Tỉnh Nghệ Tĩnh trên bản đồ hành chính Việt Nam năm 1976

Nghệ Tĩnh là tên một tỉnh cũ từ năm 1976 đến 1991, từ năm 1991 tách ra thành 2 tỉnh là Nghệ AnHà Tĩnh.

Vị trí địa lýSửa đổi

Lịch sửSửa đổi

Tham khảoSửa đổi