Khác biệt giữa các bản “Phaseolus vulgaris”

:*Đậu đen – Black bean – Turtle bean – Frijole negro.
:*Đậu ván – Hyacinth bean – Indian bean – Lablab bean – Bonavist bean – Calavance – Seim – Fuji mame: giống đậu nành, mắt mầm nổi và kéo dài dọc thân.
:*Đậu triều – Pigeon pea (Cajanus cajan) – Gandule bean – Tropical green pea – Kadios – Congo pea – Gungo pea – Gunga pea: giống hạt đậu nành màu xanh lá.
:*Edamame: đậu nành nhậtNhật màu xanh.
:*Bolita bean: màu kem.
:*Calypso bean – Yin yang bean – Orca bean: màu đen trắng.
1.249

lần sửa đổi