Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:PentelandMartin”

:Xin lỗi lần nữa. Một chi tiết nho nhỏ bị sai. Đó là giờ buffet. Lúc đầu mẹ mình nói là từ 5 giờ chiều tới 10 giờ tối. Lên đó kiểm tra lại thì giờ buffet là từ 6 giờ đến 9 giờ. Nói chung nhất trí là thứ hai tuần sau từ 6 giờ đến 9 giờ. Chắc cú rồi, không có gì sẽ thay đổi nữa.[[Thành viên:Trongphu|Trongphu]] ([[Thảo luận Thành viên:Trongphu|thảo luận]]) 14:45, ngày 23 tháng 7 năm 2013 (UTC)
::Ok![[Thành viên:Trongphu|Trongphu]] ([[Thảo luận Thành viên:Trongphu|thảo luận]]) 14:56, ngày 23 tháng 7 năm 2013 (UTC)
 
== Nhắc nhở ==
Xin nhắc là ngày mai có buffet. Nhớ đến vào lúc từ 6 giờ đến 9 giờ. Hẹn gặp ở chỗ buffet![[Thành viên:Trongphu|Trongphu]] ([[Thảo luận Thành viên:Trongphu|thảo luận]]) 09:20, ngày 28 tháng 7 năm 2013 (UTC)