Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Chính”

Đã lùi lại sửa đổi 1115387 của Paris (thảo luận)
(Đã lùi lại sửa đổi 1115387 của Paris (thảo luận))
<includeonly>:<div class="detail section-detail noprint" style="border-bottom: 1px solid #c3c4db;">{{#if:{{{contenu|}}}<!--
-->|{{{contenu}}}<!--
-->|{{#if:{{{1|}}}<!--
18.469

lần sửa đổi