Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nederlek”

Trang mới: {{Infobox Settlement |official_name = Nederlek |subdivision_type = Quốc gia |subdivision_name = Hà Lan |subdivision_type1 = Tỉnh |subdivision_name1 = Zuid-Holland |image_fl...
(Trang mới: {{Infobox Settlement |official_name = Nederlek |subdivision_type = Quốc gia |subdivision_name = Hà Lan |subdivision_type1 = Tỉnh |subdivision_name1 = Zuid-Holland |image_fl...)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh