Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Bd”

== Khép ==
Khép lại chuyện cũ. Bỏ qua. Mở ra cái gì thì tuỳ tình huống cụ thể.[[Thành viên:Truong Thi Ly|Truong Thi Ly]] ([[Thảo luận Thành viên:Truong Thi Ly|thảo luận]]) 02:11, ngày 2 tháng 4 năm 2008 (UTC)
: Cũng mong như vậy.[[Thành viên:Truong Thi Ly|Truong Thi Ly]] ([[Thảo luận Thành viên:Truong Thi Ly|thảo luận]]) 03:03, ngày 2 tháng 4 năm 2008 (UTC)
172

lần sửa đổi