Khác biệt giữa các bản “Biến đổi Fourier nhanh”

n
n (Robot: Sửa đổi hướng)
{{Vấn đề mở|khoa học máy tính|Chặn dưới của độ phức tạp tính toán của biến đổi Fourier nhanh là gì? Liệu nó có thể nhanh hơn Θ(N log N) hay không?}}
 
Một bài toán mở quan trọng về mặt lý thuyết là chứng minh chặn dưới cho độ phức tạp tính toán và số phép tính của biến đổi Fourier nhanh. Hiện vẫn chưa có chứng minh nào cho việc DFT có thực sự đòi hỏi Ω(''N'' log ''N'') phép tính, ngay cả trong trường hợp kích thước ''N'' là lũy thừa của hai, mặc dù không có thuật toán nào có độ phức tạp thấp hơn. Chú ý rằng tuy số phép tính thường là quan tâm chính về mặt lý thuyết, trên thực tế, tốc độ thực thi phụ thuộc nhiều yếu tố khác như các tối ưu hóa cho [[bộ nhớ đệm]] và [[ống lệnh CPU]] (CPU Pipes).
 
Theo công trình của Winograd năm 1978<ref>{{chú thích tạp chí
|pages=175&ndash;199
}} {{JSTOR|2006266}}</ref>, chặn dưới chặt cho số phép nhân của FFT đã được biết là Θ(''N'').
 
==Xem thêm==
* [[Thuật toán FFT Bruun]]
47

lần sửa đổi