Những lưu ý khi viết bài trên WikipediaSửa đổi

Mời các bạn xem thử và cho ý kiến về ý tưởng "nhóm học thuật địa phương" (tìm trong Google với từ khóa này)

Chúc các bạn luôn vui vẻ và thành công.