Khác biệt giữa các bản “Sở Giản vương”

không có tóm lược sửa đổi
 
Năm [[408 TCN]], Sở Giản vương chết, con ông là Hùng Đương lên ngôi, tức [[Sở Thanh vương]].
==Xem thêm==
 
*[[Sở Chiêu vương]]
==Tài liệu tham khảo==
*[[Sở Thanh vương]]
==Tài liệu thamTham khảo==
*[[Sử kí Tư Mã Thiên]], thiên Sở thế gia
*Phương Thi Danh (2001), Niên biểu lịch sử Trung Quốc, NXB Thế giới