Khác biệt giữa các bản “Doanh nghiệp nhà nước”

không có tóm lược sửa đổi
(Lý do thành lập Doanh nghiệp Nhà nước)
==Lý do thành lập Doanh nghiệp Nhà nước==
Trong một nền kinh tế thị trường theo tiến sĩ Trần Vinh Dự các Doanh nghiệp Nhà nước vẫn được thành lập vì các lý do sau<ref>{{chú thích web |url=http://www.voatiengviet.com/content/khi-doanh-nghiep-nha-nuoc-thua-lo-1/1489987.html|title=Khi Doanh nghiệp Nhà nước thua lỗ (phần 1) |publisher=voatiengviet|date= 11/03/11/2013 }}</ref>:
* Độc quyền tự nhiên: độc quyền tự nhiên xuất hiện khi, do quy luật tăng hiệu quả kinh tế theo quy mô, hiệu quả sản xuất và phân phối của một ngành đạt được tối đa khi chỉ có một người cung cấp duy nhất, chả hạn như trong ngành điện, nước. Quốc hữu hóa các ngành này thường để đảm bảo không xảy ra chuyện doanh nghiệp tư nhân trở nên độc quyền và dựa vào đó bóc lột người tiêu dùng.
* Thất bại của thị trường vốn: Có một số ngành công nghiệp đòi hỏi nhiều vốn và mức độ rủi ro cao khiến cho việc huy động vốn tư nhân qua thị trường vốn rất khó khăn. Thí dụ như việc phát triển ngành sản xuất máy bay ở Brazil (EMBRAER), hay thép ở Hàn Quốc (POSCO).