Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên/Lưu 2006 1

Hạn chế sửa đổiSửa đổi

Hôm qua Brion Vibber đã bật lên tính năng hạn chế sửa đổi dựa trên việc khóa trang, tức là chỉ cấm những người vô danh và thành viên mới đăng ký sửa đổi (hoặc di chuyển) trang, nhưng để các thành viên khác sửa đổi như thường. [1] Chúng ta đã bắt chước theo Wikipedia tiếng Anh sửa đổi các thông báo khóa trang để nói về tính năng này, cho nên không cần làm gì để nó hoạt động đúng kiểu. Các quản lý và hành chính viên hiện giờ có thể vào tab khóa / mở khóa của một trang và chọn hạn chế sửa đổi hoặc khóa hẳn. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 12:41, ngày 18 tháng 2 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tiêu bản Giúp tôiSửa đổi

Tôi thấy tiêu bản Help me của Wikipedia English khá hay, tôi sẽ làm Tiêu bản:Giúp tôi và các yêu cầu giúp đỡ sẽ được đưa vào Thể loại:Thành viên cần giúp đỡ. Xin các người quản trị thêm link Thể loại:Thành viên cần giúp đỡ vào trang để các thành viên khác có thể thấy dễ dàng để trợ giúp, và đưa lời giới thiệu Tiêu bản:Giúp tôi vào các trang Tiêu bản:Welcome-Tiêu bản:Welcome4. -- Trần Đăng Khoa (Thảo luận) 05:41, ngày 21 tháng 2 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Hmm... nhưng tiêu bản này có giá trị không? Vâng, nó giống nút "trợ giúp" trong máy bay, nhưng chỉ báo cho cộng đồng là người đó cần trợ giúp, không nói họ cần gì. Tôi thấy dùng Bàn giúp đỡ khá hơn, tại vì họ phải diễn tả ngay tại chỗ. Dùng tiêu bản này thì một thành viên khác phải hỏi họ cần gì, tốn mất thì giờ. Có lẽ chúng ta có thể làm một tham số (parameter) trong tiêu bản đó để mô tả vấn đề khó khăn không? – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 05:57, ngày 21 tháng 2 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]
Tiêu bản này sử dụng nếu mục đích yêu cầu mang tính riêng tư nhiều hơn. Tiêu bản này có một parameter: {{Giúp tôi|Nội dung cần giúp}}. Hoặc thành viên có thể viết nội dung cần giúp bên ngoài và đưa tiêu bản này vào. -- Trần Đăng Khoa (Thảo luận) 06:10, ngày 21 tháng 2 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Cuộc vận động Địa danh Việt NamSửa đổi

Xin các bạn xem đề nghị của tôi về Cuộc vận động Địa danh Việt Nam. (Tôi đang dịch "WikiProject" là "cuộc vận động", xem Wikipedia:Thảo luận/Lưu 2#Cuộc vận động.) – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 06:30, ngày 21 tháng 2 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tuần tra sửa đổiSửa đổi

Một ngày năm ngoái, nhóm phát triển bật lên tính năng Tuần tra sửa đổi, hiển thị một "!" bên cạnh các điểm trong Thay đổi gần đây. Hôm đó tôi gãi đầu gãi tai không hiểu nó nghĩa là gì. Chỉ vài ngày sau thì tôi mới đọc là tính năng đó để chúng ta có thể tuần tra các sửa đổi, dời dấu "!" sau khi đọc lại sửa đổi nào, để báo cho các quản lý khác là không cần lo về sửa đổi này. Xem thêm m:Help:Patrolled edit. Hôm nay, Wiktionary tiếng Đức vừa được lại tính năng này, theo yêu cầu của họ. [2] Mới đầu họ chỉ cho phép các quản lý tuần tra sửa đổi. Các bạn có muốn tính năng này không? Nếu nhóm quản lý ở đây đồng ý, tôi sẽ mở lỗi tại MediaZilla để yêu cầu nó. Sau khi họ bật lên, tôi có thể cộng thêm thông báo ở trên TĐGĐ để giải thích về sửa đổi tuần tra. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 07:28, ngày 21 tháng 2 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tính năng hay đấy, thế mà tôi cứ thắc mắc về từ tuần tra. Tôi nghĩ là có ích lắm, nên bật lên. Avia (thảo luận) 08:48, ngày 21 tháng 2 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Có thêm người đồng ý không? Phải có nhất trí (consensus?) ở đây để thuyết phục (convince?) nhóm quản lý bật nó lên. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 08:51, ngày 21 tháng 2 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Có tôi! Tính năng hay đó, chỉ cần một người quản lý coi và đánh dấu thì những người khác không mất thời gian kiểm tra những sửa đổi đó nữa. Phan Ba 08:53, ngày 21 tháng 2 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]
Tôi cũng đồng ý!- Trần Thế Trung | (thảo luận) 14:10, ngày 21 tháng 2 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]
Không có gì thay đổi tôi khi tính năng đó được bật lên hay không. Tôi sẽ tiếp tục, trong khả năng giới hạn của tôi, đọc và sửa (nếu cần) tất cả các bài. Mekong Bluesman 09:22, ngày 21 tháng 2 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]
(sigh) Tôi mong nhóm quản lý tạo ra một cấp thành viên mới để có hai nút "lùi lại" và "đã tuần tra" cho bạn... Tôi sẽ yêu cầu tính năng này chiều nay, nếu một người ở đây không làm trước. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 10:42, ngày 21 tháng 2 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]
Cho tôi xin một nút tuần tra và 1/2 nút lùi lại.203.210.245.210 10:51, ngày 21 tháng 2 năm 2006 (UTC)
Hiện giờ phần mềm chưa hỗ trợ hai nút này cho những thành viên thường. Đó là Lỗi 3317 về phần mềm MediaWiki; mời bạn vào đấy để "bỏ phiếu" sửa lỗi đó. Wikipedia tiếng Romana đang yêu cầu đưa các thành viên nút lùi lại, nhưng phải chờ đến khi lỗi đó được sửa trước. Ngoài ra, tại vì bạn chưa mở tài khoản hoặc chưa đăng nhập ở đây, bạn không có thể được những tính năng đó được. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 01:17, ngày 22 tháng 2 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xin các bạn xem Lỗi 5060. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 01:35, ngày 22 tháng 2 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

 1. Nếu thành viên bất kỳ nào cũng dùng được nút "Lùi lại" thì tôi chắc rằng số phá hoại (kể cả do vô ý) sẽ tăng lên đáng sợ. Phản đối.
 2. Nút "Đã tuần tra" cũng chỉ nên để cho người quản lý, vì đó là 1 nhóm những người đã được tín nhiệm. Nếu ai cũng bấm được thì biết là ai bấm, làm sao tin cậy được, rồi người quản lý vẫn phải coi lại thôi. Avia (thảo luận) 01:55, ngày 22 tháng 2 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]
Vâng, Lỗi 5060 chỉ nói về đưa quyền tuần tra cho những quản lý thôi. Lỗi 3317 yêu cầu một cấp thành viên riêng có quyền lùi lại, những hành chính viên có thể bảo quản danh sách thành viên có quyền đó. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 02:10, ngày 22 tháng 2 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Chắc các bạn đã thấy là họ thiết lập tính năng tuần tra ở đây rồi. Tôi đang tuần tra những Thay đổi gần đây bây giờ. Có lẽ muốn đặt nguyên tắc là chỉ tuần tra những sửa đổi của người khác không? Tôi chỉ biết là tôi không muốn tuần tra sửa đổi của mình, tại vì tôi lúc nào cũng đánh vần sai hay sử dụng chữ kỳ cục lắm, cho nên muốn người khác đọc lại. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 00:10, ngày 23 tháng 2 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Chắc phải viết hướng dẫn dùng chức năng này. Bây giờ tôi mới biết dấu ! xuất hiện ở bài chưa tuần tra. Tuần tra xong thì không có dấu ! . Còn các bài mới viết Đặc biệt:Newpages thì chưa rõ lắm nến vàng trắng. Chắc là nền trắng là đã tuần tra? - Trần Thế Trung | (thảo luận) 09:29, ngày 23 tháng 2 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]
Đã có Wikipedia:Tuần tra. - Trần Thế Trung | (thảo luận) 14:52, ngày 23 tháng 2 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đổi tên thành viênSửa đổi

Xin các bạn nhớ là các hành chính viên có thể đổi tên cho thành viên nào mà đã sửa đổi ít hơn 6.800 lần, dùng trang Đặc biệt:Renameuser. Làm như vầy thì thành viên không phải mở ra tài khoản bis, và thành viên vẫn được giữ các đóng góp cũ dưới tên mới của họ. Lưu ý là thành viên không được tạo ra tài khoản bis trước khi đổi tên, nếu làm như vậy thì chỉ có thể đổi thành tên khác. Xem en:Wikipedia:Changing username để biết thêm chi tiết. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 08:06, ngày 22 tháng 2 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Bộ số 6.800 là số kị hay sao mà phải nhỏ hơn ?  :*) LĐ
Theo Wikipedia tiếng Anh thì là 6.800, theo phần mềm hạn chế hình như là 20.000 (tôi đã thử đổi tên mình không được), cho nên số đầu tiên chắc là quy định của Wikipedia tiếng Anh, còn số thứ hai là hạn chế kỹ thuật. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 02:34, ngày 23 tháng 2 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]
Đã ghi vào Wikipedia:Trang cá nhân

Chào các bạn! Hôm qua vì suy nghĩ không kỹ nên mình đã đăng ký tên hiệu chưa được vừa ý. Nay mong Ban Quản Lý chỉnh sửa giúp mình vì lý do cá nhân.

Tên hiệu hiện nay: Duy Quang
Tên hiệu chỉnh sửa: Lê Mậu Duy Quang

Xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Lê Mậu Duy Quang 04:47, 3 tháng 8 2006 (UTC)

Tôi vừa đổi tên của bạn. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 05:15, ngày 3 tháng 8 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa bàiSửa đổi

Bạn nào xóa giúp Danh sách các loại kiến trúc lí do trùng với Trường phái kiến trúc Mth 01:14, ngày 25 tháng 2 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xin chào người quản lý. Tôi xin đóng góp ý kiến nho nhỏ là ở trang chính, mục Kiến trúc nên sửa thành Kiến trúc và Xây dựng. Hoặc có thể mở thành mục Xây dựng riêng, vì trên thực tế hai ngành này có đặc thù riêng. Hiện tại muốn vào mục Xây Dựng thì tôi lại phải tìm trong mục Kiến trúc. Điều đó không thuận lợi lắm! Gửi tới mọi người lời chào thân ái!

Cần thiếtSửa đổi

Cần thiết có một quy định, quy ước về tên địa danh, tên người khi phiên âm từ ngôn ngữ khác sang Tiếng Việt, tránh những thảo luận vô cùng dài.

Có thể tham khảo hoặc thống nhất theo đây đây.666.666.666 08:12, ngày 01 tháng 3 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

xin đổi hình minh họa trong bài viết về huyện Đăk PơSửa đổi

Chào các bạn! Đầu tiên xin cảm ơn tất cả các bạn đã hướng dẫn và góp ý cho bài viết về Đăk Pơ
Vì là lần đầu tham gia nên không tránh khỏi thiếu sót, xin các bạn thông cảm và miễn thứ
Nhân đây, xin ban quản trị đổi cho hình minh họa trong bài viết về huyện Đăk Pơ về hình Map_DakPo.gif và xóa hình thứ hai vì lý do bị trùng lặp!
Xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn vui khỏe
Trịnh Duy Khoa 11:55, ngày 03 tháng 3 năm 2006 (UTC)Trịnh Duy Khoa

Google AnalyticsSửa đổi

Tôi thấy Thai Wikipedia đang dùng Google Analytics th:ภาพ:Google Analytics.png để theo dõi số lượng truy cập vào trang của họ. Không biết nếu ta làm vậy có vấn đề về chính sách riêng tư không? Nguyễn Hữu Dng 01:49, ngày 11 tháng 3 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tôi ủng hộ dùng GAnalytics, theo tôi hoàn toàn không hề vi phạm gì chính sách riêng tư, vì ít nhất IP của các anonymous user sửa đổi cũng hiện ra Mth 02:07, ngày 11 tháng 3 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Hiện giờ họ không nhận tài khoản mới, vì quá nhiều người mở tài khoản ngay khi họ khởi đầu công cụ này vài tháng trước. Tôi đã đưa họ địa chỉ thư điện tử để khi nào bắt đầu nhận thêm tài khoản mới thì họ sẽ báo. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 05:19, ngày 11 tháng 3 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

I have an account. Nguyễn Hữu Dng 05:59, ngày 11 tháng 3 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]
I've had an account with Google Analytics for some time now, but I'll hold off on using it here, since it requires that we add some code to MediaWiki:Monobook.js that would "phone home" and thus violate Wikimedia's privacy policy. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 04:25, ngày 5 tháng 7 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

CaptchaSửa đổi

Giúp mình với: mình đang đăng nhập nhưng không đọc ra Captcha.

Urgently, I'm composing an article for our Web. When finished, I'll post for your approval Your dearest

hoai_ktc@yahoo.com

Xin lỗi bạn, nhóm quản lý Wikipedia tiếng Việt không có thể giúp bạn về Captcha. Xin bạn liên lạc với Quỹ Hỗ trợ Wikimedia và xin họ giúp. Tôi đang yêu cầu nhóm phát triển phần mềm làm Captcha trưng bày chữ tiếng Việt thay vì chữ tiếng Anh, nhưng không biết sắp xảy ra như thế nào. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 20:24, ngày 21 tháng 3 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tôi vừa điền Lỗi 5309. Bạn có thể mở tài khoản ở đấy để bỏ phiếu cho lỗi đó. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 20:47, ngày 21 tháng 3 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Hiển thị Wiki tiếng Việt trên Mozilla FirefoxSửa đổi

http://vi.wikipedia.org/ hiển thị rất tốt trên Internet Explorer, tuy nhiên, người dùng sử dụng trình duyệt Firefox mọi phiên bản đều gặp lỗi hiển thị lệch dấu, văn bản hầu như không đọc được.

Chúng ta có thể thay đổi lại CSS để hỗ trợ Firefox - trình duyệt đang được mọi người chấp nhận rộng rãi hơn - để sửa lỗi hiển thị trang?

Tôi vẫn dùng Firefox (trên Linux) và thấy hiển thị vẫn tốt. Bạn cho cái screenshot để dễ tìm hiểu hơn. --Á Lý Sa (thảo luận) 09:39, ngày 27 tháng 3 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tôi dùng WINXP, trình Mozilla Firefox 1.7.8. Cả 3 máy đều xem tốt. Lưu Ly 09:42, ngày 27 tháng 3 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Link đến bài viết hướng dẫnSửa đổi

Xin các bạn quản lý khi nhắc nhở mọi người các thao tác trong Wikipedia, thì đưa họ link đến bài hướng dẫn đã viết. Và chỉ cần nhắc họ một câu tổng quát "ấn vào nút Trợ giúp bên cột bên trái". Nếu trong trợ giúp còn thiếu gì thì tự ghi thêm vào. - Trần Thế Trung | (thảo luận) 09:09, ngày 28 tháng 3 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Lưu ýSửa đổi

Xin các thành viên quản lý lưu ý đoạn trích dẫn trong bài Năm Cam . Những nội dung mang tính quá khích như vậy có ảnh hưởng cho cộng đồng öiki tiếng Việt không? Lê Thy 05:11, ngày 29 tháng 3 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Ngoại trừ ý kiến của thành viên Thành viên:220.231.72.135 đề nghị xóa bài , các ý kiến còn lại đều xoay quanh vấn đề nội dung. Sau khi được hiệu chỉnh, đóng góp của các thành vên khác phần nội dung đã tạm ổn. Vậy đề nghị quản lý wiki cho dỡ bảng "Bỏ phiếu xoá" Lê Thy 03:18, ngày 01 tháng 4 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Văn lệnhSửa đổi

Đề nghị quản lý wiki xóa Văn lệnh vLê Thy 03:54, ngày 26 tháng 4 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Trương quang thảoSửa đổi

Đề nghị quản lý wiki xóa Trương quang thảo. Lê Thy 03:54, ngày 26 tháng 4 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Nguyễn thy nhânSửa đổi

Đề nghị quản lý wiki xóa Nguyễn thy nhân. Lê Thy 07:22, ngày 28 tháng 4 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Sửa MediaWiki cho trang tải lên tập tinSửa đổi

Nhờ ai đó "file a bug" nếu chưa có "bug" này ở BugZilla của MediaWiki: trong trang tải lên tập tin, nếu chưa chọn giấy phép thì báo lỗi và tập tin chưa được lưu và người truyền lên được mời chọn giấy phép. 193.52.24.125 15:31, ngày 29 tháng 4 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Phần mềm không bắt phải chọn giấy phép trong menu đó tại vì thường có người gõ bảng giấy phép thẳng vào ô miêu tả. Tôi đồng ý cần cảng báo, nhưng cũng cần để người dùng cứ thông qua thông báo đó. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 17:09, ngày 01 tháng 5 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đề nghị các quản lý lên tiếngSửa đổi

Trong bài Thành tố điều khiển, chữ menu ban đầu dịch là "trình đơn" và chữ này đã được sử dụng rộng rãi (có trong các từ điển tin học)

Trên Google: để lọc bớt các chữ không đúng, từ khoá được điều chỉnh như sau:

 • chữ "trình dơn" (dùng từ khóa "trình đơn" "phần mềm" có 13500 bài viết dùng)
 • chữ "thực dơn" (dùng từ khóa "thực đơn" "phần mềm" -"ăn" chỉ có 12,700 bài viết dùng)

Như vậy không có lí do gì để xóa hay điều chỉnh chữ "trình đơn" mà một thành viên nào đó với IP là 193.52.24.125 đã cố ý sửa lại nhiều lần nội dung bài viết thành tố điều khiển thành chữ "thực đơn" và chữ này vốn không đúng nghĩa vì ngay cả trong các từ điển tin học tiếng Hoa họ cũng không dùng:

 • 目錄 Dịch theo Đài Loan
 • 選單 Dịch theo Hoa Lục

Tôi không phản đối 1 số người nào "mê" chữ "thực (食) đơn" nhưng không thể vì vậy mà tự ý điều chỉnh một cách vô cớ hệ thống trình bày tôi đang viết trên Wiki. Dĩ nhiê, chừng mực nào đó có thể dùng cả hai chữ vì chúng tương đượng nhưng tôi có quyền lựa chọn từ thích hợp để viết 1 hệ thống bài và không thể vì cứ phải sửa tới lui hoài mà làm mất thì giờ vô ích. Tôi đề nghị các bạn có ý kiến cho trường hợp này! Tôi không muốn bài viết cứ phải bị sửa vô cớ mãi. Vì các bài về sau tôi sẽ dùng lại bài đầu làm reference và links.

LĐ 15:30, ngày 01 tháng 5 năm 2006 (UTC)

TB: Từ điển tin học Anh việt đã dịch đúng trong trường hợp này là "trình đơn" (Từ điển Toán Học và Tin Học Anh-Việt NXB KHKT, nộp lưu chiểu năm 2003. Sách bìa cứng trang 716)

Hình ảnhSửa đổi

Tôi rất ưu tư vì gần đây có rất nhiều hình được truyền lên mà không có kèm theo tình trạng bản quyền hay nguồn gốc. Một số hình khác lại dùng thẻ {{sử dụng hợp lý}}. Tôi đề nghị mỗi hình được dùng sử dụng hợp lý phải ghi rõ sẽ được dùng cho bài nào, với lý do gì. Những hình không có nguồn gốc hay tình trạng bản quyền sẽ bị xóa trong một tuần sau khi tải lên. Nguyễn Hữu Dng 16:13, ngày 02 tháng 5 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tôi sẽ nghiên cứu con bot Perle để tìm cách dời những hình ảnh không có giấy phép hay nguồn gốc ra khỏi bài để tiện việc xóa hình. Nguyễn Hữu Dng 16:20, ngày 02 tháng 5 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]
Tôi đồng cảm với DHN. Tôi có đề nghị bug ở trên, với hy vọng phần nào giảm số hình không ghi giấy phép (chỉ còn lại vấn đề giấy phép sai). Nếu DHN ủng hộ thì thảo luận ở trên. Để MediaWiki tự động không cho truyền lên hình không có giấy phép thì tiết kiệm tài nguyên hơn là dùng bot. 193.52.24.125 16:42, ngày 02 tháng 5 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]
Ha ha, làm phần mềm thì tất biết, sao bạn không "cài" cho con bot nó iđle trong những giờ "cao điểm" (giờ nhiều người nối vào wiki) và chỉ cho phép bot chạy trong những giờ hầu như rất ít người truy cập vào Wiki như vậy con bot sẽ làm tốt mọi việc mà không lấy resource trong những giờ cao điểm ? LĐ
Lỗi mà bạn muốn được tạo ra có vấn đề là nhiều người sẽ chối về giấy phép và chọn {{Phạm vi công cộng}} hay {{PD-self}} trong menu thay vì một thẻ hợp hơn như là {{Sử dụng hợp lý}}. Thay vì bắt mọi người phải chọn giấy phép trong menu đó trước khi được tiếp tục, tôi nghĩ cần để dành ô miêu tả để miêu tả hình hay đoạn âm, và có một hướng dẫn trong phần mềm:
 • Sau khi thành viên bấm nút "Truyền lên tập tin", phần mềm sẽ dẫn thành viên đến trang hỏi "Bạn có phải là tác giả đầu tiên của tập tin này không?" Tùy họ chọn, họ sẽ tới trang hỏi:
  • PHẢI: Bạn có muốn phát hành tập tin này dưới giấy phép nào?
   • Phạm vi công cộng – có thể giải thích lựa chọn này trong hộp nhỏ
   • GFDL – có thể giải thích lựa chọn này trong hộp nhỏ
   • Các giấy phép Creative Commons hợp với Wikipedia...
  • KHÔNG PHẢI: Trước khi bạn được tiếp tục, bạn cần phải biết rõ nguồn gốc (tác giả đầu tiên) của tập tin này. Tác giả đầu tiên đã phát hành nó dưới bản quyền nào?
   • PVCC – có thể giải thích các trường hợp của lựa chọn này trong hộp nhỏ, thí dụ tác giả đã chết 100+ năm
   • GFDL
   • CC
   • Sử dụng hợp lý – sẽ xin lý do cần sử dụng tập tin này ở Wikipedia (cho bài nào?), và tại sao không có thể kiếm được một tập tin có nội dung tự do
  • NÂNG CAO: Các thành viên đã kinh nghiệm có thể gõ thẳng tên tiêu bản bản quyền.
Sau khi thành viên đã bước qua các trang này, phần mềm sẽ đưa họ một ô để ghi xuống nguồn gốc. Sẽ có menu để chọn loại nguồn (sách, Web, v.v.) và preload tiêu bản cho họ.
Tôi biết làm theo kiểu này sẽ bất tiện hơn, nhưng tại vì có chỗ đủ chỗ để giải thích các giấy phép ngay trước mặt, tôi hy vọng nhiều người không bị lạc như hiện nay. Hmm... có lẽ tôi có thể viết một extension cho phần mềm trong Summer of Code? ;^$
 – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 22:51, ngày 02 tháng 5 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]
Tôi ủng hộ extension này. Về cơ bản nó là ý tưởng "chặn ngay từ lúc tải lên", về hình thức, chúng ta có thể làm cho nó "user friendly" bằng cách "guide user through steps" như trên.193.52.24.125 08:00, ngày 3 tháng 5 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thái độ trung lậpSửa đổi

Nhắn quản lý Wiki xem thái độ trung lập trong phần bổ sung bài Chiến tranh Việt Nam của thành viên 209.125.208.202. Lê Thy 09:44, ngày 3 tháng 5 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Nhờ hủy sửa đổi của DHN-bot cho các bài sauSửa đổi

Tôi cần giúp với. Sửa bằng tay oải quá. Mà nhiều bài quá!!! Tôi đọc rồi đưa danh sách các bài cần hồi sửa vào đây, nhờ các sysop giúp. (Tmct 20:21, ngày 3 tháng 5 năm 2006 (UTC))Trả lời[trả lời]

Sửa xong. Nguyễn Hữu Dng 04:36, ngày 4 tháng 5 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xói mònSửa đổi

Nhắn quản lý wiki xóa Xói mòn. Lê Thy 02:59, ngày 4 tháng 5 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đã xóa. Nguyễn Hữu Dng 04:36, ngày 4 tháng 5 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Lại Hải NamSửa đổi

Nhắn quản lý wiki xóa Lại Hải Nam (trang cá nhân) . Lê Thy 02:18, ngày 6 tháng 5 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

hệ thống biểu tượng thế giớiSửa đổi

-Tôi muốn đưa lên web này cuốn sách yêu thích của tôi, đánh nguyên văn, vậy tôi có phải ghi rõ xuất xứ của thông tin, trong trường hợp này làm sao mà hỏi xin ý kiến tác giả đuợc (bên Pháp mà). -Và vì lượng thông tin rất lớn (dự kiến hoàn thành đưa lên trong 5 năm, 1 lần/tuần) nên xin chỉ rõ cách làm, vì tôi thật sự chưa kinh nghiệm trên internet nhiều lắm. Xin cám ơn!

-Tôi muốn đưa nguyên văn quyển sách yêu thích của tôi(HỆ THỐNG BIỂU TƯỢNG THẾ GIỚI)của tập thể tác giả người Pháp, vậy tôi phải làm sao để tỏ ý tôn trọng quyển tác giả của họ. -và vì nội dung rất lớn (dự kiến hoàn thành trong 5 năm)nên xin chỉ rõ hơn về cách thực hiện. Chân thành cảm ơn!

Xin bạn lưu ý nguyên văn của một quyển sách không hợp với một sách bách khoa. Bạn có thể viết về quyển sách này, hay nếu quyển này nói về một đề tài nào đó, bạn có thể viết một bài về đề tài đó, và dùng quyển này làm tham khảo. Nguyễn Hữu Dng 02:57, ngày 6 tháng 5 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Phim truyệnSửa đổi

Nhắn quản lý wiki xóa Phim truyện. Lê Thy 06:09, ngày 6 tháng 5 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Hồi sửa Bàn tham khảoSửa đổi

Nhắn sysop hồi sửa "Bàn tham khảo", có ai đó sơ suất xóa hết các câu hỏi rồi. (Tmct 08:56, ngày 6 tháng 5 năm 2006 (UTC))Trả lời[trả lời]

Cái này đâu cần function gì đặc biệt đâu ;-). --Á Lý Sa (thảo luận) 09:09, ngày 6 tháng 5 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]
Đúng vậy, có nhiều việc như "xem lại hộ thái độ trung lập", "hồi sửa x, hồi sửa y" thì như tôi cũng làm được. Chỉ có xóa, khóa, mở khóa bài thì mới cần đến người quản lý. Còn với trường hợp của tôi thì đến nhờ "di chuyển" trang hộ mà các bác thành viên đã đăng ký cũng không thèm làm hộ. Những ai không thích giúp đỡ người khác thì tôi cũng chẳng giúp họ mấy việc ở đây. :) 193.52.24.125 09:15, ngày 6 tháng 5 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]
Thế thì bác đăng kí đại một cái nick nào đó đi, vừa ung dung tự tại, vừa giảm được số lệnh whois rất nhiều :). --Á Lý Sa (thảo luận) 10:07, ngày 6 tháng 5 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Bọ gõ tiếng Việt cho WikiquoteSửa đổi

Chào mọi người, có ai có thể đem bộ gõ tiếng Việt qua Wikiquote không ? Nhiều khi tôi ngứa tay muốn viết vài dòng nhưng không có bộ gõ tiếng việt thành ra không đóng góp được. Tôi nghĩ rằng có nhiều người cũng nàm trong trường hợp như tôi. Cám ơn ! Nguyễn Dương Khang 20:32, ngày 6 tháng 5 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Wikiquote tiếng Việt chưa có quản lý nào, nên chưa có thể tạo ra q:MediaWiki:Monobook.jsq:MediaWiki:Him.js. Bây giờ bạn chỉ có thể chép nội dung của q:Thành viên:Mxn/monobook.js đến q:Đặc biệt:Mypage/monobook.js, q:Thành viên:Mxn/monobook.css đến q:Đặc biệt:Mxn/monobook.css, và q:Thành viên:Mxn/him.js đến q:Đặc biệt:Mypage/him.js. Mai mốt cũng cần phải xin quyền quản lý, để chống phá hoại và sửa giao diện. Bạn có thể xin quyền bureaucrat (tổng quản lý / hành chính viên / ?) và tôi sẽ xin bạn quyền quản lý sau đó. Nên cho họ biết là bạn đã được quyền quản lý ở đây và ủng hộ của tôi. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 02:35, ngày 8 tháng 5 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thái độ trung lậpSửa đổi

Nhắn quản lý Wiki xem thái độ trung lập trong phần bổ sung bài Chiến tranh Việt Nam của thành viên Hochiminh cc.Lê Thy 02:17, ngày 9 tháng 5 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Ý kiếnSửa đổi

Cảm ơn BBT đã viết lại trang Khu chứng tích Sơn Mỹ cho tôi. Tôi rất ưng ý. Cảm ơn rất nhiều ! thảo luận quên ký tên này là của Holam842000 (thảo luận • đóng góp).

Theo dòng nhật ký Đặng Thùy TrâmSửa đổi

Nhắn quản lý wiki xóa Theo dòng nhật ký Đặng Thùy Trâm hoặc chuyển qua thảo luận xóa bài . Lê Thy 09:05, ngày 12 tháng 5 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Cứu lại bài cũSửa đổi

Xin chào người quản lý,

Tôi rất xin lỗi vì đã chót nhầm lẫn, gây ra việc xóa mất một bài hay trên trang Wiki của chúng ta. Bài bị mất có tiêu đề "Đền Ngọc Sơn". Bài thay thế nó có tiêu đề "Phương Đình".

Làm ơn lấy lại bài "Đền Ngọc Sơn" giùm tôi với. Nhưng vẫn phải giữa lại bài "Phương Đình".

Vô cùng cảm ơn.

thảo luận quên ký tên này là của DanPhuong (thảo luận • đóng góp) vào lúc 20:34, ngày 13 tháng 5 năm 2006 (UTC).Trả lời[trả lời]

Ok, tôi vừa "cứu lại" bài Đền Ngọc Sơn. Hình như bạn bị lẫn lộn, thay vì tạo ra Phương Đình riêng biệt bạn di chuyển bài Đền Ngọc Sơn đã có tới Phương Đình và overwrite bài đó. Tôi đã sửa lỗi của bạn. Xin bạn từ nay gõ tên của bài muốn viết vào ô "tìm kiếm" và bấm nút "Hiển thị". Nếu chưa có bài dưới tên đó thì phần mềm sẽ đưa thông báo "Wikipedia tiếng Việt chưa có bài nào gọi tên này," thì hãy bấm liên kết "Viết bài này" để tạo ra trang mới. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 04:27, ngày 14 tháng 5 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

tại sao việc gửi bài , sửa bài không có hiệu lực ?Sửa đổi

Mình muốn gửi bài và sửa bài cho Wiki nhưng tại sao việc gửi bài , sửa bài không có hiệu lực ? Nghĩa là những thay đổi của mình vẫn không được cập nhật ?

Khi bạn viết được tin nhắn ở đây nghĩa là bạn sửa được bài rồi. Đọc Trợ giúp:Sửa đổi.193.52.24.125 11:00, ngày 14 tháng 5 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Không đọc được các trangSửa đổi

Xin chào, tôi là người mới gia nhập, tôi muốn tìm hiểu nhiều hơn nhưng trên màn hình tôi vừa có chữ vừa có các ô vuông vuông nên đọc không được, không hiểu gì luôn, có thấy nói tải về font unicode để đọc nhưng tôi đã tải về nhưng vẫn như vậy. Đã chọn View/Encoding/(UTF8) nhưng vẫn như vậy. Xin quản trị hãy chỉ giúp tôi cách để hiển thị tiếng việt cho đúng. Xin cám ơn!

1992Sửa đổi

Nhắn quản lý wiki xóa 1992.Bài vô nghĩa Lê Thy 09:29, ngày 18 tháng 5 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Khu di tích Côn Sơn - Kiếp BạcSửa đổi

Nhắn quản lý wiki xóa Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc vì không có nội dung. Lê Thy 03:45, ngày 19 tháng 5 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa hình ngay lập tứcSửa đổi

Với số hình không nguồn gốc và không giấy phép ngày càng gia tăng, tôi đề nghị một điều lệ mới. Khi một hình được truyền lên mà không có thông tin bản quyền hay thông tin nguồn gốc, hình đó sẽ bị xóa ngay lập tức. Đành phải mạnh tay như thế này thì mới bắt người truyền lên đưa thông tin cần thiết khi truyền lên hình. Nguyễn Hữu Dng 19:29, ngày 27 tháng 5 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Nếu áp dụng điều lệ này thì phải nhắn tin cho người truyền nó lên để giải thích lý do nó bị xóa. Đây đã có tiêu bản {{Tin nhắn về bản quyền hình}} để subst: vào, nhưng cần những tiêu bản liên quan để làm việc nhắn tin tiện hơn. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 22:49, ngày 27 tháng 5 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]
Tốt nhất là để 3 hoặc 7 ngày để cảnh báo người truyền lên trước khi xóa.--An Apple of Newton 00:04, ngày 28 tháng 5 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]
Thì Trần Thế Trung có muốn đặt chức năng "hết hạn" cho hai thẻ {{Unverified}} và {{Unknown}} không? :^) – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 00:23, ngày 28 tháng 5 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]
Có, tôi có muốn; và cần thêm người biểu quyết cho MediaZilla:6092 để các thẻ này có thể hoạt động. Hiện tại tôi không phản đối việc xóa ngay các hình, mặc dù nếu có trao đổi thân thiện với người tải lên thì có lẽ là tốt hơn.- Trần Thế Trung | (thảo luận) 07:23, ngày 28 tháng 5 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quá trình xóa ngaySửa đổi

Bây giờ chắc cần phải nghĩ đến sửa quá trình xóa bài ngay. Bắt thành viên phải nhắn tin vào Wikipedia:Biểu quyết xóa bài hay trang này và chờ đợi suốt thì không nhanh đủ. Có lẽ nên tạo ra thẻ như en:Template:Delete (cả Wikipedia tiếng Cree có như vậy). Thẻ {{Chất lượng kém}} cùng mục đích, nhưng nó dựa trên quá trình biểu quyết xóa bài, nên cũng không nhanh lắm. Sau đó cần đặt tiêu chuẩn xóa ngay. Dĩ nhiên có những trường hợp rõ ràng cần xóa, chẳng hạn một bài chỉ có nội dung "afakafafk", nhưng cần tiêu chuẩn về các trường hợp ranh giới (borderline?). Chúng ta không cần làm tiêu bản xóa ngay "hết hạn" như {{Vi phạm bản quyền 2}}, tại vì các người tuần tra Thể loại:Bài cần xóa ngay nên giải quyết trong vòng một ngày. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 07:13, ngày 30 tháng 5 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Hiện có cái {{Wfd}} (wait for deletion), có thể dùng nó (và sửa thêm cho rõ nội dung).--Á Lý Sa (thảo luận) 07:30, ngày 30 tháng 5 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]
Ah, tôi quên về thẻ đó, cám ơn! Chúng ta nên sử dụng thẻ nó hơn, tại vì nó không dựa trên quá trình biểu quyết xóa bài. Người nào mà không đồng ý với việc xóa nó (có thể là quản lý) có thể dời nó và mang nó qua biểu quyết. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 09:32, ngày 30 tháng 5 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Cấm thành viênSửa đổi

Tôi đề nghị cấm các thành viên tải lên hình ảnh không có nguồn gốc hay thông tin bản quyền, hay dùng các bản quyền nhảm nhí, sau khi được nhắc nhở mà tiếp tục tái phạm. Họ sẽ bị cấm sửa đổi 1 tuần. Nguyễn Hữu Dng 10:49, ngày 4 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Có thể chỉ cấm họ tải ảnh lên được không?--Docteur Rieux 10:52, ngày 4 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tôi đồng ý với Nguyễn Hữu Dụng. Hơn nữa, nếu họ tiếp tục thì thời gian cấm sẽ tăng lên sau mỗi lần. Mekong Bluesman 15:13, ngày 4 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tôi đồng ý trong trường hợp những thành viên này đã bị nhắc nhở mà tái phạm. Thời gian cấm là 3 ngày đối với IP và 1 tuần đối với thành viên đã đăng ký. Vietbio 15:39, ngày 4 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Về việc cấm IP, có vấn đề nhiều người dùng chung một IP tại Việt Nam không? Tôi không biết nhiều về các ISP Việt Nam, nhưng một số nước nhỏ làm nhiều người dùng chung. Nếu có vấn đề này thì chỉ có thể cấm IP một thời gian ngắn. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 21:44, ngày 4 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]
Có việc dùng chung IP ở VN. Do dó chỉ nên cấm (sau cảnh báo) khoảng 3 ngày là cùng.--An Apple of Newton 01:48, ngày 5 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

IP dùng chung nhiều lắm, ngay cả tôi cũng từng bị cấm ở Wiki tiếng Anh :-D Avia (thảo luận) 03:06, ngày 5 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Những thành viên không đăng ký không có quyền tải tập tin. Tiếc rằng không thể chỉ cấm tải hình. Nguyễn Hữu Dng 05:40, ngày 5 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Vâng, tôi chỉ nói chung thôi (no pun intended). Tôi nghĩ cần viết ra quy định đầy đủ về việc cấm người dùng lâu rồi. Một điều lệ trong quy định đó có thể bắt phải dùng các thông báo như là {{Tin nhắn về bản quyền hình}} trước khi cấm. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 06:45, ngày 5 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Rõ ràng việc tải hình không có nguồn gốc là gây khó khăn về phương diện quản lý . Nhưng tôi nghĩ không có ai cố tình gửi hình không có nguồn gốc làm gì. Bản thân tôi cũng đã từng gặp khó khăn trong việc xác định bản quyền hình ( Ðây là có ý kiến để có biện pháp xử lý, không có ý biện minh cho cá nhân đâu nhé!) . Lê Thy 07:30, ngày 5 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Chúng ta không muốn cấm những người bị khó khăn khi truyền lên hình, nhưng một số thành viên hay truyền lên hình thiếu thông tin và không muốn thảo luận về vấn đề này, dù chúng ta đã nhắn hàng loạt tin về vấn đề bản quyền hình. Nếu họ cứ kệ chúng ta và quy định chính thức ở đây thì cần phải chặn họ lại. Nếu thành viên cố gắng tìm hiểu và hỏi người khác thì không có sao đâu. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 08:20, ngày 5 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]
Ðồng ý với Nguyễn Xuân Minh cần phải có "biện pháp mạnh " với những người phớt lờ quy định. Lê Thy 09:15, ngày 5 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]
Nếu truyền hình ảnh lên không có nguồn gốc, bản quyền... theo quy định của Wikipedia. Đề nghị xóa luôn ! , nếu không truyền lên thành công họ sẽ liên hệ với người quản lý, các bạn đừng lo !--Duongdttt 09:55, ngày 5 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]
Bản quyền ở VN là 1 vấn đề lớn, cả Chính phủ, các tổ chức cũng như người dân chưa ý thức được điều này (+ nghèo quá). Do đó, việc các thành viên (đặc biệt từ VN) truyền hình ảnh không có hay chưa rõ bản quyền là chuyện dễ hiểu. Có nhiều thành viên lấy hình từ các trang web của chính phủ Việt Nam rồi truyền lên vô tư mà không quan tâm đến bản quyền của hình này. Ngay các trang web của chính phủ Việt Nam cũng không chú ý đến điều này vì luôn nghĩ rằng để "phục vụ mục đích chính trị" thì có thể sử dụng tự do. Nếu wikipedia là trang web ở Việt Nam thì không sao nhưng nó lại hoạt động dưới luật pháp Hoa Kỳ. Đôi lúc tôi cũng phân vân không biết nên xử lý một số hình thế nào vì không biết bản quyền của chúng thuộc về ai mặc dù biết chắc chúng đã được sử dụng rộng rãi ở VN.--An Apple of Newton 15:17, ngày 5 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]
Nhiều khi, sau tôi xin người Việt Nam đưa vào thông tin bản quyền, họ nói rằng nó "dùng chung", tức là không cần lo lắng về bản quyền. Đó là thái độ của nhiều người Việt Nam vì chưa gặp trường hợp nào phải biết về vấn đề đó. Ở nước Mỹ thì hình như tất cả trẻ em đã biết là bản quyền có liên quan tới MPAARIAA, tại vì họ muốn cấm mọi người chia sẻ nhạc và phim. :^) – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 04:52, ngày 6 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]
Captain Copyright to the rescue! Nguyễn Hữu Dng 05:12, ngày 6 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Cá voiSửa đổi

Nhắn quản lý wiki xóa bài Cá voi vì bài viết bỡn cợt. Lê Thy 05:04, ngày 5 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đã xoá :) Nguyễn Thanh Quang 05:08, ngày 5 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa hình thiếu thông tin về bản quyềnSửa đổi

Các hình thiếu thông tin về bản quyền (Thể loại:Hình thiếu thông tin về bản quyền) và đã được cảnh báo có nên xóa đi không?--An Apple of Newton 02:07, ngày 6 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tôi nghĩ là xoá luôn những hình nào đã được cảnh báo từ lâu và những hình đã có trên Commons như Apple đang làm. Nguyễn Thanh Quang 02:28, ngày 6 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Viết đậm câu "Tất cả các hình ảnh không có thông tin về bản quyền hay thông tin về bản quyền không hợp lệ sẽ bị xóa sau khi được tải lên" trong phần trợ giúp tải hình ảnh. Mekong Bluesman 12:53, ngày 6 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Allez-y Monsieur mi-administrateur; je vous en prie :). - Trần Thế Trung | (thảo luận) 12:56, ngày 6 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]
Après vous, Monsieur adminitrateur lui-même! ;-<nơiki/>{)> Mekong Bluesman 14:13, ngày 6 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xử lý bài đã xóa, sau đó viết lạiSửa đổi

Bài Nguyễn Xuân Yêm đã bị xóa sau khi đưa ra biểu quyết xóa . Nay lại được một thành viên đưa vào thì xử lý như thế nào? Lê Thy 03:07, ngày 7 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Cảm ơn các bạnSửa đổi

Hôm nay lang thang trên mạng, vô tình tìm được trang này. Tôi rất xúc động và trân trọng cảm ơn các bạn đã cho tôi 1 trang bổ ích nơi mà tôi có thể tìm hiểu những hiểu biết sâu rộng. Rất mong các bạn sẽ cố gắng hơn nữa và chúc Wikipedia ngày càng phát triển. Tôi sẽ phổ biến rộng rãi tin tức này cho bạn bè tôi. Một lần nữa xin trân thành cảm ơn các bạn!

1985. Nhắn tin yêu cầu xoá bài testing...Sửa đổi

Nhắn quản lý wiki xóa 1985. Lê Thy 04:13, ngày 9 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Có template chuyên cho vấn đề xoá bài là {{wfd}}. Ngoài ra các bài viết kiểu testing thường sớm muộn gì (vài giờ, nửa ngày, 1 ngày) cũng được 1 người quản lí phát hiện và xoá, do đó dành thời gian sửa chữa/viết bài thì có lợi ích nhiều hơn. --Á Lý Sa (thảo luận) 04:25, ngày 9 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]
Ðương nhiên là tôi vẫn tham gia viết bài mới ( bình quân mỗi tháng 04 bài) và sửa bài . Nhưng tôi không rõ những bài dạng test, nhảm nhí, phá hoại nếu không có quản lý đang ở trên wiki phát hiện thì nó có bị lẫn lộn với những bài khác không? Lê Thy 02:40, ngày 10 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]
Có phần Bài mới viết trên Công cụ. Các bài mới viết mỗi ngày không nhiều, các quản lý vẫn có thể theo dõi và xóa những bài linh tinh. Điều này không có gì đáng lo--82.238.39.62 02:57, ngày 10 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]
Bài viết dạng testing - như mọi bài viết - sẽ lẫn vào các bài khác (ở trang Thay đổi gần đây), nhưng có trang Bài mới như bạn trên viết. Và nếu để ý quan sát thì bạn sẽ thấy hiện các thành viên quản lí duyệt bài mới/sửa đổi mới ở mức chấp nhận được - dĩ nhiên không thể luôn luôn tức thì ngay sau khi bài mới được tạo hoặc sửa đổi mới được thực hiện. Do đó một bài viết mới kiểu testing có khả năng bị phát hiện và xoá trong thời gian ngắn khá cao; việc báo xoá mặc dù có thể gây chú ý nhiều hơn nhưng có vẻ hơi "phí sức." Tuy vậy bạn có thể gắn tiêu bản yêu cầu xoá ngay khi bạn phát hiện, nếu bạn muốn. Thỉnh thoảng cũng không tránh khỏi có bài bị bỏ sót, sau một thời gian lâu nếu ai phát hiện thì nên gắn tiêu bản yêu cầu xoá. --Á Lý Sa (thảo luận) 03:18, ngày 10 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]
Nếu bạn thấy sau 1-2 ngày không ai xóa. Hoan nghênh việc báo. Còn sau 10-20 phút, đừng báo, phí công. Tôi nhìn thấy bài test ra lò sau 1 phút, nhưng thường đợi nửa ngày mới xóa. Lý do: để cho người test được hưởng thụ thành quả của họ, để họ nhìn thấy kết quả test của mình, để họ có thể cảm thấy có hứng tiếp tục hoàn thiện bài; còn nếu họ muốn phá, thì xóa ngay chỉ gây ra chiến tranh, họ lại tạo ra; đợi nửa ngày họ bỏ đi thì chiến tranh sẽ không xảy ra.- Trần Thế Trung | (thảo luận) 08:06, ngày 10 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thành viên:Holam842000Sửa đổi

Holam842000 đã truyền lên 61 hình (xem [3]). Các hình này đều lấy từ các trang Web mà không rõ về bản quyền. Mặc dù đã có cảnh báo Thảo luận Thành viên:Holam842000#Bản quyền hình ảnh nhiều lần nhưng Holam842000 vẫn tiếp tục truyền lên (hình mới nhất là Hình:TB1.jpg, 02/06/2006). Như vậy, tất cả hình trên đều cần xóathành viên Holam842000 nên bị cấm trong một thời gian. Đề nghị các quản lý khác cho biết ý kiến--An Apple of Newton 11:54, ngày 9 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Trên hình có ghi quá 7 ngày mà không có giấy phép phù hợp thì xóa. Mời bạn cứ xóa hình. - Trần Thế Trung | (thảo luận) 15:05, ngày 9 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]
Tôi không phải là một sysop nhưng tôi có một nhận xét. Holam842000 là một chauvinist (người cuồng nhiệt?), đặc biệt là Quảng Ngãi chauvinist -- mang các quảng cáo về du lịch vào trong bài, mang các hình thiếu thông tin về bản quyền vào trong bài, mang trở lại các hình sau khi các thành viên khác tạm thời che chúng và, nhất là, từ chối thảo luận về vấn đề bản quyền của các hình ảnh được tải lên đây. Holam842000 cần phải bị cấm trong một thời gian. Đây không phải là một hình thức làm khó cho các thành viên, đây là một hình thức cảnh báo cho các người đã lạm dụng tính chất "mở" của Wikipedia. Mekong Bluesman 15:18, ngày 9 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Cảm ơn người quản lý !Sửa đổi

Tôi là thành viên holam842000. Tôi biết là mình đã sai. Cũng tại vì mình không chú ý tới câu " bạn có tin nhắn mới" khi cập nhật. Tôi đồng ý hoàn toàn với hình thức cảnh báo trên. Và tôi không biết nói gì hơn nữa. Cái sai của tôi là bản quyền về hình ảnh, tôi đồng ý. Nhưng các thành viên khác nói tôi quảng cáo du lịch thì tôi nghĩ đó là sai vì khi nói về một tỉnh thì phải đầy đủ những nội dung. Thực sự tôi chỉ muốn làm cho diễn đàn sống động hơn thôi. Cảm ơn người quản lý và các thành viên đã góp cho tôi trong thời gian qua. Tôi mong nhận được câu trả lời trong thời gian sớm nhất của người quản lý và các thành viên. Câu cuối cùng mà tôi muốn nói là những hình ảnh trên hầu hết tôi lấy chúng ở địa chỉ website: www.quangngai.gov.vn.

Đề nghị có biện pháp đối với IP 218.167.249.117Sửa đổi

Tôi đề nghị các quản lý có biện pháp xử lý, thành viên này đã:

 1. sửa lời thảo luận của tôi một cách thiếu thiện chí (hiểu chữ Hán nhưng lại làm sai nghĩa tôi viết) xin lỗi, cái này thì là tôi nhầm.
 2. viết những lời lẽ có tính phỉ báng cả tiếng Trung lẫn tiếng Anh (bitch).

Mời xem [4].

Tmct 14:18, ngày 15 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Cảm ơn Vietbio. Tmct 14:36, ngày 15 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

BÀI VIẾT VỀ LENINSửa đổi

Tôi đọc theo kiểu tiếng việt nhưng khi mở bài này lại thấy bài có nội dung nửa tiếng việt, nửa tiếng anh.

Tiêu bản Liên kết chọn lọcSửa đổi

Tiêu bản Liên kết chọn lọc làm hỏng các interwikis. Mekong Bluesman 18:37, ngày 18 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Không còn nữa. Mekong Bluesman 23:25, ngày 19 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Sửa bàiSửa đổi

Ta nên có sự thay đổi: chỉ khi đăng nhập mới cho sửa bài.--duongdttt 23:34, ngày 19 tháng 6 năm 2006 (UTC)

Nếu ta làm thế thì còn gì là "bách khoa toàn thư mở" nữa? Nguyễn Hữu Dng 01:11, ngày 20 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]
Tôi cũng nghĩ là chỉ khi đăng nhập mới được sửa bài, như vậy vẫn là "mở" so với các trang BKTT "không mở" khác. Người nào có ý định tham gia nghiêm túc thì họ sẽ không ngại vấn đề đăng nhập đâu. Casablanca1911 02:03, ngày 20 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đúng là chúng ta nên để "mở" cho tất cả mọi người, kể cả đăng nhập hay không. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, rất nhiều bài viết bị phá hoại bởi người không đăng ký. Hơn nữa, một thực tế chúng ta cần chấp nhận là việc sử dụng chung IP ở Việt Nam. Chúng ta không thể cấm một IP phá hoại từ Việt Nam chỉ vì quá nhiều người dùng chung (kể cả quản lý! - xem Thảo luận Thành viên:Vương Ngân Hà#IP 203.160.1.47Thảo luận Thành viên:Apple#Cấm IP). Do đó, Wikipedia cần chặt chẽ hơn về việc đăng ký. Có như vậy, Wiki mới có thế phát triển được.--An Apple of Newton 04:07, ngày 20 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tôi nghĩ nếu ta để ai cũng có thể sửa được thì mới khuyến khích thành viên đóng góp được. Khi họ bỡ ngỡ vào họ thấy ngay là có thể sửa đổi nội dung, cơ hội họ sẽ đóng góp cao hơn. Nếu đòi hỏi phải làm thủ tục đăng nhập mới thấy sửa được thì có thể làm nản chí họ ngay. Tôi thấy có một số đóng góp rất hữu ích từ những thành viên không đăng nhập (interwiki từ ngôn ngữ khác, chính tả, v.v.) Sửa đổi phá hoại có thể được sửa đổi nhanh chóng. Ta không nên để một số kẻ phá hoại làm hư cho mọi người khác. Nguyễn Hữu Dng 05:13, ngày 20 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]
Tuy nhiên tôi ủng hộ việc chỉ cho thành viên có tài khoản tạo bài mới, tương tự như tại tiếng Anh. Nguyễn Hữu Dng 09:05, ngày 20 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]
Tôi tán thành chỉ cho thành viên đăng ký tạo bài mới, còn sửa đổi thì vẫn để ngỏ như lâu nay. Avia (thảo luận) 09:45, ngày 20 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]
Ủng hộ. Tôi cũng nghĩ như vậy. Chúng ta phải có biện pháp với những phá hoại có chủ ý. Vietbio 09:46, ngày 20 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]
Vấn đề nguyền tắc "open" không nên bị vi phạm vì lẽ đây là truyền thống của tất cả hoạt động Wiki trên thế giới mà cũng là ràng buộc của giấy phép GNU. Không cần nghĩ là "nên hay không nên" chỗ này! Cho dù toàn bộ người biểu quyết ở đây đồng thuận để bắt buộc người đọc phải login thì đồng thuận đó sẽ là một vi phạm truyền thống GNU.
Việc người viết bài, đăng bài vi phạm "quy tắt ứng xử" của Wiki là một chuyện hoàn toàn khác không nên vì "có vài con chấy/rận mà cạo hết mọi chỗ có lông trong người!" Cái chính là chỉ cần có "thuốc" trị đúng chỗ. Vả lại nếu thành viên [x] có viết bậy thì bạn làm được gì? 1 ngươi trong 1 ngày có thể mở cùng lúc 10 hộp thư với 10 profile hoàn toàn khác nhau và login Wiki với 10 nick khác nhau. Như vậy, việc đòi hỏi login chả có ý nghĩa gì hết. Theo tôi cứ việc theo dõi cho chính xác IP và nếu biết đó là IP cô lập thì cứ việc cấm. Dĩ nhiên trong chừng mực nào đó việc ấm này cũng chỉ có giá trị tương đối dành cho người phá nghiệp dư còn bọn tin tặc thì cho tôi can ... Họ có thể "mượn đỡ" tên và mật khẩu của thành viên nào đó trong Wik "chơi" 1 thời gian. Theo tôi cần phân tích kĩ các nguyên do dẫn đến phá phách. Thông thường người ta sinh ra cần phải dành thời gian lo kiếm ăn chứ thì giờ đâu tối ngày viết vẽ bậy! Như vâ+y có htể kẻ phá phách lọt vào vài truờng hợp nhỏ hơn:
 1. Phá không chủ định ... những kiểu phá này ở đâu cũng có không chỉ ở Wiki VN mà ở mọi forum. NÓ chỉ xảy ra ngẫu nhiên, 1 vài lần rồi cũng tự tiêu biến chẳng cần cấm đoán hay lo làm chi. (Mà có lo thì xác suất xảy ra vẩn có và biến mất trong thời gian ngắn nên vô cùng khó ngừa ngoại trừ bạn đưa vào bộ lọc (filter) các chữ văng tục,sex trên các bài thông thường và chỉ không lọc trong các bài viết có nội dung liên quan )
 2. Phá có chủ định: Đây mới là phá đáng lo nhưng tại sao có kẻ phá có chủ định? Có 2 hướng thôi:
  1. Người phá bị 1 thành kiến và đâm ra thù ghét Wiki nên phá (thí dụ nguyên văn bài viết bị cạo sửa không theo ý muốn người phá hay là người phá đã không đồng ý với các quy tắc ứng xử của Wiki)
  2. Người phá không thù ghét nhưng có thói quen xấu ... chửi thề quen miệng ... .

   NÓi chung, thì có thể xem xét thêm:
   • Phá chuyên nghiệp: hacker: tuy nhiên tôi tin rằng giới hacker chuyên nghiệp sẽ không chơi trò "ngu" vì hết 1. là họ làm chủ server trong 1 thời gian ngắn (thí dụ tìm ra password của Admin server) để làm theo mụch tiêu của hoặc 2. chỉ cần biết cách để chọc thủng hàng "phòng ngự" của server mà truyền virus hay các chương trình có tính truyền nhiễm hay làm lợi đưuợc cho họ. Những loại phá kiểu này ảnh hưởng đến máy chủ và có thể đi tù nên không ai dại chơi trò con nít.
   • Phá không chuyên nghiệp: Đây mới là chỗ nên nghĩ biện pháp đối phó nhưng chắc cũng chỉ 1 thời gian ngắn hạn nào đó thì các kẻ phá hoại cũng phải lo làm chuyện khác. Theo tôi chủ động nhất là "implement" bộ lọc các "dạng" chữ "nghi ngờ" bằng 1 trong hai cách: sau khi nhấn nút "lưu" thì bộ lọc sẽ tự động cắt bỏ những chữ đó) hoặc là bộc lọc sẽ gửi lập tức 1 thông báo ngắn đến các người moderator nhằm kiểm lại các chữ nghi ngờ! Phương pháp cấm rất hạn chế vì với kĩ thuật DHCP số IP có thể thay đổi thì chỉ sợ cấm trất chỗ làm người đọc khác bực mình thêm chưa kể việc dùng chung 1 IP cho nhiều người.
LĐ 14:31, ngày 20 tháng 6 năm 2006 (UTC)

Ông Làng Đậu không có mặt tại đây lâu nhưng lần viết thảo luận này đã nói rất đúng. Tính chất "mở" của Wikipedia cũng giống như tính chất "dân chủ" của một xã hội: đa số không lạm dụng nó để dùng cho mục đích phá hoại nhưng bị chịu ảnh hưởng vì một thiểu số lạm dụng nó cho các mục đích không có ích lợi chung (phá hoại, trả thù, quảng cáo, diễn đàng chính trị, khoe cách viết của mình...). Cái thiểu số đó gồm cả những người có chủ định và những thành viên mới không thích tìm hiểu về cách làm việc, cách viết, thái độ văn minh, bài viết không thuộc bất cứ ai... của Wikipedia trước khi viết bài. Tôi nhận thấy một số rất lớn của phá hoại là thuộc về nhóm thành viên mới không thích tìm hiểu trước khi viết. Trong số gần 2000 sửa đổi của tôi thì tôi có thể nói là 1500 được dùng để sửa các lỗi cách viết thông thường cho Wikipedia! (Đây là một điều buồn vì nó chứng tỏ số người viết mà chúng ta đã attract không phải là các người có khả năng viết bách khoa toàn thư cao.)

Vấn đề đang đứng trước cộng đồng Wikipedia tiếng Việt là vấn đề "one vs. many" -- khi nào thì tính chất "mở" đã được bảo đảm cho "cá nhân" trở nên có hại cho toàn thể "cộng đồng". Giới hạn một số tính chất "mở" đó không có nghĩa là đi ngược lại tính chất đó -- trong thực tế, xã hội đã giới hạn quyền bầu cử, quyền ứng cử, quyền dùng súng, quyền lái xe, quyền kêu la "Lửa cháy" trong giữa đám đông... nhưng không lấy đi hoàn toàn các quyền đó.

My 2 cents,

Mekong Bluesman 15:24, ngày 20 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Với vụ Invento, chúng ta có thể phải hạn chế, chỉ những người đăng nhập mới có thể tạo bài mới.193.52.24.125 15:52, ngày 20 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]
Tôi không biết là Thành viên:193.52.24.125 có đọc được tiếng anh hay không nhưng vì tôi không dịch được câu tôi muốn viết nên tôi viết nó sau đây bằng tiếng Anh.
I find it's ironic that an user using IP suggests to ban other users using IP. ;-{)>
Mekong Bluesman 16:07, ngày 20 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]
No so ironic though; I don't mind being stopped from creating "new" articles, as long as I can edit existing articles.193.52.24.125 16:15, ngày 20 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]
Có vẻ như anh bạn Invento chuyên nghiệp phá nên luôn tìm được Ip mới, sau khi IP cũ bị khoá. Chắc nên thực hiện quy chế hạn chế mở bài mới như bên tiếng Anh để tránh các bạn chuyên nghiệp phá như này. - Trần Thế Trung | (thảo luận) 16:29, ngày 20 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Bị cấmSửa đổi

Tôi xin hỏi là một người quản lý có thể cấm một người quản lý khác không ?

Và thành viên A nào đó (không phải người quản lý) có được phép nói với thành viên B khác là bạn sẽ bị cấm trong một thời gian là 24 giờ không ? (nếu thành viên A tự cảm nhận theo ý riêng cá nhân mình là thành viên B vi phạm Quy định ở Wikipedia). Casablanca1911 02:40, ngày 23 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Một sysop có thể cấm một sysop khác. Về nguyên tắc thì một thành viên bình thường không có quyền cấm, do đó nếu nói cấm thành viên khác là không hợp lý. Nguyễn Thanh Quang 02:50, ngày 23 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Như vậy là sysop có quyền dọa (hay nhắc nhở) người khác hơn các thành viên bình thường đấy chứ ? Và thành viên bình thường không được phép nói với sysop khác rằng bạn sẽ bị cấm (mặc dù thành viên này thấy sysop đó đã vi phạm Quy định của Wikipedia) ? Casablanca1911 02:58, ngày 23 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Sysop nhắc nhở người khác để đảm bảo sự hoạt động trôi chảy của cộng đồng và phải chịu trách nhiệm về sự nhắc nhở đó, nếu dọa nạt hay cấm thành viên khác không đúng thì có thể bị thành viên khác báo với các sysop khác để có biện pháp xử lý. Nếu một thành viên bình thường thấy một sysop vi phạm quy định thì nên nhắn với các sysop khác và nói cụ thể sysop kia đã vi phạm điều gì, chứ nói rằng bạn sẽ bị cấm là vô lý. Nguyễn Thanh Quang 03:07, ngày 23 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tôi chỉ muốn cảnh báo cho họ là "Bạn đã vi phạm Quy định X của Wikipedia và bạn sẽ bị Sysop khác cấm". Như vậy liệu đã ổn chưa, hết vô lý chưa ? Casablanca1911 03:39, ngày 23 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Vắng mặtSửa đổi

Tôi sẽ vắng mặt tại Wikipedia trong 3 tuần tới. Xin các bạn giúp tôi cập nhật mục "bạn có biết" và "bài viết chọn lọc" tại trang chính mỗi tuần. Nguyễn Hữu Dng 05:16, ngày 23 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Bản đồ Việt Nam và các tỉnh thànhSửa đổi

Tôi không biết có thể chấp nhận các bản đồ Việt Nam và các đơn vị hành chính thuộc Việt Nam là tài sản của Chính phủ Việt Nam được không? Nếu chấp nhận điều này thì sẽ dễ dàng sử dụng và truyền chúng lên Wiki.--An Apple of Newton 12:37, ngày 26 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Chúng ta có bảng {{PD-VNGov}} từ lâu, nhưng tôi không khuyên khích dựa vào nó; tôi chưa hài lòng với lý luận luật pháp của tiêu bản đó. Nếu các tác phẩm của chính phủ Việt Nam thuộc về phạm vì công cộng, thì tại sao quá nhiều website của chính phủ Việt Nam có câu "bản quyền" ở cuối trang? – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 03:25, ngày 29 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Nếu Apple lấy bản đồ từ tập bản đồ nào đó thì xem coi có ghi bản quyền của Nhà xuất bản Bản đồ không. Avia (thảo luận) 03:45, ngày 29 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tôi luôn luôn đồng ý về việc bảo vệ bản quyền nhưng ý kiến trên được nêu ra vì phần lớn bản đồ ở Việt Nam đều do Nhà Xuất bản Bản đồ, Viện Địa lý, Viện Địa chất hoặc Vật lý Địa cầu vẽ. Mà các cơ quan này đều là cơ quan chính phủ. Do vậy, các bản đồ của họ có thể coi là tài sản của CPVN. Còn nếu chúng ta chặt chẽ, thì thực sự khó sử dụng các bản đồ này. Có lẽ cần xem xét thêm.--An Apple of Newton 04:04, ngày 29 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Cũng giống như các tác phẩm Tiếng Việt đã được đăng trong sách giáo khoa phổ thông. Sách giáo khoa là sản phẩm hay tài sản của CPVN, như vậy, có thể được sử dụng lại trên Wikipedia không ? Casablanca1911 04:11, ngày 29 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Cấm IP hoặc tài khoản cá nhânSửa đổi

Tôi thấy bình thường, một địa chỉ IP hoặc tài khoản cá nhân nào đó, phá hoại bài viết của Wikipedia một cách có chủ ý và đến lần thứ 3 sẽ bị cấm. Xin được hỏi, có đúng như vậy không ? Casablanca1911 14:37, ngày 30 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Chưa bàn đến vấn đề nội dung, nhưng tôi thấy Trung revert bài quá ba lần là đã vi phạm en:Wikipedia:Three-revert rule. Hơn nữa, Trung đã không thảo luận với thành viên liên quan khi revert. Đề nghị cộng đồng Wikipedia và các sysop sớm cho ý kiến về việc này. Nguyễn Thanh Quang 15:07, ngày 30 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]
Nên khóa bài khi có 3 revert, sau khi có thảo luận đồng thuận xong thì mở. - Trần Thế Trung | (thảo luận) 15:09, ngày 30 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Bài nên được khóa với phiên bản trước khi bị sửa đổi mà không có sự đồng thuận. Casablanca1911 15:17, ngày 30 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đồng ý với ý kiến này.- Trần Thế Trung | (thảo luận) 15:27, ngày 30 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đề nghị bạn khóa với phiên bản gần đây nhất, ngay trước khi phiên bản bạn đã sửa lại. Trong phần thảo luận tôi đã có phản đối với phiên bản của bạn. Còn phiên bản của tôi thì chưa bị ai phản đối, nó đã không có sự phản đối (Tôi đã làm thử tại Thảo luận:Thảm sát Huế Tết Mậu Thân/Casa và không có sự phản đối). Nó đã được chấp nhận rồi (ngoại trừ bạn Tttrung) Do đó phiên bản này là phiên bản gần nhất. 203.160.1.47 15:38, ngày 30 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Cần thêm quản lýSửa đổi

Tôi nghĩ đã đến lúc Wikipedia tiếng Việt cần thêm quản lý. Số lượng thành viên, bài mới, hình mới và số lần sửa đổi tích cực cũng như phá hoại ngày càng nhiều trong khi số lượng quản lý (thường xuyên tham gia) và các thành viên tích cực không tăng. Đôi lúc tôi thấy chúng ta làm không xuể, đôi khi sa đà vào các cuộc tranh luận. Do đó, đề nghị các quản lý và các thành viên khác đề cử các quản lý mới. Và... chúng ta nên bớt xét nét nhau một chút, khó ai có thể đáp ứng yêu cầu làm quản lý ngay được. Một thành viên tích cực, tham gia lâu, viết bài và sửa đổi bài tốt nhưng nhiều vấn đề khác chưa nắm rõ (ví dụ như vấn đề bản quyền hình trong trường hợp của Lê Thy) thì các quản lý và mọi người nên giúp đỡ dần dần. Tôi cũng mong bác Mekong Bluesman chấp nhận lời đề nghị làm quản lý (lần thứ 3!) vì bác là người thực sự hiểu, đóng góp cực kỳ tích cực cho cộng đồng. Tôi cũng đề cử lại Lê Thy, tôi tin là Lê Thy đã hiểu về Wikipedia hơn sau lần thất bại trước. Ngoài ra, các thành viên khác như Docteur Rieux, Lưu Ly, Casablanca cũng nên nghĩ lại. Khái niệm "lên chức" ở đây chẳng có ý nghĩa nhiều. Chúng ta làm không vì một ai, mà vì cộng đồng mà thôi.--An Apple of Newton 07:30, ngày 2 tháng 7 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tôi cũng tán thành ý kiến này, đề nghị bạn khởi xướng đề cử/ tái đề cử các quản lý mới. Trường hợp Lê Thy tôi thấy tuy không nắm hết về Wikipedia nhưng có thể học hỏi dần dần và đóng góp được ở những phần nhất định. Qua làm việc mới thấy chúng ta cần cố gắng nhiều hơn nữa để xây dựng một cộng đồng tiếng Việt "lành mạnh" hơn và một Wikipedia tiếng Việt chất lượng hơn. Nguyễn Thanh Quang 07:35, ngày 2 tháng 7 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]
Tôi ủng hộ việc đề cử thêm thành viên quản lý và cảm thấy rất tiếc cho trường hợp Lê Thy. Theo tôi hiểu, những điều kiện để trở thành người quản lý là thực chất để chọn lựa những thành viên tích cực, đã đóng góp 1 thời gian và có ý thức rõ ràng để thực hiện các quy định của cộng đồng Wikipedia. Do vậy, tôi rất mong Lê Thy chấp thuận việc tái ứng cử. Tuy nhiên, theo điều lệ việc tái ứng cử này cần bắt đầu vào ngày 19 tháng 8 (sau 1 tháng). Vietbio 20:27, ngày 2 tháng 7 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Mọi việc đều có thời gian thích hợp cho chúng, tôi đã viết khi cộng đồng cần quản lý tôi sẽ tự ứng cử. Cộng đồng hiện giờ cần quản lý, nhưng cho phép tôi dùng lý do cá nhân để từ chối sự đề cử (lần thứ 3!) này. Khi tôi cảm thấy đúng thời điểm tôi sẽ không từ chối nữa.

Ngoài ra các thành viên tôi viết ra sau đây nên tự ứng cử hay được đề cử cho việc quản lý: Lê Thy, Lưu Ly, Casablanca, Docteur Rieux, Casablanca1911, TN, Tô Linh Giang, Tmct.

Mekong Bluesman

Bác MB hình như lần đầu tiên quên ký tên. Xúc động dữ à :-D Avia (thảo luận) 03:26, ngày 3 tháng 7 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Avia, I owe you one. Mekong Bluesman 03:43, ngày 3 tháng 7 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Cờ robotSửa đổi

Sau khi DHN-bot được cờ robot, các hành chính viên (hay quản lý, không nhớ) được quyền phong và rút cờ robot ở đây. Trong lúc đó, tôi mới dịch một phần quy định robot vào tiếng Việt, phần đó bắt người chủ bot phải xin phép sử dụng robot ở đây và cộng đồng biểu quyết về việc cho phép chạy bot. Tuy nhiên, tôi nghĩ không cần áp dụng điều này cho những bot chỉ muốn làm những việc bình thường, chẳng hạn sửa các liên kết liên wiki hay đánh giá các hình đã có trên Commons (thay vì sửa chính tả hay tạo ra một loạt bài). Nếu chúng ta bỏ chuyện biểu quyết cho những bot như vầy, thì Tuvic có thể bắt đầu ngay. Chúng ta có nên làm vậy không? – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 04:35, ngày 5 tháng 7 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

After DHN-bot was given the bot flag, bureaucrats (or admins – I can't remember) were given the ability to set or remove bot flags here. I also translated part of the bot policy into Vietnamese; that part required bot owners to ask for permission from the community before running the bot. However, I don't think we need to enforce this provision for bots that do ordinary tasks, such as fixing interwiki links or tagging images that are also at Commons (as opposed to correcting spelling mistakes or creating loads of articles). If we waive voting on ordinary bots like these, Tuvic will be able to start right away. Should we do this? – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 04:35, ngày 5 tháng 7 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Please read my comments at Thảo luận Wikipedia:Robot/Xin phép. Mekong Bluesman 05:15, ngày 5 tháng 7 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Khoá bàiSửa đổi

Xin được hỏi, bài Thảm sát Huế Tết Mậu Thân đã "được" khóa từ ngày 1 tháng 7, khóa một thời gian như vậy liệu có quá lâu không, và có vi phạm tính chất "mở" của Bách khoa toàn thư không ? Nếu việc khóa được tiến hành để đợi 1 người bao giờ có thời gian sửa bài thì làm tiếp thì e rằng, các thành viên khác cũng muốn khóa bài của họ đã làm ra, để không cho ai tham gia cùng mà để mình họ "đóng góp" bài đó cho Wiki Casablanca1911 04:00, ngày 6 tháng 7 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tôi ủng hộ việc mở lại bài Thảm sát Huế Tết Mậu Thân. Tuy nhiên, trước khi có sửa đổi đáng kể đề nghị mọi người tiến hành thảo luận để có sự đồng thuận. Thân, Vietbio 12:40, ngày 6 tháng 7 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xin được hỏi, nếu 1 bên không thảo luận tiếp thì sẽ xử lý bài đó thế nào ? Casablanca1911 13:34, ngày 6 tháng 7 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đề nghị người quản lý cho biết ý kiến xử lý cho bài Thảm sát Huế Tết Mậu Thân, bài sẽ bị khoá đến lúc nào ? Theo đúng quy định thì tôi có quyền sửa bài, nhưng để tránh việc thảo luận và edit bài một cách "tốn công phí sức", tôi cần ý kiến của quản lý Wikipedia trước. Casablanca1911 02:36, ngày 13 tháng 7 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Cái này bạn có thể tham khảo bên Wikipedia tiếng Anh en:Wikipedia:Protection policy. Tôi sẽ cố gắng dịch phần này khi có thời gian. Tôi xem qua thì có thể mở lại trang sau một thời gian, đặc biệt khi không còn thảo luận ở trang thảo luận của bài bị khoá. Và sysop bảo vệ bài này phải lên tiếng. Nguyễn Thanh Quang 05:38, ngày 13 tháng 7 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Vấn đề là việc quy định như thế nào cho cái gọi là "không còn thảo luận" . Casablanca1911 05:44, ngày 13 tháng 7 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Mặc định: xếp bài Trợ giúp:Tính toán vào Thể loại:Trợ giúp ?Sửa đổi

(Nói một cách khác: không cần đặt thẻ [[Thể loại:Trợ giúp]] trong trang Trợ giúp:Tính toán mà khi click vào Thể loại:Trợ giúp thì lại thấy có bài Trợ giúp:Tính toán nằm trong nó.)--Nguyenthephuc 16:07, ngày 6 tháng 7 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Chào bạn, hình như không có cách nào "mặc định" như vậy. Tuy nhiên tất cả các trang bắt đầu bằng chữ "Trợ giúp:" đều được mặc định nằm tại [5]. Câu hỏi của bạn cũng có thể đặt tại Wikipedia:Bàn giúp đỡ. - Trần Thế Trung | (thảo luận) 16:13, ngày 6 tháng 7 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Bạn không cần đặt thẻ [Thể loại:Trợ giúp] trong bài [Trợ giúp:Tính toán] mà bài vẫn nằm trong thể loại này, bạn có thể dùng cách sau : Tạo ra một tiêu bản [Tiêu bản:Trợ giúp tính toán], sau đó, nhớ cho [Thể loại:Trợ giúp] vào tiêu bản này. Tiếp theo, bạn lại cho tiêu bản này vào bài [Trợ giúp:Tính toán], thế là okie. Casablanca1911 03:19, ngày 11 tháng 7 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quan trọngSửa đổi

Các sysop phải khóa tài khoản Thành viên:Tran Xuan An vì đã có người lạm dụng nó. Mekong Bluesman 00:27, ngày 11 tháng 7 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tài khoản Tran Xuan An đã bị khóa vì tiếp tục vi phạm chia rẽ và phân biệt dân tộc, đồng thời cho rằng tài khoản này bị người khác lạm dụng. Nguyễn Thanh Quang 03:11, ngày 11 tháng 7 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

TÔI (Nick Name) LÊN TIẾNG THAY NHÀ VĂN, NHÀ NGHIÊN CỨU TRẦN XUÂN ANSửa đổi

Kính gửi ông (bà) Nguyễn Thanh Quang: Ông (bà) cứ tùy tiện CHỤP MŨ người khác như vậy là gây tai họa cho người ta đấy. Nhận định bừa bãi quá sức! Lời nói gió bay, nhưng với chữ nghĩa trên trang web thế này, cần phải cẩn thận hơn, kẻo sa vào tội "giết người không gươm dao".
Mời xem ý kiến phản hồi ở hai trang Thảo luận Thành viên:Nhanvo & Thảo luận Thành viên:Redflowers

Kí tên: Nick name 58.186.141.97 00:55, ngày 17 tháng 7 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]


Tại sao lại xóa bớt mấy dòng phát biểu chính đáng của tôi (Nick name)? Tôi đề nghị những cộng sự viên của Wikipedia - Tiếng Việt:
 • Hai là, không được nhắc đến tên ông Trần Xuân An hay thành viên Tran Xuan An nữa, trên Wikipedia. Ông Trần Xuân An, vì lí do cần bảo vệ sự thật lịch sử ở hai bài Nguyễn Văn Tường & Kiến Phúc thuộc đề tài ông ấy nghiên cứu, nên bất đắc dĩ phải tham gia vào Wikipedia Tiếng Việt. Tai họa đã đến với ông ấy: Lấm lem tên tuổi bởi những người hước danh, nặc danh. Đến hôm nay, rõ là "cây muốn lặng, gió chẳng ngừng", tôi nhận thấy thực trạng là như thế. Tóm lại, về ý thứ 2 này: Không nên tiếp tục đề cập đến cái tên Trần Xuân An trên Wikipedia tiếng Việt với thái độ thiếu tôn trọng và thiếu dân chủ (khóa quyền thảo luận). [Vả lại, ngay từ đầu, cho đến những ngày gần đây, ông Trần Xuân An đã không muốn tiếp tục thảo luận "chít chát" như vậy nữa]. Nếu cứ đề cập đến với cách thức như vậy, buộc tôi cùng nhiều người khác (như "Người lướt web" chẳng hạn) phải lên tiếng trên Wiki để bảo vệ nhà văn, nhà nghiên cứu Trần Xuân An. Đó là việc chính đáng. Tốt nhất, xin chấm dứt như đã đề nghị.

Kí tên: Nick name 58.186.141.97 01:42, ngày 17 tháng 7 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tôi nghĩ nên chấm dứt hẳn, không nên nói về Thành viên:Tran Xuan An nữa, càng nói sẽ càng hạ thấp hơn hình ảnh của ông ấy. Hơn nữa Wikipedia chủ yếu là nơi thảo luận, trao đổi về học thuật chứ không phải là nơi thể hiện bức xúc cá nhân. Nếu lạm dụng có thể tài khoản sẽ bị khóa theo quy định. Nguyễn Thanh Quang 01:48, ngày 17 tháng 7 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Cảm ơn ông (bà) Nguyễn Thanh Quang về ý kiến chấm dứt hẳn mọi đề cập trên Wiki về nhà văn, nhà nghiên cứu Trần Xuân An hay Thành viên:Tran Xuan An. Nếu xóa luôn các trang phụ như ý kiến 1 của tôi (Nick name) ở đọan trên, càng tốt.

Kí tên: Nick name 58.186.141.97 02:00, ngày 17 tháng 7 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]


Mọi người ở đây có ai muốn nói nữa đâu, chỉ có "hội những người ái mộ TXA" vào khơi lên đấy chứ, và chính "những người này" ngày càng góp phần hạ thấp hình ảnh của TXA. Việc xóa bài trên Wikipedia phải theo quy định, không thể thích xóa thì xóa. Nói chung là nên rút kinh nghiệm về sau thôi, bây giờ search trên Google là có thể thấy "Trần Xuân An" trên Giao Điểm, Wikipedia và BBC rồi. Nguyễn Thanh Quang 02:09, ngày 17 tháng 7 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Những trang thảo luận của Wikipedia có tên nhà văn, nhà nghiên cứu Trần Xuân An trên Google search, MSN search, Yahoo search đều là tai họa đối với ông ấy (ai cũng muốn nổi tiếng bằng những tác phẩm xứng đáng mà thôi, chứ nổi tiếng gì với các mẩu đối thoại "lấm lem tên tuổi"!). Lời cuối cùng: Xin chấm dứt hẳn như đã đề nghị. Sau dòng chữ này, không nên có một dòng chữ nào, của bất kì ai, trên Wikipedia, đề cập đến ông Trần Xuân An. Mong được đồng ý. Có một điều tôi hơi lấn cấn, phân vân: TRANH LUẬN HỌC THUẬT VỀ 2 BÀI Nguyễn Văn Tường & Kiến Phúc, nếu có học giả, nhà nghiên cứu nào tham gia thì sao. Chẳng lẽ ta lại trốn tránh thảo luận khoa học! Có lẽ, phải kính đề nghị tiếp với WIKIPEDIA: Chỉ nên thảo luận với các học giả, nhà nghiên cứu có tên tuổi hẳn hoi. Còn những ai dùng hước danh, nặc danh, thì kính xin phép họ vui lòng cho chúng ta được miễn.

Kí tên: Nick name 58.186.141.97 02:31, ngày 17 tháng 7 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Rollback ?Sửa đổi

Không hiểu sao tôi không lùi bài Kiến Phúc về phiên bản ngày 22/6 đc. Tôi đã mở khóa nhưng mỗi lần bấm [lùi lại] đều ra phiên bản hiện hành. Avia (thảo luận) 09:13, ngày 11 tháng 7 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Nút [lùi lại] (dành cho quản lý viên) chỉ lùi được các sửa đổi mới nhất của cùng 1 tác giả. Muốn lùi tùy ý (ai cũng làm được) thì vào lịch sử trang, chọn phiên bản mong muốn, ấn nút sửa đổi (có thông báo "bạn đang sửa phiên bản cũ") và sau đó ấn nút lưu.- Trần Thế Trung | (thảo luận) 09:26, ngày 11 tháng 7 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đề nghị quản lý can thiệp - lại bàn phím chiếnSửa đổi

Bài biến ngẫu nhiên gần đây có rất nhiều sửa đổi của thành viên Hai Dang Quang về thuật ngữ theo hướng sai so với từ điển toán học của NXBKHKT năm 1976; văn phong và từ ngữ thông dụng cũng đã không còn là văn phong và ngôn ngữ thông thường của toán học.

Một số ví dụ về thuật ngữ bị sửa sai:

Nhiều sửa đổi về dịch thuật đã làm sai nghĩa của nguyên gốc tiếng Anh, chẳng hạn [6] Thành viên nào có kiến thức cơ bản về hàm số sẽ nhận ra được.

Tôi là người khởi dịch bài này, nhưng chưa hề nhận được thảo luận nào về các thuật ngữ trên. Văn phong của bài vốn theo các sách giáo toán học từ phổ thông đến đại học của Việt Nam đã bị sửa đi một cách thiếu lý do. Mời xem lịch sử các sửa đổi của thành viên Hai Dang Quang.

Xin lưu ý là thành viên Hai Dang Quang vẫn tự nhận mình là người đã lâu không dùng quen tiếng Việt và không thạo thuật ngữ tiếng Việt.

Tmct 18:53, ngày 15 tháng 7 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đề nghị các bạn thống nhất lập một bài thuật ngữ toán học có tham khảo các từ điển toán học có uy tín của Việt Nam để tránh bàn phím chiến hay thảo luận tìm cách dịch. Nhân đây cũng đề nghị các sysop khác có ý kiến quanh các việc cần đến quản lý can thiệp, nếu không có cảm giác tôi là sysop duy nhất ở đây. Nguyễn Thanh Quang 00:29, ngày 16 tháng 7 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]
wikt:Wiktionary:Thuật ngữ toán học Anh-Việt. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 01:28, ngày 16 tháng 7 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Cách làm việc tại Wikipedia là dựa vào sự thảo luận trong tinh thần giúp đỡ nhau để làm một bài viết hoàn toàn hơn. Cách làm việc tại Wikipedia không phải là nghe lời bất cứ ai một cách thiếu logic. Do đó khi có các quan điểm khác nhau, các thành viên nên tự thảo luận với nhau để tìm được consensus, thay vì kêu gọi đến sự can thiệp của các sysop.

 • Đầu tiên, một sysop cũng chỉ là một thành viên bình thường với một lá phiếu tương đương với một lá phiếu bình thường.
 • Sau đó, những gì một sysop viết không phải là quy luật -- chỉ có quy luật mới là quy luật.
 • Thêm vào đó, một sysop rất nhiều khi không có khả năng chuyên môn về đề tài đang được tranh cãi và, do đó, ý kiến của sysop đó không có ý nghĩa gì trong cuộc thảo luận.

Khi các bên tranh cãi đặt mục tiêu là một bài viết hoàn toàn hơn để phục vụ độc giả thì sẽ thấy quy luật "Wikipedia không phải là một diễn đàn" áp dụng trong trường hợp này. Mục đích của Wikipedia là có các bài giúp cho các người đọc, mục đích của Wikipedia không phải là cho các người viết đưa ra cách viết, giọng văn, lối nhìn, ý kiến chủ quan, các từ mới ... của mình để phục vụ cho chính mình.

Nói một cách ngắn hơn ... tôi mong là Tmct và Hai Dang Quang sẽ đạt được consensus cho các bài về high tech qua thảo luận, trích dẫn nguồn, tham khảo sách chuyên môn, học lẫn nhau... thay vì gọi đến sự can thiệp của các sysop. Gọi đến sự can thiệp của một thành viên khác biết về high tech có lý hơn là gọi đến một sysop.

Mekong Bluesman 04:49, ngày 16 tháng 7 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Theo kinh nghiệm tranh luận với thành viên Hai Dang Quang, tôi thấy khó có thể đạt được đồng thuận trong thời gian gần. Tôi cũng không muốn thấy bài bị phá và tài nguyên bị phí phạm vì những chuyện revert. Vậy nên tôi đề nghị sysop can thiệp để thành viên Hai Dang Quang hiểu rằng cần thảo luận đến đồng thuận trước khi thay đổi nhiều như vậy. Đồng thời, tôi đề nghị đưa bài về phiên bản gần nhất của tôi (hoặc nếu cứng nhắc thì quay lại phiên bản trước khi bị sửa đổi nhiều cũng được) và khóa lại trong khi chờ đợi thảo luận đi đến đồng thuận. Mời xem chi tiết tại Thảo luận:Biến ngẫu nhiên.
Về việc các thành viên có chuyên ngành tham gia thảo luận, không phải là không có ai tham gia. Đã có bác Làng Đậu và Nguyễn Thanh Quang tham gia thảo luận trong nhiều trường hợp rồi, nhưng hiệu quả không được là bao. Cá nhân tôi không ngại tranh luận, nhưng khi tranh luận với Hai Dang Quang, tôi cảm thấy rất khó khăn, mệt mỏi, kém hiệu quả, nên tôi không tin có thể sớm tới đồng thuận, kể cả nếu có sự tham gia của các thành viên toán học khác (tôi vẫn đang đợi thêm người). Tmct 06:55, ngày 16 tháng 7 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]
Tôi đã merge xong phiên bản của tôi với phần dịch mới của Hai Dang Quang, đề nghị sysop khóa bài tại phiên bản 07:41, ngày 16 tháng 7 năm 2006 cho đến khi thảo luận đến được đồng thuận. Tmct 07:45, ngày 16 tháng 7 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]
Tôi đồng ý với Mekong Bluesman ở trên. Hai người đều có vẻ hiểu biết về toán học thì nên thảo luận với nhau và thống nhất về một cách dịch. Thành viên quản lý không nên khóa, và không nên can thiệp bênh vực một bản dịch một cách vô cớ và thiếu khách quan. Thân. Nguyễn Dương Khang 08:01, ngày 16 tháng 7 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]
Tôi đồng ý với Mekong và Khang. Trong trường hợp này, vấn đề có thể được giải quyết nhẹ nhàng. Thảo luận lịch sự và có bằng chứng rõ ràng, ngắn gọn và thuyết phục là văn hóa của Wikipedia; với những thảo luận này, chúng ta không chỉ tránh tranh chấp hiện tại mà còn giúp ích cho người đọc sau. Tôi xin tham gia làm người hòa giải trong trường hợp này.- Trần Thế Trung | (thảo luận) 08:14, ngày 16 tháng 7 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xin thôi làm quản líSửa đổi

Xin chào các bạn. Tôi là Nguyễn Cường. Thực sự là thời gian rất lâu rồi tôi không truy cập và đóng góp và trang wikipedia này. Có nhiều lí do khách quan và tôi thật sự rất lấy làm tiếc là khi phải xin thôi không làm quản lí được nữa. Tôi mong rằng, quyết định này chỉ có mục đích không làm tôi áy náy khi không có điều kiện truy cập thường xuyên. Những tôn chỉ cũng như ý nghĩa mà Wikipedia đang theo đuổi vẫn không thay đổi trong sự ngưỡng mộ của tôi. Tôi chắc chắn sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ Wikipedia Tiếng Việt trong vai trò của một thành viên bình thường. Khi nào có dịp, tôi sẽ xin được tiếp tục trở lại vai trò quản lí khi điều kiện thời gian cho phép nhiều hơn. Xin chúc các bạn thành viên quản lí khác hoạt động hiệu quả và hăng hái hơn nhiều. Mến chúc Wikipedia Tiếng Việt sẽ ngày càng nhiều thêm thành viên và phong phú thêm về mặt nội dung. NOB 07:04, ngày 16 tháng 7 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Chào bạn, có thể dùng m:Requests for permissions#Removal of access để xin bỏ cấp quản lý của bạn. (Lưu ý rằng có người ở đây nghĩ là những quản lý vắng mặt không cần mất cấp quản lý.) Mong là tương lai bạn có thể trở lại để tiếp tục cộng tác với chúng ta. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 00:52, ngày 17 tháng 7 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Bảng vi phạm bản quyềnSửa đổi

Tôi thấy có các bài bị gắn chi chít nhiều bảng "Vi phạm bản quyền", ví dụ như bài Quảng Ninh. Vậy, không hiểu là trong Wikipedia, khi nào thì những bảng như thế này được bỏ đi, vì để như vậy, chẳng ai muốn đọc bài viết đó hay đóng góp thêm thông tin cho bài. Casablanca1911 06:20, ngày 26 tháng 7 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Chắc tôi làm vậy trước đây. Kiểu thứ hai là di chuyển văn bản vi phạm qua trang thảo luận và giải thích về bản quyền ở đấy, nhưng kiểu đó không hoàn hảo, tại vì người đầu tiên bổ sung văn bản đó sẽ làm tiếp (vì có thể không đọc trang thảo luận). Chắc cần một thẻ nhỏ hơn để mời người đó vào trang thảo luận, thẻ đó sẽ "hết hạn" như bảng {{Đang dịch 2}} trong vòng ba ngày. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 06:33, ngày 26 tháng 7 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]