Trân mà nay là Quốc không ít lần có ý muốn thông qua cộng đồng để lật Phú. Lần này ko có gì đặc biệt cả - Tịnh tâm (thanh tu) 06:02, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Thành viên:Khả Vân Đại Hãn Bạn phân tích gần đúng thôi. Tôi không cấm vì lý do "tấn công bảo trì viên có chủ ý". Tôi chịu nhiệt đó giờ quen rồi nên tôi chả xi nhê và không có care nếu bị công kích. Tôi cấm vì lý do "rối" + chia rẽ cộng đồng. Chuyện chỉ có vậy thôi mà vài người cứ thích chuyện nhỏ xé to. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 06:37, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Khả Vân Đại Hãn Mình tạm không nói đến thảo luận trên kia, nhưng rõ ràng Phú và Trân kể cả có thoả thuận hoà bình thì việc bạn Phú cấm tk này mà biết rằng đã từng có xung đột với thành viên trước đó là không phù hợp, cái này nhiều người nói rồi, như vậy có khác gì coi thường ý kiến trước đó không? – Nguyenmy2302 (thảo luận) 06:13, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Có nhiều kiểu xung đột lắm, chả hạn như tôi với bạn, cãi nhau có thể ko dòm mặt nhau cả tháng nhưng nói chuyện lại bình thường. Nhưng cặp đôi này không thể khúc chiết và cắt đứt giai đoạn được. Lần này nhắm Phú lần nữa thì hiểu rồi há - Tịnh tâm (thanh tu) 06:17, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Nguyenmy2302 Bạn lại đá chuyện gà qua vịt. Lần nay, tôi chả có liên quan gì tới xung đột này cả. Xung đột ở quá khứ và xung đột ở hiện tại là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Bạn bớt thảo luận lạc đề và đánh trống lảng. Tôi có xung đột trong quá khứ rất nhiều với Kay, MiG, C, Tàn Kiếm và Trieu Thuan Son vân vân. Điều đó không đồng nghĩa là tôi không có quyền cấm họ ở thời điểm hiện tại. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 06:20, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Nguyentrongphu Lại tiếp tục so sánh khập khiễng. Ai chẳng biết bạn vs ĐVQ có xung đột trước đó? Mà lần này ĐVQ chưa làm hành động đáng để bị cấm vô hạn tiếp, bạn nói dựa trên quy định nhưng thực tế có nhiều thành viên từng bị cấm vô hạn vẫn tiếp tục lên đây hoạt động, đó mới là điều đang thảo luận ở đây. Bạn lôi chuyện công khai hay không công khai rồi bắt mọi người phải chọn theo bạn mà vốn nó chẳng liên quan gì cả, ngoài việc tạo tính thuyết phục cho án cấm này. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 08:52, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Nguyenmy2302 Xung đột quá khứ của tôi với Trân chả liên quan tới lần này. Bạn mới chính là người phải bớt nói chuyện lạc đề. Thứ nhất: ĐVQ cố ý "chia rẽ nội bộ" (lý do phụ). Đã có 1 BQV khác đồng tình với lý do phụ này. Thứ hai: theo quy định thì tôi có quyền cấm với lý do "rối". Bạn cố tình không chịu hiểu thì kệ bạn. Muốn chứng minh tôi cấm sai thì thay đổi quy định đi rồi hẳn tính. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 08:55, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Nguyentrongphu Thì chúng ta đang thảo luận ở đây đây, tại sao việc gì cũng phải vội vàng thế nhỉ? Chắc có mỗi bạn vội quá nên mở luôn biểu quyết để cho vừa án cấm của bạn đối vs thành viên. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 08:59, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Nguyenmy2302 Tôi thích thảo luận bên BQ đó, rồi sao? Tôi làm việc quyết đoán chứ không có gì phải vội. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 09:02, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Ơ thế mình cũng cứ nói bạn nóng vội đó rồi sao? Sao phải trả lời làm gì ☺️ – Nguyenmy2302 (thảo luận) 09:06, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Nguyenmy2302 Tùy bạn. Bạn muốn nói gì thì nói. Án cấm tôi vẫn vậy, chả ảnh hưởng. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 09:09, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Nguyentrongphu Thế thì thái độ của mọi người với án cấm của bạn cũng chả ảnh hưởng. Với cả bạn đừng vơ thành viên nào nói ủng hộ án cấm này của bạn nhé, thực tế đâu có 🥲 – Nguyenmy2302 (thảo luận) 09:11, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Nguyenmy2302 Rõ ràng là KV ủng hộ lý do phụ của tôi mặc dù cậu ta có tinh thần vị tha hơn. Đoạn của Khả Vân vẫn còn ở đây. Bạn quên thì nên đọc lại. Thời gian còn dài, cứ đợi đi. Chưa biết cộng đồng ủng hộ ai đâu. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 09:14, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Quê nhỉ nên mới phải lý luận như này, vì rõ ràng có ai đâu mà. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 09:17, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Nguyenmy2302 Cả 2 tv Dang và KV đều ủng hộ lý do "chia rẽ nội bộ" của tôi. Nhiêu đó là đủ. Bạn nói gì kệ bạn. Bạn không đại diện cho cộng đồng. Thời gian còn dài và còn nhiều tv khác sẽ tham gia thảo luận. Từ đầu, bạn mạnh mồm nói 0 tv ủng hộ tôi mà? Tôi không thấy quê tí nào kaka. Thanks bạn My đã quan tâm nhé. Bạn làm tôi cảm động quá hic! SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 09:20, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Nguyentrongphu KV thì không ủng hộ án cấm của bạn (bạn đút chữ vào mồm thì đúng hơn) còn Plantaest thì giữ lập trường trung lập, nhưng những người không đồng tình và án cấm của bạn chắc phải tính hàng chục rồi đếy. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 09:25, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Nguyenmy2302 Toàn nổ, một chục đâu ra. Bạn đọc cho kỹ lại những gì tôi viết nhé. KV và Dang ủng hộ rằng ĐVQ có hành vi "chia rẽ nội bộ". Đó là lý do phụ mà tôi dùng để cấm. Ủng hộ nhiêu đó đối với tôi là đủ. Dang không muốn tham gia vụ này nữa, nhưng lập trường thì Dang đã nêu ở dưới. Bạn nên đọc cho kỹ nếu vẫn chưa rõ. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 09:28, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Nguyenmy2302 Có 2 BQV và 1 ĐPV nói mấy trang luận văn của Khả Vân là ok. Quy định đó bên En có đồng thuận, còn bên Vi thì chưa có. Tôi yêu cầu tìm đồng thuận thì từ chối. Chung quy thì đó chỉ là lý do phụ. Lý do chính vẫn là rối. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 03:31, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Nguyentrongphu Bạn liệt kê thử? Chứ mình không có thấy, đừng có "put words in their mouth". – Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:34, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Nguyenmy2302 Muốn liệt kê thì có đây: tôi, Plantaest và Mongrangvebet. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 03:36, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Nguyentrongphu, người ta đặt ra vấn đề: phần "rối" và phần "gây chia rẽ cộng đồng". Đoạn trên tôi trả lời về "rối", đoạn dưới tôi trả lời về "gây chia rẽ cộng đồng" rồi đó - Tịnh tâm (thanh tu) 06:11, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thảo luận được ẩn
Thành viên:Khả Vân Đại Hãn Thanks bạn! Bạn lập luận rất sắc bén, hợp lý và có logic. Tôi đã nhẫn nhịn Trân suốt 1-2 năm qua chứ không phải là không. Trân đã nói móc tôi mấy chục lần ở nhiều không gian khác nhau, thậm chí xúc phạm tôi trong quá khứ. Tính tôi không thù dai nên tôi không có thù oán gì với Trân à. Lần cấm này, tôi còn khuyến khích Trân "làm lại từ đầu" cơ mà. Lần này, xung đột chả liên quan gì đến tôi. Tôi giải quyết với tư cách là người thứ ba và là BQV trung lập. Bạn Nguyenmy 5 lần 7 lượt bao che trắn trợn, mù quáng cho bạn Trân. Đây cũng chả phải là lần đầu tiên bạn Nguyenmy bao che cho Trân. Lần trước, vụ dùng từ phản cảm Bắc Kỳ vẫn nhảy vô bao che trong khi cộng đồng ai cũng đồng ý đó là từ xúc phạm. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 06:18, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Còn không ai đồng tình với việc bạn cấm tk trong khi có xung đột trước đó vs thành viên. Đó là biểu hiện của sự thiếu chuyên nghiệp trong công tác quản lý dự án, bạn không những không rút kinh nghiệm mà còn cấm tiếp tk này với lý do rối gây chia rẽ cộng đồng, bất chấp cả nỗ lực của thành viên để LLTD và đã được mọi người ủng hộ? – Nguyenmy2302 (thảo luận) 06:21, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Nguyenmy2302 Để tôi nhắc cho bạn nhớ rằng án cấm của Trân đợt trước cộng đồng vẫn ủng hộ tôi nhé. Xung đột trước đó thì có liên quan gì tới xung đột ở hiện tại? Bạn bớt nói chuyện lạc đề đi. Bạn giỏi thì đi mà thuyết phục cộng đồng án cấm của tôi là sai. Dựa theo quy định cấm rối, tôi không sai. Lần này tôi cũng chả liên quan tới xung đột nên tôi càng không sai. Ví dụ, tôi có xung đột với bạn XYZ trong quá khứ. Ở hiện tại, tôi vẫn có quyền cấm XYZ miễn tôi không có liên quan tới xung đột ở hiện tại. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 06:23, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Nguyentrongphu Thế thì cộng đồng đang thảo luận quy định đó đây? Bạn không đọc à? Hay đang mải tự mở biểu quyết để hợp thực ý định của bạn? Mà tại sao mình phải đi thuyết phục ai nhỉ, án cấm của bạn mình chẳng nói sai mà là mạnh tay không cần thiết, bạn cấm nt cũng chẳng giải quyết được gì đâu, và cũng chả ai đồng ý với cách cấm gây hiểu nhầm của bạn cả. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 08:31, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Nguyenmy2302 Tôi có quyền tự mở BQ riêng. Cộng đồng có tham gia hay không thì tự cộng đồng quyết định, không tới lượt bạn ý kiến ý cò dùm cộng đồng. Còn thảo luận này tôi vẫn tham gia đều đều cứ yên tâm. Khả năng cao là thảo luận này sẽ chết yểu vì tôi thấy đề xuất của DHN còn mơ hồ và thiếu sót. Chính DHN và bạn là người chuyện nhỏ xé to. Bị cấm vô hạn xong, ngày mai ngày mốt gì đó Trân tạo acc mới "đầu thai" lại mấy hồi và đóng góp bình thường như chưa có gì. Chả có chết con ma nào. Tôi thì thấy ngược lại là án cấm của tôi giải quyết được vấn đề triệt để. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 08:35, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Bạn bắt mọi người phải chọn đúng hay sai theo bạn, thế thì bạn lại làm khó mọi người roài 😤 Vướng mắc quy định thì chưa xong, bạn tự làm theo ý bạn rồi bắt mọi người theo bạn, độc tài quả không sai 😏 Bạn làm như bị cấm năm lần bảy lượt kể cả LLTD tử tế thì người ta sẽ còn đóng góp tích cực đấy, bạn nghĩ người ta vị tha quá mà bạn không như vậy. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 08:41, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Nguyenmy2302 Tôi chưa đem tố cáo bạn ra TNBQV (là may rồi) vì tội bạn vu khống tôi độc tài chắc cả chục lần rồi. Tôi chả bắt buộc ai cả. Bạn bớt nhét chữ vào mồm cộng đồng đi. Cộng đồng có quyền tự quyết định riêng, không tới lượt bạn nói dùm họ. Tôi biết có thành viên bị cấm vô hạn cả chục lần rồi. Sau đó, "làm lại từ đầu" và đóng góp bình thường, chả sao. Cứ chuyện nhỏ xé to đi. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 08:50, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Bạn không phải doạ nhé, xin hỏi bạn mình đang nói chuyện, thảo luận tử tế thì sao phải sợ gì nhỉ? Bạn cũng chụp mũ và vu khống mình bao che cho thành viên bị cấm không ít lần đầu, còn nói mình "la làng" (rất xúc phạm). – Nguyenmy2302 (thảo luận) 08:55, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Nguyenmy2302 Chính bạn từng tự nhận là bạn đã bao che mù quáng cho Trân ở đợt cấm trước mà? Bạn cần tôi đưa link ra không? Bạn có muốn thách không? Thách thử đi, tôi tố cáo bạn ra TNBQV ngay bây giờ vì tội nhiều lần vu khống tôi độc tài. La làng mà xúc phạm cái gì? Bạn cứ việc thuyết phục cộng đồng tôi xúc phạm bạn đi nhé. Chúc bạn thuyết phục tới Tết Congo haha. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 08:59, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Thế bạn không phân biệt giữa nói thật và nói ẩn ý hả? Mình cũng nhớ mang máng đâu đó là bạn còn từng xúc phạm mình từ về phụ nữ ở đâu cơ, la làng với bạn không phải xúc phạm, chụp mũ thì đối với mình từ đt cũng vậy. Huề 😝 – Nguyenmy2302 (thảo luận) 09:03, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Nguyenmy2302 Thôi được rồi. Vụ chụp mũ tạm thời huề. Thế nhé. Còn vụ xúc phạm về phụ nữ là từ nào? Tôi không nhớ có vụ này nha. Mời bạn đưa link cho tôi đọc thử. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 09:07, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 •   Ý kiến Tôi không có thời gian lên wiki ở thời điểm hiện tại nên không nắm rõ đầu đuôi câu chuyện. Tôi đã đọc một số thảo luận sơ bộ và tán thành với ý kiến của Khả Vân Đại Hãn về vấn đề "chia rẽ cộng đồng". Rõ ràng tố cáo của thành viên Đại Việt quốc đang có ý nhắm vào tôi và một số người khác. Điều này khiến tôi khá bất ngờ, khi trong thời gian vừa qua tôi không hề có xung đột gì với thành viên này, cũng như vẫn giao tiếp và giải quyết các công việc bình thường, dù khá chậm do tôi đang rất bận công việc ngoài đời. Điều này thể hiện thành viên này còn đang có những khúc mắc chưa được giải quyết? Hay do tôi đã tiếp tục làm gì sai trái trong thời gian gần đây? Tôi nghĩ tôi đã "dĩ hòa vi quý" khá đủ và thoải mái bỏ qua mọi chuyện quá khứ không hay. Tôi sẽ không tham gia vào bất cứ câu chuyện nào nữa của thành viên này. Dang (thảo luận) 07:27, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Nguyenmy2302 Có 2 tv ủng hộ án cấm của tôi rồi nhé (Dang và Khả Vân). Cuộc thảo luận còn dài và chỉ mới bắt đầu mà có gì phải xoắn? Từ từ sẽ có thêm thành viên tham gia ý kiến thôi. Chưa gì bạn đã nháo nhào lên tuyên bố hùng hồn sẽ có 0 người ủng hộ án cấm của tôi? SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 07:40, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Ế, chuyện gì ra chuyện đó. kể từ ngày hôm qua tôi đã yêu cầu gỡ cấm DVQ và ghi chú: "đương sự tranh chấp bảo lãnh và tự chịu trách nhiệm". Vốn dĩ tranh luận là tranh luận, là rất bình thường, thậm chí khá vui, cái này là bạn quá mạnh tay ko cần thiết - Tịnh tâm (thanh tu) 08:16, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Thành viên:Khả Vân Đại Hãn Ơ, rõ ràng ở trên bạn đồng ý với lý do "chia rẽ cộng đồng" của tôi mà? Bạn theo chủ nghĩa vị tha, còn tôi thì cứng rắn hơn. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 08:31, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Tui thấy người này có điểm sai thì tui nói là người này có điểm sai, nhưng người kia mạnh tay thì tui nói là ko cần thiết phải làm như vậy. Vậy thôi - Tịnh tâm (thanh tu) 08:38, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Thành viên:Khả Vân Đại Hãn Thì đúng rồi. Cái sai của Trân là dùng "rối" + chia rẽ cộng đồng. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 08:40, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Tật không chừa 😉😉 – Nguyenmy2302 (thảo luận) 08:28, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Thành viên:Nguyenmy2302 Thanks My nha! SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 08:31, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Lâu lâu có drama như này hít vài phát cũng phê. – 𝔾𝕠𝕝𝕕𝕖𝕟 𝕃. ℂ𝕠𝕟𝕘𝕣𝕒𝕥𝕖𝕤 talk contributons 10:25, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Cộng đồng đang dần hết kiên nhẫn với thành viên trongphu, một vài người nói thì không sao nhưng nhiều người nói thì cần xét lại. Công cụ bảo quản viên trên tay bạn trongphu không còn là cán chổi nữa mà là súng. ﹏ JohnyCuTí Thảo luận﹏ 10:53, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  User:JohnyCuTis Hình như bạn là 1 trong 2 tv duy nhất bảo vệ Alphama (1 tv mang tiếng tham ô) ở đây. Mất kiên nhẫn thì mở BTN đi, đừng ngại. Tôi tin rằng cộng đồng vẫn ủng hộ tôi. Súng của tôi là dùng để "mạnh tay" với rối, PR và dịch máy clk. "Nhẹ tay" như xưa thì loạn hết. 3-4 năm trước, dịch máy clk tràn làn có 0 BQV chịu cấm. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 11:00, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Tôi đồng ý với bạn là dùng súng với phá hoại, rối, PR và dịch máy clk. Nhưng nhiều khi bạn lại dùng nó đe dọa (khác với nhắc nhở) người khác. ﹏ JohnyCuTí Thảo luận﹏ 11:17, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  User:JohnyCuTis Tôi là 1 BQV nên tôi có quyền cảnh báo. Tôi cảnh báo thì lại bị chụp mũ là đe dọa? Nhẹ tay thì nạn rối, nạn dịch máy clk tràn lan. Mạnh tay thì bị nói là độc tài, đe dọa. Đúng là không biết làm sao để chiều được hết các bình luận viên. Trân là "rối" nên tôi có quyền cấm dựa trên quy định + chia rẽ cộng đồng. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 12:30, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 •   Ý kiến Trong trường hợp có tranh cãi, xung đột lớn giữa nhiều thành viên, tất cả các bạn có thể xem xét đưa ra Đề nghị cho ý kiến toàn cục tại Meta-Wiki, khi đó sẽ có sự tham gia thảo luận của cả cộng đồng Wikimedia. Tại đây ghi rõ: It may also be useful to gain wider input regarding conflicts or unresolved issues on other Wikimedia projects with the hopes of obtaining resolution. Xem thử một ví dụ. – Tryvix1509 (thảo luận | đóng góp | trung ương | meta) 12:21, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  User:Tryvix1509 Thảo luận bên Meta chủ yếu để làm cảnh thôi chứ chả có tác dụng gì trừ phi bạn muốn đề xuất global ban một ai đó. Không tin bạn cứ qua Meta mở RFC thử. Tôi thấy có vài RFC được mở 2-3 năm rồi cuối cùng kết quả chết yểu, chả đi tới đâu. Tiếp viên Meta chỉ có quyền lực ở các cộng đồng nhỏ thôi chứ cộng đồng lớn như Wikipedia Vi thì họ không có quyền hành và tư cách xía vô chuyện nội bộ của chúng ta. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 12:32, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Tôi là người ngoài cuộc nên tôi từ chối. Còn về câu trả lời của BQV, thì cũng có phần đúng. Xin được giải thích như sau.
  1. Tiếp viên Meta chỉ có quyền lực ở các cộng đồng nhỏ thôi chứ cộng đồng lớn như Wikipedia Vi thì họ không có quyền hành và tư cách xía vô chuyện nội bộ của chúng ta. Đúng vậy, tiếp viên Wikimedia và BQV của Meta cũng đều chỉ là những thành viên, volunteer của cộng đồng Wikimedia. Vì thế họ đều được phép đưa ra ý kiến tại GRFC. Nhưng tôi không nói rằng tiếp viên xía vô chuyện nội bộ của chúng ta, mà là cộng đồng quyết định. Và khi cộng đồng đạt được đồng thuận (ở đây giống như bạn có từng phân tích tại thảo luận ở đâu đó mà tôi có đọc qua về việc "Đồng thuận" tại Wikipedia tiếng Việt, bạn nói rằng các cuộc thảo luận bên Wikipedia tiếng Anh không có tiêu chí cụ thể về đồng thuận, định nghĩa về đồng thuận của mỗi người là khác nhau), thì quyết định sẽ do cộng đồng ban hành, còn tiếp viên Wikimedia/bảo quản viên của Meta-Wiki sẽ chỉ là người kết thúc thảo luận, đóng nó lại và đem đi lưu trữ.
  2. Tôi thấy có vài RFC được mở 2-3 năm rồi cuối cùng kết quả chết yểu, chả đi tới đâu. Điều này cũng tùy vào chủ đề của RFC và việc cộng đồng có tham gia thảo luận hay không. Nhiều RFC tôi đã xem và ngay cả những người trong cuộc còn không tích cực tham gia thảo luận, vì thế nên đã được closed as invalid. Thường chỉ những RFC có chủ đề mang tính nghiêm trọng, những vấn đề quan trọng, hoặc để đồng thuận về quy định toàn cục mới, hoặc đề xuất cấm chỉ toàn cục thì cộng đồng sẽ tích cực thảo luận.
  Nói chung, những bình luận ở trên của tôi chỉ là một lời gợi ý, và vì tôi là người ngoại cuộc nên tôi sẽ giữ vị trí trung lập (  Trắng ) trong cuộc thảo luận này. – Tryvix1509 (thảo luận | đóng góp | trung ương | meta) 14:27, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Chuyện nội bộ của cộng đồng ta thì bên Meta họ biết gì mà tham gia thảo luận? Dẹp, cần global ban thì mới phải qua Meta. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 23:50, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 •   Ý kiến Tôi xin nhắc lại: mục đích của công cụ cấm là để ngăn ngừa chứ không phải trừng phạt. @Plantaest: Tuy xuất phát từ một vụ cụ thể, mục đích của tôi khi mở cuộc thảo luận này là để nói về quy định nói chung chứ không nói về một vụ cụ thể nào. @Nguyentrongphu: Về các trường hợp cấm khác bạn nêu ra, nếu không bàn là cấm vô hạn có phù hợp hay không, tôi cho rằng vẫn có thể làm lại từ đầu như thường. Với "rối chính trị" hay dịch máy dai dẳng, cộng đồng có thể đồng thuận cấm chỉ với các cá nhân đó. Nếu chưa có cấm chỉ, mà họ mở tài khoản mới rồi tiếp tục hành vi đó thì dĩ nhiên sẽ bị cấm, không có gì khác hiện nay. Việc tôi đang bàn là các trường hợp LLTD mà người làm lại không tiếp tục các hành vi dẫn đến án cấm nữa. NHD (thảo luận) 17:02, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @DHN: Tôi đã từng thảo luận với Phú về chuyện này, anh có thể đọc sơ qua. Như lần đó, tôi đã có ý kiến về chuyện này, và theo hướng là chỉ đồng tình một phần với việc cấm các thành viên LLTĐ "mà bị phát hiện", e là có thể sinh ra một số hệ quả không hay. Cảm giác việc này giống như "tìm và diệt". Còn về trường hợp lần này thì tôi không muốn nói nhiều như đã ghi ở trên, quy định gì thì không rõ, nhưng đạo đức và cách ứng xử của người tố cáo khá có vấn đề khi người ta đã nhún nhường nhưng vẫn chấp niệm thù dai, tôi không rảnh để dây dưa nữa. Đó là sự tôn trọng còn lại tôi dành cho người đó. Dang (thảo luận) 17:28, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Dang Quy định Wikipedia:Làm lại từ đầu có ghi rõ là người đang chịu án cấm không được phép "làm lại từ đầu". Còn về vụ kia thì tv có lặp lại hành vi dịch máy clk trong khi từng dịch máy clk thời gian dài trong quá khứ. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 22:49, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @DHN Đâu cần tới "cấm chỉ"? "Cấm" bình thường thôi là đã không được phép làm lại từ đầu rồi. Đã có 1 BQV khác (Dang) và 1 tv khác đồng tình ở trên với luận điểm ĐVQ có ý đồ "chia rẽ cộng đồng". ĐVQ tấn công, chụp mũ 3 quản trị viên (2 BQV và 1 ĐPV: tôi, Dang và Mongrangvebet) bao che cho Khả Vân gây chia rẽ cộng đồng. Bạn giải thích sao về hành vi này? Bạn khẳng định là Trân không có lặp lại các hành vi cũ? Tôi thì thấy Trân có lặp đi lặp lại các hành vi cũ sau khi "làm lại từ đầu". Wikipedia is not a battleground. Trân luôn coi Wikipedia này như một trận chiến để trả thù. Tôi và nhiều tv khác đã nhịn tv này từ năm 2020 rồi. Trân còn tuyên bố sẽ thù tôi cả đời. Bây giờ tính như vầy đi. Bạn mở 1 cuộc wikipedia:thảo luận cộng đồng ân xá cho ĐVQ. Nếu như bạn thuyết phục được cộng đồng là ĐVQ không hề có "chia rẽ cộng đồng" và đạt được đồng thuận, tôi sẽ mở cấm cho ĐVQ, ok? Còn nếu cộng đồng thấy ĐVQ có "chia rẽ cộng đồng" thì điều đó khẳng định rằng tv này lại tiếp tục chấp niệm thù dai và lặp lại hành vi cũ. Tội rối + tội chia rẽ cộng đồng = cấm. Tôi thấy lý do "chia rẽ cộng đồng" chả có gì là mơ hồ. Tôi vẫn thường hay cấm Kay, Xoviet và C với lý do tương tự, chả thấy ai phàn nàn gì?
  Tôi hiểu rõ nguyên tắc "ngăn ngừa chứ không phải trừng phạt". Đừng nói tôi trừng phạt, tôi phát hiện ra acc ĐVQ là rối lâu rồi (từ tháng 10 năm 2022). Nếu muốn trừng phạt thì tôi đã cấm từ năm ngoái chứ không cần đợi tới bây giờ. Tính tôi không thù dai. Tôi hoạt động trên đây đủ lâu để cộng đồng đánh giá rằng tôi không thù dai. Bạn đang có hàm ý chụp mũ tôi có ý đồ "tư thù" với bạn Trân? SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 22:44, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Tôi vẫn cho phép Trân "làm lại từ đầu" ngay bây giờ. Tại sao bạn lập luận kiểu như tôi cấm "làm lại từ đầu" vậy? Acc ĐVQ bị cấm thì tạo acc mới rồi đóng góp tiếp, khó khăn gì? Nhiều tv bị cấm cả chục acc vẫn tạo acc mới đóng góp phà phà. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 00:05, ngày 7 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Mục biểu quyết

Mời mọi người chuyển qua tập trung thảo luận ở đây, Wikipedia:Biểu quyết/Quy định "làm lại từ đầu". Thanks! SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 01:46, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tôi không đồng ý vì cái biểu quyết này chỉ là một cái phản biện rơm của những gì tôi nói trên. NHD (thảo luận) 02:08, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
NHD Đồng ý hay không thì nên để cộng đồng tự quyết định. Tôi rơm hay không thì cũng nên để cộng đồng tự đánh giá. Tôi thấy thảo luận này của bạn quá mơ hồ và thiếu rất nhiều trường hợp cấm vô hạn với những lý do khác. Án cấm vô hạn đâu chỉ giới hạn trong 3 lý do trên. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 02:15, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
@DHN Báo cáo vs bạn, mình đã sửa lại nội dung đề mục biểu quyết để đúng trọng tâm đang bàn luận hơn nhưng thành viên nhất quyết chỉ viết và đưa ra lựa chọn theo ý mình, bắt mọi người phải chọn sai hay đúng với bạn ấy. Vậy thì tốt nhất đừng công nhận nó là được. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 02:18, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Nguyenmy2302 Oh thế à? 2 bạn không tham gia thì càng tốt. Từ khi nào, bạn có quyền phủ quyết 1 BQ do người khác mở vậy? Bạn có quyền chống đề xuất chứ không có quyền loại bỏ nó. Cộng đồng tham gia. Lúc có kết quả trái ý thì lúc đó đừng có la làng. Làm ngơ nó có gì bị thiệt thì ráng mà chịu. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 02:21, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Thì cũng có ai tham gia đâu? Để mình chống mắt lên xem có ai thích "chiều theo ý bạn" không nhé? Nói chung là chẳng ai ủng hộ án cấm này của bạn cả, bạn nói nhiều, bao biện nhiều thì cũng vậy thôi, bớt lòng vòng. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 02:23, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Nguyenmy2302 Toàn chụp mũ. BQ mới mở được khoảng nửa tiếng, còn nguyên 1 tháng mà chưa gì đã phán không có ai tham gia? Haha nực cười. Bạn nói nhiều nhưng luận điểm thì không có bao nhiêu. Bạn cứ ngồi đợi ý kiến của cộng đồng đi. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 02:25, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Nguyentrongphu Bạn thì không chụp mũ người ta đấy? Mình nói nhiều chỉ là bạn không hiểu thôi, hihi. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 02:27, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Nguyenmy2302 Uh rồi, bạn chụp mũ tôi độc tài, thiên vị, bất công và vu khống tôi đủ thứ rồi sao? SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 02:28, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Bình luận: Tôi nghĩ biểu quyết này nên mở thêm một mục bỏ phiếu nữa là "Phản đối biểu quyết" là hợp lý. Những ai phản đối biểu quyết và muốn làm rõ quy định hơn, hoặc phản đối biểu quyết và muốn tái xây dựng quy định, hoặc đơn thuần là phản đối biểu quyết thì bỏ phiếu mục này. Tôi không tạo được mục mới do trang đã khóa, tôi không được sửa. – Đức Anh User:Lâm Đức Anh(thảo luận) 11:48, ngày 7 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo liên kết rác

Báo cáo liên kết rác (xemsửa Danh sách đenlịch sử)

– 𝔾𝕠𝕝𝕕𝕖𝕟 𝕃. ℂ𝕠𝕟𝕘𝕣𝕒𝕥𝕖𝕤 talk contributons 10:27, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo liên kết rác

Báo cáo liên kết rác (xemsửa Danh sách đenlịch sử)

Khánh Snake (thảo luận) 11:24, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo liên kết rác

Báo cáo liên kết rác (xemsửa Danh sách đenlịch sử)

 𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆 𝕾𝖙𝖗𝖆𝖎𝖌𝖍𝖙 𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆  REPLY 12:07, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo liên kết rác

Báo cáo liên kết rác (xemsửa Danh sách đenlịch sử)

Hai tk Auto365.vnMinhnguyen10399 đều là 1 nguòi.  𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆 𝕾𝖙𝖗𝖆𝖎𝖌𝖍𝖙 𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆  REPLY 12:23, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Rối –  𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆 𝕾𝖙𝖗𝖆𝖎𝖌𝖍𝖙 𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆  REPLY 12:29, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

 Y SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 12:37, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đề nghị xem xét vụ cấm vĩnh viễn thành viên Đại Việt quốc

Tôi đã đưa ra đề nghị này với một BQV nhưng BQV này vì lý do cá nhân không thể xem xét đề nghị, nên xin phép trình bày vắn tắt ở đây để BQV nào có thể thì xem xét: Lúc thành viên Đại Việt quốc bị cấm vĩnh viễn thì lý do không đủ thuyết phục. Lý do "rối" thì miễn bàn (Tôi tin thành viên Nguyenmy là thành viên Đại Việt quốc chưa hề nhận mình là Không hề giả trân, và hiện thành viên này không có phá hoại, lúc tranh luận với thành viên KV thì chỉ có 2 thành viên này, không hề có rối nào tham gia, v.v...). Lý do "gây chia rẽ cộng đồng" thì khá cảm tính. Đâu là quy định chia rẽ cộng đồng thì phải cấm vĩnh viễn? Nếu có sao dạo trước tôi không thấy Nguyenhai bị cấm? Có chia rẽ cộng đồng hay không, là một chuyện khác, thì nên để cộng đồng có tiếng nói. Hiện giờ chỉ có vài người dùng "đại diện" cho 900.000 người, tôi thấy không hợp lý. Mong BQV nào có thể xem xét để thành viên Đại Việt quốc có thể trở lại đóng góp (như đã làm vô cùng tích cực bao lâu nay), rồi cộng đồng thật sự cảm thấy bị "gây chia rẽ" thì sẽ tiến hành biểu quyết Có/Không rồi xử lý phù hợp theo điều, khoản của quy định.  Võ-tòng  18:32, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

@Lacessori Việc bạn đưa yêu cầu xử lý ra đây cũng không có tác dụng gì ngoài gây sức ép lên các BQV khác và đổ thêm dầu vào lửa. Mình nghĩ nên lập một thảo luận cộng đồng để mở án cấm cho thành viên thì thuyết phục hơn, xét trên các đóng góp tích cực của thành viên trong thời gian qua, còn mấy chuyện dây dưa bên trên tạm không khơi sâu thêm. Nhưng mà không biết là phải mở thảo luận tìm đồng thuận ở đâu nhỉ? – Nguyenmy2302 (thảo luận) 18:47, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Nguyenmy2302 1 trong 2 bạn Lacessori và Nguyenmy nên mở 1 cái đồng thuận ân xá. Tôi không phản đối phương án này. Đó là cách đơn giản nhất để giải quyết vấn đề. Nếu không chịu làm, tôi e rằng tới Tết Congo chuyện này cũng chả đi tới đâu. Bạn có thể mở đồng thuận ở Wikipedia:Thảo luận cộng đồng/Ân xá cho Không hề giả trân. Lưu ý là phải thực hiện đúng quy trình nêu ra ở Wikipedia:Thảo luận cộng đồng (gồm 3 bước rất đơn giản). SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 23:07, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Nguyenmy2302 Tôi không biết quy định về thảo luận, biểu quyết, chỉ hình dung khái quát là sẽ mất thời gian tầm 1 tháng. Tôi ngưỡng mộ những đóng góp không ngừng nghỉ của Đại Việt quốc, nên nếu phải đợi lâu vậy, có khi nào tinh thần đóng góp cũng sẽ tàn lụi như thành viên Tàn Kiếm dạo trước. Ấn tượng của tôi là sau bài Nhà Minh thì hầu như không còn đóng góp nào tạo tiếng vang kiểu vậy nữa.  Võ-tòng  19:04, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Bớt xạo dùm cái. Câu trên đòi thịt Nguyenhai, Nguyenhai cũng đóng góp ngập mặt sao không khen. bày đặt đưa ra lý thuyết Công bằng. đạo đức giả vừa thôi. Tưởng nhân vật công bình, hóa ra cũng là hạng thù xưa nhắc lại, chuyện cũ đem cân. Ngậm cái mồm ba hoa đạo đức giả lại - Tịnh tâm (thanh tu) 19:13, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Đó chỉ là suy luận của bạn. Tôi thì thấy GiaoThongVN với Tàn Kiếm chất hơn Nguyenhai ít nhất là 100 lần; vốn ít học, ngu dốt nên tôi chỉ biết thấy sao nói vậy, chứ không học rộng biết nhiều để mà bình luận chiến tranh, binh pháp, điển tích cổ kim. Với tôi có thấy bạn hết sức thiếu thái độ văn minh với thành viên Trần Thế Vinh, mà lại quên mất. Giờ nhớ ra chỉ biết né lẹ, không bao giờ muốn thấy dù là từ xa nói chi tới tương tác, vì một khi mình đã đạp trúng cái đống đó rồi, thì dù cho có dẫm cho nó nát như tương thì chân mình cũng vẫn... bạn biết rồi đó. Không hẹn ngày tái ngộ.  Võ-tòng  20:38, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Tôi thì ko biết rõ về Lacessori, tưởng gặp quý nhân, hóa ra vả vài câu thì lòi ra một anh có có sở thích đào xới chuyện cũ của người khác làm lợi thế, còn có năng lực bóng gió chửi khéo. bào chữa để cứu một người bằng phong cách phân bì và mặc cả. còn mang cái tâm đi triệt người này trong lúc đang xin cứu người kia. xem ra cũng chả phải quý nhân gì, chả qua thừa nước thả câu - Tịnh tâm (thanh tu) 00:29, ngày 7 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Nguyenmy ít ra nói chuyện còn tiếp thu được, còn chú mày nói chuyện sặc mùi chủ nghĩa phân bì, đòi xử lý tương tự, người này bị đánh sao người kia không bị đánh. ngày mai cứ thử nhổng cái mỏ lên líu lo đi rồi biết - Tịnh tâm (thanh tu) 19:26, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Nói chuyện đúng ko biệt nhột cái miệng, "Tôi ngưỡng mộ những đóng góp không ngừng nghỉ của Đại Việt quốc" biết so đó quá há, Nguyenhai viết BCB gấp 4 lần DVQ, còn thêm mớ bài chất lượng, sao ko qua trang Nguyenhai mà bày tỏ lòng ngưỡng một, cuối đầu làm lễ. làm như thương yêu DVQ lắm. cảm động tới mức cảm lạnh - Tịnh tâm (thanh tu) 19:43, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Lacessori Mình cũng không biết là ĐVQ có nản không, nhưng mà đồng thuận này về lâu dài ít nhất sẽ tránh khiến thành viên dính vào các vụ cấm gây tranh cãi tương tự. Việc đảm bảo hoạt động ổn định của một thành viên trên dự án là cần thiết để họ có thể đóng góp lâu dài trên đây. Tạm không nói về các mảng khác, nhưng tại mảng nội dung thành viên đã có những đóng góp chất lượng cho dự án, cũng như không tái phạm các lỗi cũ (khác với TK VPVM nhiều lần, TTS rối phá hoại,...) thì chúng ta cũng nên có một cái nhìn khoan dung hơn là thẳng tay triệt, xóa, không cho thành viên LLTD một cách tử tế. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 19:10, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Nguyenmy2302, tất nhiên là nản rồi, tôi từng bị tôi biết - Tịnh tâm (thanh tu) 00:40, ngày 7 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Trân có thể "làm lại từ đầu" ngay ngày mai. Ai cấm? Mắc gì phải đợi 1 tháng? Mà nói thì nói cho đúng. Tôi xóa đóng góp của ĐVQ hồi nào? Tôi cũng đã nhắm mắt làm ngơ cho ĐVQ gần nửa năm qua. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 23:10, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Nguyentrongphu, hay ghê, ngay ngày mai? Đã từ ngày 5 tui nói đương sự tranh chấp bảo lãnh và tự chịu trách nhiệm thì ko chịu, hành chính nhiêu khê - Tịnh tâm (thanh tu) 00:40, ngày 7 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Thành viên:Khả Vân Đại Hãn Án cấm và "làm lại từ đầu" là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Tôi cấm thì vẫn cấm, nhưng từ đầu, tôi vẫn luôn khuyến khích ĐVQ "làm lại từ đầu" bằng một acc khác mà? SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 02:09, ngày 7 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 •   Ý kiến Nói "chia rẽ cộng đồng" là cảm tính. Ủa, sao có 1 BQV khác đồng tình vậy? Nguyenhai chưa bao giờ bị cấm nên có phải là rối đâu mà cấm? Lập luận kiểu gì vậy? Tội rối rõ ràng như ban ngày nhé. Có ai là rối mà tự đi đầu thú bao giờ? Quan trọng là ĐVQ bị phát hiện là rối của Trân qua hành vi. Chưa kể còn tự đầu thú ở đây. Chưa kể, tôi cấm vô hạn chứ không phải vĩnh viễn, bớt vu khống lại. Tôi vẫn cho phép và khuyến khích Trân "làm lại từ đầu" nhưng phải giấu thân phận. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 22:58, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Thảo luận được ẩn
 • @Nguyentrongphu Bạn nghĩ người ta bị cấm vô hạn hai lần với hai tk chục ngàn sửa đổi thì còn phấn chấn làm đóng góp. Nói chuyện thì cũng thực tế chút đi, hay là ĐVQ làm lại từ đầu tiếp rồi bạn lại tiếp tục cấm vô hạn vào một ngày nào đó? Lúc đấy ai đỡ nổi? Bạn chỉ biết rối, rối nhưng không nhìn vào đóng góp tích cực của thành viên? – Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:51, ngày 7 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Nếu không làm gì sai, tôi sẽ nhắm mắt làm ngơ trong tương lai. Chính vì nể tình đóng góp lớn tôi mới nhắm mắt làm ngơ suốt nhiều năm trời cho tới tháng 10 năm 2022. Thêm nữa, tôi thấy có một số tv bị cấm vô hạn trên chục lần vẫn "làm lại từ đầu" và đóng góp phà phà. Tôi thấy chả ảnh hưởng gì. Thực tế nó là vậy. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 03:59, ngày 7 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Nguyentrongphu Lại vòng về chỗ cũ, thực tế chả ai đồng tình với án cấm này cả, và quy định vẫn đang thảo luận ở trên, nên bạn đừng có vơ thành viên khác vào là ủng hộ lý do cấm của bạn. Bao người đề nghị bạn xem xét lại án cấm, bạn không xem xét thì mở đồng thuận gỡ cấm cho tk, thế thôi. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 07:35, ngày 7 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Nguyenmy2302 Thì cứ mở đồng thuận ân xá đi, ai cấm? Căn bản là Dang và Khả Vân đều đồng ý ĐVQ có hành vi "chia rẽ nội bộ". Chữ họ viết rành rành ở trên. Ở có mắt cũng đọc được. Bạn có chối thì mặc kệ bạn. Tôi không quan tâm. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 12:59, ngày 7 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Nguyentrongphu Và hành vi đó không phải lý do chính để bạn cấm, và cũng không ai đồng tính với án cấm mạnh tay không cần thiết của bạn, đừng có nhập nhằng câu chữ. Mình sẽ mở đồng thuận thôi nhưng mà chờ chút tại mạng hơi lag, được chưa? Cứ giục hoài 😡 – Nguyenmy2302 (thảo luận) 13:03, ngày 7 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Nguyenmy2302 Lý do chính tôi cấm thì có quy định ủng hộ. Chiếu theo quy định thì tôi không hề sai. Lý do phụ thì có 4 tv ủng hộ rồi nhé (Dang, Khả Vân, NhacNy và Khánh Snake). Ok, bạn cứ mở đi. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 13:07, ngày 7 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Nhận vơ không chừa ai 😏😏 – Nguyenmy2302 (thảo luận) 13:11, ngày 7 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Nguyenmy2302 Chữ họ ghi rõ ràng bạn không biết đọc thì kệ bạn tôi không care lắm. KV và Dang đều khẳng định ĐVQ "chia rẽ nội bộ". Khánh Snake tuyên bố ĐVQ có gây mâu thuẫn với nhiều tv trong dự án (ám chỉ "chia rẽ nội bộ"). NhacNy tuyên bố ĐVQ lấp liếm những lỗi sai (tay trắng tay đen). Bạn hiểu theo hướng nào tôi không care. Chữ nghĩa họ viết thế nào thì tôi hiểu như thế đó, chỉ đơn giản vậy thôi. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 13:37, ngày 7 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Nguyenmy2302 Vậy là bạn ủng hộ những tài khoản tay trắng tay đen, dùng sửa đổi có ích để lấp liếm những thứ khác? Nhac Ny Talk to me ♥ 04:00, ngày 7 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @NhacNy2412 Xin lỗi bạn, vậy tk này lấp liếm cái gì nhỉ? Và không phải chỉ có mình tk như này hoạt động trên dự án. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 04:02, ngày 7 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Nguyenmy2302 Vậy là ủng hộ rối ? Khánh Snake (thảo luận) 04:27, ngày 7 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Khánh Snake Quy định về việc LLTD từ các án cấm vô hạn vẫn đang thảo luận ở trên, nên việc rối hay không tạm thời không nói thêm. Nên xem xét các đóng góp tích cực của thành viên và cải thiện trong hành vi, không tái phạm các lỗi cũ để thành viên có thể đóng góp tích cực cho dự án. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 07:37, ngày 7 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Nguyenmy2302 Thành viên có đóng góp tích cực thì tôi cũng thấy thế, nhưng thành viên này có gây mâu thuẫn với nhiều thành viên khác Như Vinh, Khả Vân, Phú, Dang bạn có thấy thế không – Khánh Snake (thảo luận) 08:04, ngày 7 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Danh sách nhiêu đó vẫn còn thiếu nhiều tv mà ĐVQ đã từng có mâu thuẫn, thù dai trong quá khứ. Làm gì có chuyện đóng góp to cái là auto được thoát tội rối? SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 14:34, ngày 7 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Đó là cải thiện trong ứng xử, không VPVM, không tái phạm các lỗi cũ trong án cấm trước, chứ không phải chỉ riêng đóng góp. Bóp méo chữ nhau như đúng rồi. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 16:38, ngày 7 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Tính thù dai vẫn chưa bỏ. BQV Dang hiền khô còn phán câu "thù dai" thẳng thừng là đủ hiểu rồi. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 16:45, ngày 7 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Nguyentrongphu Nó không phải VPVM, và cũng chẳng vi phạm điều gì trong quy định hiện nay trên dự án. Chuyện nào ra chuyện đó, bạn đừng có mà đánh đồng. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 16:54, ngày 7 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Thù dai thì không sao, nhưng "chia rẽ cộng đồng" thì có sao. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 17:21, ngày 7 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 •   Ý kiến @Lacessori: tốt nhất bạn nên mở thảo luận ân xá thì hơn bạn viết nên đây cũng chả BQV nào dám mở cho bạn vì khi bỏ cấm cho rối BQV đó phải chịu trách nhiệm với việc mình làm Khánh Snake (thảo luận) 00:28, ngày 7 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 •   Ý kiến Trong quá khứ, tôi chẳng rành về KHGT là ai ngoại trừ thông tin được biết rằng bạn ấy là rối và chia rẽ cộng đồng. Đối với ĐVQ – người từng có tranh cãi và cũng có cộng tác với tôi, đến giờ mình vẫn chưa thấy bạn ấy làm gì liên quan đến việc chia rẽ cộng đồng, cộng thêm có điều đóng góp/cống hiến cho chuyên mục BCB. Tội phạm khi đi tù, nếu cải tạo tốt thì vẫn được người đứng đầu nhà nước đó đưa lệnh ân xá thì có việc gì ĐVQ lại không? Mình nghĩ về việc "Làm lại từ đầu" vẫn cứ tiếp tục như vậy, tùy trường hợp mà cộng đồng sẽ xem xét biểu quyết ân xá hoặc không ân xá sau khi thành viên đó được phát hiện từng là rối. Về vấn đề mình thấy Phú đưa ra "Làm lại từ đầu phải giấu" hay gì đó đại loại vậy thì cũng sẽ có những trường hợp xảy ra khi vô tình bị phơi bày ra chẳng hạn, thì lúc đó sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào? Hay thậm chí, người nào đó ghen ghét, dựa trên văn phong cách viết cũng đã có thể nhận ra thành viên đó là ai qua việc quan sát lâu dài và để ý thành viên đó. Ai cũng có quyền đưa ra luận điểm và nghi ngờ ban đầu của mình. Tuy nhiên, vẫn nên xem xét lại những gì mà ĐVQ đã đóng góp cho các dự án trên Wikipedia. –  𝓚𝓱𝓪𝓷𝓰 𝖙𝖍ả𝖔 𝖑𝖚ậ𝖓 11:07, ngày 7 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Khangdora2809 Tôi thường nhắm mắt làm ngơ cho tới khi tk "làm lại từ đầu" tái phạm hành vi sai trái. Tuy nhiên, nếu 1 BQV nào đó muốn cấm thẳng tay luôn thì quy định cũng cho phép. Tôi bị chụp mũ trong vụ của ĐVQ. Tôi đã nhắm mắt làm ngơ suốt nhiều tháng cho tới khi tk "chia rẽ nội bộ" chứ không phải nhỏ cỏ tận gốc như một số tv chụp mũ. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 14:06, ngày 7 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Nguyentrongphu Cá nhân tôi thấy việc Có thể "làm lại từ đầu" từ án cấm vô hạn nhưng phải giấu thân phận nó bị kiểu dư thừa quá tại vì ít nhất nếu như họ vẫn muốn tiếp tục cống hiến cho Wikipedia thì đương nhiên sẽ phải "làm lại từ đầu" nhưng việc bị lộ hay không lộ chỉ là vấn đề về thời gian. Theo tôi đề xuất, nếu như khi "làm lại từ đầu" sẽ có hai trường hợp xảy ra:
  • Cá nhân đó tiếp tục phá hoại -> loại bỏ thẳng tay, không cần quan tâm đã đóng góp bao nhiêu hay thời gian kể từ lần cấm vĩnh viễn trước đó.
  • Sau một thời gian mới bị phát hiện, nhưng có nhiều đóng góp (không vi phạm) thì được đưa ra biểu quyết ân xá để cộng đồng quyết định có tiếp tục cấm vĩnh viễn hay không. Trường hợp không thì tiếp tục bị cấm vĩnh viễn; trường hợp có thì tài khoản cũ vẫn bị cấm vĩnh viễn nhưng tài khoản mới được phép hoạt động tiếp tục công khai.
  Còn về việc Có thể "làm lại từ đầu" từ án cấm vô hạn nhưng phải giấu thân phận thì giấu cỡ nào cũng sẽ bị lòi, không lòi đầu cũng lòi đuôi, chỉ quan trọng là thời gian bao lâu để bị lòi nên tôi thấy nó không hợp lý. –  𝓚𝓱𝓪𝓷𝓰 𝖙𝖍ả𝖔 𝖑𝖚ậ𝖓 14:30, ngày 7 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Thành viên:Khangdora2809 Sai rồi bạn nhé. Một số tv "làm lại từ đầu" chưa bao giờ bị lộ thân phận. Ví dụ, Caruri + một số tv khác (xin không nêu tên). Căn bản bạn vẫn chưa hiểu được ý của tôi. Từ đó tới giờ, tôi thường nhắm mắt làm ngơ đối với các tk "làm lại từ đầu" cho tới khi họ tái phạm các hành vi cũ. Bạn hiểu ý của tôi chưa? Bất cứ ai cũng có quyền mở đồng thuận ân xá cho 1 tv bị cấm vô hạn. Bạn cứ làm theo đúng quy trình ở Wikipedia:Thảo luận cộng đồng là được. Quan trọng là cộng đồng có chấp nhận ân xá? 2 đề xuất bạn đưa ra căn bản đã tồn tại ở ngay bây giờ rồi chứ cần gì phải đề xuất nữa? SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 15:05, ngày 7 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Nguyentrongphu Cơ mà, tôi có thể hỏi bạn về định nghĩa của cụm từ "chia rẽ cộng đồng" được không? Và "chia rẽ cộng đồng" đến mức như thế nào thì sẽ bị án cấm? Hiện giờ, có lẽ chưa có quy định cho cụm từ này nhỉ. –  𝓚𝓱𝓪𝓷𝓰 𝖙𝖍ả𝖔 𝖑𝖚ậ𝖓 16:56, ngày 7 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Thành viên:Khangdora2809 Vậy để tôi hỏi bạn vi phạm văn minh tới mức nào thì sẽ bị cấm? Bạn trả lời thử đi. Mấy cái này các BQV phải tự đong đếm và quyết định. Trước mắt, có 4 thành viên đồng ý rằng ĐVQ có hành vi "chia rẽ nội bộ".
  Quy định thì có chứ sao không? Mời đọc ở đây (luận điểm 1 và 3). SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 17:31, ngày 7 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo liên kết rác

Báo cáo liên kết rác (xemsửa Danh sách đenlịch sử)

Khánh Snake (thảo luận) 04:32, ngày 7 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tài khoản chỉ để PR, QC Khánh Snake (thảo luận) 07:05, ngày 7 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

 Y SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 13:50, ngày 7 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện - Công ty cổ phần

Công ty này đang liên tục tạo các bài PR cho các thành viên ở Ủy ban kiểm tra như Ngô Quang Thạc sĩ Ngô Đức Quang từ các tài khoản như Thành viên:Badboiblue, Thành viên:Ngoquang10011997 Khánh Snake (thảo luận) 08:11, ngày 7 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

 Y SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 13:54, ngày 7 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tài khoản chỉ dùng để quảng cáo. Khánh Snake (thảo luận) 08:31, ngày 7 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

 Y SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 14:26, ngày 7 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo liên kết rác

Báo cáo liên kết rác (xemsửa Danh sách đenlịch sử)

Đề nghị cấm luôn tài khoản chỉ để quảng cáo. Khánh Snake (thảo luận) 09:11, ngày 7 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thành viên liên tục xóa các bản mẫu xóa nhanh tại bài Android 15 trong khi đã bị cảnh báo liên tục viết bài thử nghiệm Khánh Snake (thảo luận) 11:34, ngày 7 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

 Y Sẽ cấm nếu tái phạm. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 14:31, ngày 7 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo liên kết rác

Báo cáo liên kết rác (xemsửa Danh sách đenlịch sử)

 𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆 𝕾𝖙𝖗𝖆𝖎𝖌𝖍𝖙 𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆  REPLY 12:19, ngày 7 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tên mạo danh - gần giống cựu BQV - dịch máy clk Tuanminh01. Nhưng trang thảo luận của tv Tuanninh1 ko thể tạo được vì lý do trang này bị hạn chế chỉ dành cho BQV mới được sửa. –  𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆 𝕾𝖙𝖗𝖆𝖎𝖌𝖍𝖙 𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆  REPLY 12:27, ngày 7 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tôi đoán Regex .*[Tt][Uu][Aa][Nn]\s*[Mn][Ii][Nn][Hh][0\d]\d*.* do chính Tuanminh01 thêm vào. – Tryvix1509 (thảo luận | đóng góp | trung ương | meta) 12:41, ngày 7 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
User:Tryvix1509 Link tôi cái regex. Tôi sẽ xóa đoạn đó. Thanks bạn! SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 13:46, ngày 7 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Nguyentrongphu: MediaWiki:Titleblacklist ngay dòng 5. @Ryder1992: Đã gắn biển cấm. – Tryvix1509 (thảo luận | đóng góp | trung ương | meta) 14:31, ngày 7 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Nhờ BQV cấm Tuanninh1 và gắn biển {{cấm vì tên}} ở trang thành viên này. –  𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆 𝕾𝖙𝖗𝖆𝖎𝖌𝖍𝖙 𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆  REPLY 13:40, ngày 7 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

 Y SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 13:48, ngày 7 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Nên yêu cầu lên meta blacklist tài khoản để tránh mạo danh. – My Things 15:32, ngày 7 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Thingofme: Đã báo cáo lên SRG (khác). – Tryvix1509 (thảo luận | đóng góp | trung ương | meta) 15:59, ngày 7 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Thực ra chỉ cần blacklist theo regex (trên metawiki) để tránh người ta tạo tài khoản mạo danh. – My Things 16:14, ngày 7 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Thingofme: Phần đó tôi chưa tìm hiểu. Ý bạn là dùng AbuseFilter ở loginwiki/metawiki để chặn tạo tài khoản? Nếu vậy thì yêu cầu ở đâu?– Tryvix1509 (thảo luận | đóng góp | trung ương | meta) 16:18, ngày 7 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
m:Talk:Title blacklist. – My Things 16:22, ngày 7 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Proxy Pháp của TTS –  𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆 𝕾𝖙𝖗𝖆𝖎𝖌𝖍𝖙 𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆  REPLY 13:10, ngày 7 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

 Y SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 13:43, ngày 7 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo liên kết rác

Báo cáo liên kết rác (xemsửa Danh sách đenlịch sử)

Đề nghị cấm luôn tài khoản chỉ để PR, QC phật pháp. Khánh Snake (thảo luận) 21:03, ngày 7 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

tài khoản chỉ để PR, QC phật pháp. Khánh Snake (thảo luận) 21:10, ngày 7 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

 Y SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 03:20, ngày 8 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tài khoản chỉ để quảng cáo liên quan đến kế toán. Khánh Snake (thảo luận) 21:10, ngày 7 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

 Y SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 03:23, ngày 8 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tài khoản quảng cáo game bài. Khánh Snake (thảo luận) 08:05, ngày 8 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

 Y SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 12:59, ngày 8 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo liên kết rác

Báo cáo liên kết rác (xemsửa Danh sách đenlịch sử)

--- meow~ ❤️ 08:47, ngày 8 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo liên kết rác

Báo cáo liên kết rác (xemsửa Danh sách đenlịch sử)

Khánh Snake (thảo luận) 10:34, ngày 8 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tài khoản chỉ để PR Phạm Hương Lan. Khánh Snake (thảo luận) 12:58, ngày 8 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Khánh Snake Lần sau đề nghị bạn ghi rõ rối của ai. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 13:02, ngày 8 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

 Y SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 13:03, ngày 8 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo phá hoại

 Y SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 16:28, ngày 8 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo phá hoại

 Y SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 16:29, ngày 8 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo liên kết rác

Báo cáo liên kết rác (xemsửa Danh sách đenlịch sử)

 𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆 𝕾𝖙𝖗𝖆𝖎𝖌𝖍𝖙 𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆  REPLY 15:09, ngày 8 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Proxy của TTS –  𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆 𝕾𝖙𝖗𝖆𝖎𝖌𝖍𝖙 𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆  REPLY 15:12, ngày 8 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

 Y SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 16:27, ngày 8 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo phá hoại

 Y SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 15:46, ngày 9 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo phá hoại

 Y SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 15:46, ngày 9 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo liên kết rác

Báo cáo liên kết rác (xemsửa Danh sách đenlịch sử)

Khánh Snake (thảo luận) 09:54, ngày 9 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo liên kết rác

Báo cáo liên kết rác (xemsửa Danh sách đenlịch sử)

 𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆 𝕾𝖙𝖗𝖆𝖎𝖌𝖍𝖙 𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆  REPLY 15:05, ngày 9 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

IP của rối bị cấm chỉ - MiG29VN –  𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆 𝕾𝖙𝖗𝖆𝖎𝖌𝖍𝖙 𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆  REPLY 15:15, ngày 9 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

 Y SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 15:37, ngày 9 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo phá hoại

 Y SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 17:53, ngày 9 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tên thành viên không thể chấp nhận (tên của một công ty, tổ chức/tên quảng cáo) –  ☀DefenderTienMinh☽  (thảo luận) 21:49, ngày 9 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

 Y SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 02:33, ngày 11 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Rối MiG29VN, vì chủ rối chính trị này còn sửa bài chủ đề hoa hậu. Tại Hoa hậu Hoàn vũ: bản của IP rốibản của tài khoản rối. –  𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆 𝕾𝖙𝖗𝖆𝖎𝖌𝖍𝖙 𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆  REPLY 04:17, ngày 10 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Cả cái tk Gan ngỗng béo cũng là rối, vì nó sửa bài chủ đề tương tự. Bằng chứng tại đây. Ngoài ra Gan ngỗng béo còn thêm nội dung ko trung lập tại Phạm Quỳnh, kèm theo mạo nguồn tại đây –  𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆 𝕾𝖙𝖗𝖆𝖎𝖌𝖍𝖙 𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆  REPLY 04:27, ngày 10 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Ryder1992: Lâu lâu đem các tài khoản của MiG29VN ra phòng kiểm định, bắt thêm tài khoản nằm vùng. – Tryvix1509 (thảo luận | đóng góp | trung ương | meta) 16:17, ngày 10 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Chuẩn, 1-2 tháng kiểm định 1 lần thì sẽ bội thu. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 02:35, ngày 11 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Gan ngỗng béo ko hoạt động cách đây hơn 3 tháng thì làm sao kiểm định tài khoản này được. Chỉ có tk duy nhất Colasaint mới có thể kiểm định. Nếu kiểm định giữa tk dưới 3 tháng và trên 3 tháng thì ko thể trùng hợp. –  𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆 𝕾𝖙𝖗𝖆𝖎𝖌𝖍𝖙 𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆  REPLY 16:50, ngày 10 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Vậy thì cứ đem tài khoản mới và các tk gần nhất ra. Tôi mới bắt được một số tài khoản gần đây của Phạm Văn Rạng ở bên enwiki. – Tryvix1509 (thảo luận | đóng góp | trung ương | meta) 16:58, ngày 10 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

 Y SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 02:37, ngày 11 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo liên kết rác

Báo cáo liên kết rác (xemsửa Danh sách đenlịch sử)

ⒼⒹⒶⒺThảo luận 08:01, ngày 10 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo liên kết rác

Báo cáo liên kết rác (xemsửa Danh sách đenlịch sử)

Khánh Snake (thảo luận) 08:41, ngày 10 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo liên kết rác

Báo cáo liên kết rác (xemsửa Danh sách đenlịch sử)

Khánh Snake (thảo luận) 08:59, ngày 10 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo phá hoại

 Y SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 02:39, ngày 11 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo liên kết rác

Báo cáo liên kết rác (xemsửa Danh sách đenlịch sử)

Khánh Snake (thảo luận) 10:06, ngày 10 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo phá hoại

 Y SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 02:42, ngày 11 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo phá hoại

 Y SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 02:43, ngày 11 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo phá hoại

 Y SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 02:49, ngày 12 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo liên kết rác

Báo cáo liên kết rác (xemsửa Danh sách đenlịch sử)

Khánh Snake (thảo luận) 03:34, ngày 11 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo liên kết rác

Báo cáo liên kết rác (xemsửa Danh sách đenlịch sử)

Liên kết quảng cáo tại Trò chơi bài.  𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆 𝕾𝖙𝖗𝖆𝖎𝖌𝖍𝖙 𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆  REPLY 04:03, ngày 11 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo phá hoại

 Y SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 02:53, ngày 12 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo liên kết rác

Báo cáo liên kết rác (xemsửa Danh sách đenlịch sử)

 𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆 𝕾𝖙𝖗𝖆𝖎𝖌𝖍𝖙 𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆  REPLY 12:04, ngày 11 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo phá hoại

 Y SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 02:56, ngày 12 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo liên kết rác

Báo cáo liên kết rác (xemsửa Danh sách đenlịch sử)

 𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆 𝕾𝖙𝖗𝖆𝖎𝖌𝖍𝖙 𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆  REPLY 15:08, ngày 11 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo phá hoại

 Y SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 02:58, ngày 12 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo liên kết rác

Báo cáo liên kết rác (xemsửa Danh sách đenlịch sử)

ⒼⒹⒶⒺThảo luận 00:53, ngày 12 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Phá hoại, xoá hết phần này, phần nọ ở nhiều trang khác nhau. –  𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆 𝕾𝖙𝖗𝖆𝖎𝖌𝖍𝖙 𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆  REPLY 05:18, ngày 12 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

 Y SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 13:55, ngày 12 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo phá hoại

 Y SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 14:08, ngày 12 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo liên kết rác

Báo cáo liên kết rác (xemsửa Danh sách đenlịch sử)

–  𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆 𝕾𝖙𝖗𝖆𝖎𝖌𝖍𝖙 𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆  REPLY 16:09, ngày 12 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo phá hoại

 Y SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 09:25, ngày 13 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Dài IP chỉnh sửa sai lệch thông tin về các bài bóng đá. FCBM (thảo luận) 17:54, ngày 12 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

 Y SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 09:27, ngày 13 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Bảng chữ cái tiếng Việt

Mới đây Deep Questions đã khôi phục lại nội dung cũ của trang Bảng chữ cái tiếng Việt, chuyển nó từ trang đổi hướng thành bài viết độc lập. Khi trước tôi từng tách một phần nội dung của bài Chữ Quốc ngữ sang trang Bảng chữ cái tiếng Việt để lập thành bài riêng nhưng sau khi thực hiện thì lại nghĩ rằng đây là một sai lầm. Trang Bảng chữ cái tiếng Việt sau đó đã được Nguyentrongphu chuyển trở lại thành trang đổi hướng. Tôi đã khuyên Deep Questions nên thảo luận về việc tách bài, Deep Questions đã đồng ý nhưng tới giờ tôi chưa thấy Deep Questions mở thảo luận. Cho tới khi đạt được đồng thuận về việc tách bài, tôi đề nghị đưa trang Bảng chữ cái tiếng Việt trở lại trạng thái là trang đổi hướng. – Judspug (thảo luận) 18:50, ngày 12 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

 Y Sẽ cấm nếu tái phạm. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 09:29, ngày 13 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Bài thường bị các IP thêm những thông tin không nguồn đã bị lùi sửa, nghi ngờ là rối của Quy77999. Khải Kiện (thảo luận) 01:52, ngày 13 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

 Y SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 09:35, ngày 13 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo phá hoại

 Y SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 09:36, ngày 13 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo phá hoại

@113.183.24.250 tài khoản đưa thông tin sai, dẫn link sai với mục đích phá hoại – Thaivu6668 (thảo luận) 09:27, ngày 13 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

 Y SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 09:46, ngày 13 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo phá hoại

 Y SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 09:38, ngày 13 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo liên kết rác

Báo cáo liên kết rác (xemsửa Danh sách đenlịch sử)

Khánh Snake (thảo luận) 09:43, ngày 13 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo phá hoại

 Y SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 09:49, ngày 13 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo phá hoại

 Y SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 01:41, ngày 14 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo liên kết rác

Báo cáo liên kết rác (xemsửa Danh sách đenlịch sử)