Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cơ học ứng dụng”

* Ổn định của máy móc và công trình.
* Cơ học kết cấu máy.
* Dao động kỹ thuật và Động lực học máy.
* Động lực học công trình.
* Động lực học thống kê và độ tin cậy của cơ hệ.
* Vật lý độ bền.
* Cơ học phá hủy.
* Tương tác kết cấu với môi trường đàn hồi.
* Cơ học kết cấu vật liệu Composite.
2.829

lần sửa đổi