Khác biệt giữa các bản “Shan Sa”

n (Robot: Sửa đổi hướng)
* ''Impératrice (Empress)'' (''Nữ hoàng'') ([[2003]]), dựa trên cuộc đời của [[Võ Tắc Thiên]]
* ''Les conspirateurs (Conspirators)'' (''Mưu phản'') ([[2005]]).
* ''La cithare nue (The naked zither)'' (''Đàn cổ cầm khỏa thân'') ([[2010]]).
 
Các tác phẩm ''in nghiêng'': đã có bản dịch [[tiếng Việt]]
Người dùng vô danh