Bình Trị Thiên

Tỉnh cũ ở Việt Nam

Bình Trị Thiên là tên của một tỉnh cũ tại Việt Nam, gồm 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng TrịThừa Thiên và khu vực Vĩnh Linh.

Tỉnh Bình Trị Thiên
Tỉnh của Việt Nam

 

 

1976–1989
 

 

Cờ Tỉnh Bình Trị Thiên

Cờ
Vị trí của Tỉnh Bình Trị Thiên
Tỉnh Bình Trị Thiên (màu đỏ) năm 1976
Thủ đô Thành phố Huế
Lịch sử
 -  Hợp nhất 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng TrịThừa Thiên thành lập tỉnh Bình Trị Thiên 1976
 -  Tách tỉnh Bình Trị Thiên thành 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng TrịThừa Thiên 1989
Hiện nay là một phần của Quảng Bình Quảng Trị Thừa Thiên Huế

Địa lýSửa đổi

Tỉnh Bình Trị Thiên có vị trí địa lý:

Dân số tỉnh Bình Trị Thiên qua các năm
Năm Dân số (người) Diện tích (km²)
1979 1.851.600 18.340
1981 1.941.000
1984 2.020.500

Lịch sửSửa đổi

Năm 1976, 3 tỉnh này đã được Chính phủ Cộng hòa Miền Nam Việt Nam sáp nhập thành một tỉnh có tỉnh lỵ đóng tại thành phố Huế. Theo Quyết định ngày 30 tháng 6 năm 1989 của Quốc hội khóa VIII, kỳ họp thứ 5, ba tỉnh này lại được tách ra như cũ, riêng tỉnh Thừa Thiên sau khi tách thì mang tên gọi mới: Thừa Thiên Huế.

Khi hợp nhất, tỉnh Bình Trị Thiên ban đầu có 23 đơn vị hành chính gồm: thành phố Huế (tỉnh lỵ), 2 thị xã Đông Hà, Đồng Hới và 20 huyện: A Lưới, Bố Trạch, Cam Lộ, Gio Linh, Hải Lăng, Hướng Hóa, Hương Thủy, Hương Trà, Lệ Thủy, Minh Hóa, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc, Phú Vang, Quảng Điền, Quảng Ninh, Quảng Trạch, Triệu Phong, Tuyên Hóa, Vĩnh Linh.

Theo Quyết định số 62-CP của Hội đồng Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 11 tháng 3 năm 1977, các huyện được hợp nhất và các thay đổi như sau:

Từ đó, tỉnh Bình Trị Thiên có tỉnh lỵ là thành phố Huế, 2 thị xã: Đông Hà, Đồng Hới và 11 huyện: A Lưới, Bến Hải, Bố Trạch, Hương Điền, Hướng Hóa, Hương Phú, Lệ Ninh, Phú Lộc, Quảng Trạch, Triệu Hải, Tuyên Hóa.

Ngày 30 tháng 6 năm 1989, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VIII ra nghị quyết chia tỉnh Bình Trị Thiên để tái lập tỉnh Quảng Bình, tỉnh Quảng Trị và tỉnh Thừa Thiên Huế:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh qua các thời kỳSửa đổi

  1. Nguyễn Húng
  2. Bùi San (1977-1981)
  3. Vũ Thắng (1981-1985)
  4. Nguyễn Văn Lương (1985-1989).

Bài hát về Bình Trị ThiênSửa đổi

Tham khảoSửa đổi