Mở trình đơn chính
Tỉnh Nghệ Tĩnh trên bản đồ hành chính Việt Nam năm 1976

Nghệ Tĩnh là tên một tỉnh cũ từ năm 1976 đến 1991, từ năm 1991 tách ra thành 2 tỉnh là Nghệ AnHà Tĩnh.

Vị trí địa lýSửa đổi

Lịch sửSửa đổi

Tham khảoSửa đổi