Khác biệt giữa các bản “Lưu Đạo Liên”

== Đánh giá ==
 
[[Tống thư]] và [[Nam sử]] đều ghi nhận rằng Lưu Đạo Liên là một kẻ tham lam tiền của, thường cướp lấy tiền bạc trong phủ khố. Vì thế mỗi lần chuyển sang địa phương mới thì phủ khố của địa phương cũ đều bị hắn ta vơ vét hết<ref>[[Tống thư]], [http://zh.wikisource.org/wiki/%E5%AE%8B%E6%9B%B8/%E5%8D%B751 quyển 51]: Bhi tham túng quá thậm, súc tụ tài hóa, thường nhược bất túc, khứ trấn chi nhật, phủ khố vi chi không hư</ref><ref>[[Nam sử]], [http://zh.wikisource.org/wiki/%E5%8D%97%E5%8F%B2/%E5%8D%B713 quyển 13]: Đạo Liên tố vô tài năng, ngôn âm thậm sở, cử chỉ đa chư bỉ chuyết, súc tụ thường nhược bất túc. Khứ trấn nhật, phủ khố vi không</ref>.
 
== Gia quyến ==