Khác biệt giữa các bản “Từ loại”

n
Đã hủy sửa đổi của 171.252.16.25 (Thảo luận) quay về phiên bản của MerlIwBot
n (Đã hủy sửa đổi của 171.252.16.25 (Thảo luận) quay về phiên bản của MerlIwBot)
Các ngôn ngữ khác nhau có các loại từ vựng khác nhau, hoặc chúng có thể kết hợp nhiều tính chất vào một. Ví dụ, [[tiếng Nhật]] có tới ba lớp [[tính từ tiếng Nhật|tính từ]] trong khi đó [[tiếng Anh]] chỉ có một; [[tiếng Trung Quốc|tiếng Trung]], [[tiếng Triều Tiên|tiếng Hàn]] và tiếng Nhật có các [[classifier (ngôn ngữ học)|classifier]] trong khi đó các ngôn ngữ châu Âu không ngữ pháp hóa những [[đơn vị đo|đơn vị đo lường]] này (a pair of pants (một cái quần dài), a grain of rice (một hạt gạo)); nhiều ngôn ngữ không có sự phân biệt giữa [[tính từ]] và [[trạng từ]], tính từ và động từ (xem [[động từ stative]]) hay tính từ và danh từ {{Citation needed|date=September 2007}}, vân vân. Một số người cho rằng sự phân biệt chính thức giữa các bộ phận của câu nói phải được thực hiện trong khuôn khổ của một ngôn ngữ hoặc họ ngôn ngữ cụ thể, và không nên áp dụng cho ngôn ngữ hoặc họ ngôn ngữ khác.
ví dụ : quan hệ tình dục
== Liên kết ngoài ==
{{Wiktionary|part of speech}}
{{Wiktionary|Category:Parts of speech}}
* [http://wakish.info/the-eight-classes-grouping-all-words-in-the-english-language/ The Eight Classes Grouping All Words In The English Language]
* [http://wakish.info/how-to-classify-words-into-parts-of-speech/ How To Classify Words Into Parts Of Speech]
* [http://www.arts.uottawa.ca/writcent/hypergrammar/partsp.html The parts of speech]
* [http://www.quia.com/jg/65832.html Parts of Speech Activities at Quia]
* [http://grammar.ccc.commnet.edu/grammar/ Guide to Grammar and Writing]
* [http://email.eva.mpg.de/~haspelmt/2001wcl.pdf Martin Haspelmath. 2001. "Word classes/parts of speech." In: Baltes, Paul B. & Smelser, Neil J. (eds.) ''International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences''. Amsterdam: Pergamon, 16538-16545.] (PDF)
 
{{DEFAULTSORT:Lexical Category}}
ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwf loại lllllllllllllllllllllllllaaaaaaaaaaaaaf twwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrroooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaafffffffffffffffffffffffffffffffffffffff cccccccccccccccccccccccchhhhhhhhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaawwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii bbbbbbbbbbbbbb iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeettttttttttttttttttttttttsssssssssssssssssssssssssss hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaawwwwwwwwwwwwwwwwwnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnssssssssssssssssssss rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaawwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
<!-- [[en:Lexical category]] -->
 
[[Thể loại:Ngữ pháp]]