Khác biệt giữa các bản “Bàng Bá Lân”

n
|}
== Thông tin thêm ==
Mặc dù sinh thời Bàng Bá Lân không lên tiếng về vấn đề này nhưng có ý kiến cho rằng hai câu vẫn được cho là [[ca dao]]:
 
:''Hỡi cô tát nước bên đàng
:''Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi''
chính là thơ của ông, và nguyên bản của nó như sau:
:''Hỡi cô tát nước bên đàng
:''Sao cô lại múc trăng vàng đổ đi''.<ref>[http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=98017&ChannelID=7 Hãy trả thơ về cho Bàng Bá Lân!] báo Tiền phong trên mạng, truy cập ngày 15 tháng 6 năm 2008.</ref>