Khác biệt giữa các bản “Cổ đông”

không có tóm lược sửa đổi
n (Robot: Sửa đổi hướng)
'''Cổ đông''' ([[tiếng Anh]]: '''Shareholder''') là cá nhân hay tổ chức nắm giữ quyền sở hữu hợp pháp một phần hay toàn bộ phần vốn góp ([[cổ phần]]) của một [[công ty cổ phần]]. Chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu này gọi là [[cổ phiếu]]. Về bản chất, cổ đông là thực thể đồng [[sở hữu]] [[công ty cổ phần]] chứ không phải là [[chủ nợ]] của công ty đó do vậy quyền lợi và nghĩa vụ của họ gắn liền với kết quả hoạt động của doanh nghiệp.
 
==Các loại cổ đông==