Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:CheckUser”

Nếu bạn cần một Kiểm định viên, bạn có thể liên hệ với:
#Một kiểm định viên, người sẽ đưa ra lời khuyên, giải quyết vấn đề của bạn hoặc đem vấn đề ra thảo luận cùng những Kiểm định viên khác.
#Nhóm Kiểm định viên liên Wiki (interwiki), là sự phối hợp giữa các Kiểm định viên của tất cả các các dự án của Quỹ hỗ trợ Wikipedia (Wikimedia Foundation) (và các Steward, đối với những dự án Wiki nhỏ không có Kiểm định viên) bằng danh sách thư của Kiểm định viên (Checkuser-l mailing list). Nhóm Kiểm định viên liên Wiki thích hợp cho những vấn đề liên quan đến những thành viên phá hoại hoặc con rối, những vụ việc liên quan đến thông tin cá nhân hoặc sự quấy rối, và những vấn đề lợi ích toàn cầu khác của Wikipedia Việt Nam. Danh sách thư của Kiểm định viên không nhận thư từ những người không ký tên, nên bạn cần liên hệ với Kiểm định viên bằng những hình thức khác (như IRC).
 
==Xem thêm==
2.368

lần sửa đổi