Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Đại Việt sử ký toàn thư”

Đề mục mới: →‎Bản quyền
(Đề mục mới: →‎Bản quyền)
Phần này cần thêm dẫn chứng. Quan điểm hiện đại cho thấy Ngô Sĩ Liên hành văn và nhận xét nhiều chỗ bị thái quá, chỗ thì cố nắn để tôn vinh lịch sử Việt Nam (chuyện đặt mốc thời gian cho Hồng Bàng thị vượt nhà Hạ của Trung Quốc), chỗ lại quá dựa trên quan điểm Nho giáo Trung Hoa để nhận xét, O.W. Wolters có bài rất hay "What else may Ngo Si Lien mean?", rất tiếc là tôi không tiếp cận được để bổ sung cho bài. [[Thành viên:DRagonBallz|DRagonBallz]] ([[Thảo luận Thành viên:DRagonBallz|thảo luận]]) 13:06, ngày 25 tháng 1 năm 2010 (UTC)
:[http://www.gio-o.com/NgoBacOWolter.html What Else May Ngo Si Lien Mean?] của O.W. Wolters, bản dịch của Ngô Bắc. [[Thành viên:Tranminh360|Tranminh360]] ([[Thảo luận Thành viên:Tranminh360|thảo luận]]) 15:22, ngày 3 tháng 8 năm 2011 (UTC)
 
== Bản quyền ==
 
Các bản trên nomna, informatik ghi là Khoa Học Xã Hội - Hà Nội xuất bản năm 1993, nghĩa là chưa thuộc public domain. Các link đó vì vậy nên được bỏ ra khỏi bài viết. [[Thành viên:Thachx|Thachx]] ([[Thảo luận Thành viên:Thachx|thảo luận]]) 10:21, ngày 18 tháng 4 năm 2013 (UTC)
65

lần sửa đổi