Khác biệt giữa các bản “Đào (nước)”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “'''Đào'''là tên một quốc gia bộ lạc tồn tại ở thời viễn cổ trong lịch sử Trung Quốc, địa bàn cư trú của nư…”)
 
{{thiếu InterWiki}}
{{chú thích trong bài}}
'''Đào'''là tên một [[quốc gia]] [[bộ lạc]] tồn tại ở thời [[viễn cổ]] trong [[lịch sử Trung Quốc]], địa bàn cư trú của nước này nằm ở khu vực thuộc [[tỉnh Sơn Đông]] ngày nay.