Khác biệt giữa các bản “Thanh quản”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “{{Infobox Anatomy |Name = Larynx |Image = Larynx external en.svg |Caption = |Image2 = }} Thanh quản là cơ quan trong cổ củ…”)
 
{{Xóa|quá ngắn}}
{{Infobox Anatomy
|Name = Larynx