Khác biệt giữa các bản “Lê Văn Tưởng”

n (Robot: Sửa đổi hướng)
*Tháng 5 năm 1961, ông là Chủ nhiệm Chính trị Ban chỉ huy Quân sự miền.
*Tháng 11 năm 1964, ông là Chính ủy [[Trận Bình Giã|Chiến dịch Bình Giã]].
*1965-1967, ông là Chính ủy đầu tiên của [[Sư đoàn 9, Quân đội Nhân dân Việt Nam|Sư đoàn 9]] do [[Hoàng Cầm (tướng)|Hoàng Cầm]] làm sư đoàn trưởng.
*Tháng 12 năm 1967, ông là Chủ nhiệm Chính trị, Ủy viên [[Quân ủy Miền]].
*1972, ông là Phó Chính ủy kiêm Chủ nhiệm Chính trị [[Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam|Quân Giải phóng miền Nam]], thường trực Quân ủy Miền.
Người dùng vô danh