Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Graafstroom”

Trang mới: {{Infobox Settlement |official_name = Graafstroom |image_flag = Graafstroom flag.png |flag_size = 120x100px |image_shield = Graafstroom wapen.gif |shield_size = 120x100px |image_map = L...
(Trang mới: {{Infobox Settlement |official_name = Graafstroom |image_flag = Graafstroom flag.png |flag_size = 120x100px |image_shield = Graafstroom wapen.gif |shield_size = 120x100px |image_map = L...)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh