Mở trình đơn chính

Các thay đổi

Không thay đổi kích thước, 6 năm trước
không có tóm lược sửa đổi
|align="center" valign="bottom" width="120"|[[Tập tin:Flag of Spain 1945 1977.svg|50px]]<br />[[Tây Ban Nha]]
|-bgcolor="#EEEEEE"
|align="center" valign="bottom" width="120"|[[Tập tin:Flag of Burma 1943.svg|50px]]<br />[[Myanma|Miến Điện]]
|align="center" valign="bottom" width="120"|[[Tập tin:Flag of Thailand.svg|50px]]<br />[[Thái Lan]]
|align="center" valign="bottom" width="120"|[[Tập tin:Philippines flag original.png|50px]]<br />[[Philippines]]
|-bgcolor="#EEEEEE"
|align="center" valign="bottom" width="120"|[[Tập tin:Flag of Serbia (1941–1944).svg|50px]]<br />[[Serbia]]
2

lần sửa đổi