Khác biệt giữa các bản “Candies (nhóm nhạc)”

Đánh giá khán giả là 32%.
 
== DiscographyThu âm (SingleĐĩa đơn) ==
 
vị trí trung tâm : '''Sue''' (1,2,3,4) '''Ran''' (5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18) '''Miki''' (16)
{| class="wikitable" cellpadding="3"
!||Tên||Năm