Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lý Lưu”

n
Lùi đến phiên bản 11502875 lúc 2013-05-28 06:16:42 của Cnbhkine dùng popups
(Đã lùi lại sửa đổi 11502875 của Cnbhkine (Thảo luận))
n (Lùi đến phiên bản 11502875 lúc 2013-05-28 06:16:42 của Cnbhkine dùng popups)
 
== Đánh Triệu Hâm ==
Sau khi nhập Thục, huynh đệ Lý Đặc đều được Ích châu thứ sử [[Triệu Hâm]] (趙廞) trọng dụng. Năm Vĩnh Khang thứ 1 (300), Triệu Hâm thấy triều đình Tây Tấn xảy ra [[loạn bát vương|Bát vương chi loạn]] khiến thiên hạ đại loạn, có ý muốn cát cứ Ba Thục. Triệu Hâm vì thế đã hậu đãi huynh đệ Lý Đặc, Lý Lưu để dùng làm tay chân. Lý Đặc và Lý Lưu dựa vào thế lực của Triệu Hâm, tập hợp mọi người đi trộm cướp, người Thục chịu đại hoạn. Sau đó, Triệu Hâm lệnh cho [[Lý Tường]] (李庠)- anhhuynh traicủa Lý Lưu- chiêu tập lưu dân làm binh lính, Lý Lưu cũng chiêu mộ được vài nghìn bộ chúng ở địa phương.
 
Năm Kiến Thủy thứ 1 (301), do thấy Lý Tường là người có tài năng nên Triệu Hâm đã sát hại. Mặc dù được Triệu Hâm phong làm đốc tướng để xoa dịu, song Lý Đặc và Lý Lưu vẫn oán hận và dẫn binh về Miên Trúc an định vỗ về lưu dân. Không lâu sau đó, Lý Đặc và Lý Lưu lãnh đạo binh sĩ phản lại Triệu Hâm, cuối cùng đánh chiếm Thành Đô, Triệu Hâm chạy trốn song bị giết.
Sau khi Lý Đặc qua đời, lưu dân không có thủ lĩnh, lại không được dân Thục ủng hộ, vì thế rất sợ hãi. Lý Lưu sau đó cùng các chất nhi [[Lý Đãng]] và [[Lý Hùng (hoàng đế)|Lý Hùng]] thu tập cựu chúng, trở về Xích Tổ (赤祖). Lý Lưu tự xưng là đại tướng quân, đại đô đốc, Ích châu mục. Tuy nhiên, vào thời điểm đó Kinh châu thứ sử [[Tông Đại]] (宗岱) suất đại quân cứu viện La Thượng, Đức Dương bị Kiến Bình thái thú Tôn Phụ (孫阜) công phá. Đến tháng 3, La Thượng phái đốc hộ Thường Thâm (常深) tiến công Lý Lưu, Lý Lưu sau đó suất Lý Đãng và Lý Hùng công phá Bì Kiều- sở trú của Thường Thâm, và truy kích đến Thành Đô, La Thượng đóng cổng thành cố thủ. Khi đang trên kị mã tiến hành truy kích, Lý Đãng bị [[giáo|mâu]] đâm chết.
 
Lý Lưu thấy Lý Đặc và Lỹ Đãng đều tử trận, Tông Đại và những kẻ khác sắp tấn công đến, vì thế rất lo sợ. Lý Hàm (李含) khi ấy đã khuyên Lý Lưu đầu hàng, tuy nhiên Lý Hùng và [[Lý Tương]] (李驤) can ngăn, song Lý Lưu trong lòng vẫn quyết ý đầu hàng, phái nhi tử Lý Thế của mình và nhi tử Lý Hồ của Lý Hàm đến chỗ Tôn phụ làm [[con tin]]. AnhHuynh traicủa Lý Hồ là Lý Ly (李離) sau khi biết tin không kịp can ngăn, vì thế cùng với Lý Hùng mưu tính công phá quân Tôn Phụ. Cuối cùng, Lý Hùng và Lý Ly đã công phá thành công Tôn Phụ, khi đó Tông Đại cũng bị bệnh mà chết, viện binh của Kinh châu vì thế mà triệt thoái.
 
Sau đó, Lý Lưu di thủ Bì Thành, song do nhân dân đất Thục đều lập ổ tự thủ, quân Lý Lưu không thể lấy được vật tư gì ở thành trấn. Tuy nhiên, Từ Dư (徐轝) đã thuyết phục thành công [[Phạm Trường Sinh]] (范長生) cung cấp quân lương cho Lý Lưu, điều đó đã khiến cho bộ chúng của Lý Lưu hưng thịnh trở lại.