Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Càn Long”

n (Đã lùi lại sửa đổi của 123.23.100.160 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Earthshaker)
 
Tin các lăng tẩm của Càn Long và Từ Hi bị khai quật để lấy của đã gây chấn động và căm phẫn sâu sắc cho [[Phổ Nghi]] và các thành viên hoàng tộc, cựu thần nhà Thanh.
 
==Xâm lược Việt Nam==
Tháng 5 năm [[1788]], mẹ Lê Duy Kỳ cùng các bầy tôi sang [[Long Châu]] cầu viện [[nhà Thanh]] phát binh đánh Tây Sơn. Tháng 7 năm [[1788]], Lê Chiêu Thống ở [[Kinh Bắc]] cũng sai người sang [[Trung Quốc]] cầu viện. [[Càn Long]] nhân cơ hội đánh chiếm [[Đại Việt]], cuối năm [[1788]], [[Càn Long]] sai [[Tổng đốc Lưỡng Quảng]] [[Tôn Sĩ Nghị]] chỉ huy hơn 29 vạn quân, huy động từ Lưỡng Quảng, Vân Nam và Quý Châu<ref>Theo ''Tìm hiểu thiên tài quân sự của Nguyễn Huệ'', trích dẫn từ ''Thánh vũ ký'' của Ngụy Nguyên đời Thanh</ref> hộ tống Lê Chiêu Thống về Việt Nam với danh nghĩa phù [[nhà Hậu Lê|Lê]], vào chiếm đóng [[Thăng Long]].
 
= Gia đình =
Người dùng vô danh