Khác biệt giữa các bản “Bình Trị Thiên”

* Xã Hướng Lập của huyện Vĩnh Linh sáp nhập vào huyện [[Hướng Hóa]]
* Thành lập huyện [[A Lưới]].
Trước khi chia tách, tỉnh Bình Trị Thiên có tỉnh lị là thành phố [[Huế]]; 2 thị xã [[Đông Hà]], [[Đồng Hới]] và 11 huyện [[Quảng Trạch]], [[Bố Trạch]], [[Tuyên Hóa]], [[Lệ Ninh]], [[Bến Hải (huyện)|Bến Hải]], [[Triệu Hải]], [[Hướng Hóa]], [[Hương Điền]], [[Hương Phú]], [[Phú Lộc]], [[ A Lưới]].
 
==Bài hát về Bình Trị Thiên==
Người dùng vô danh