Khác biệt giữa các bản “Delebio”

Trang mới: {{Infobox CityIT | img_coa = | official_name = Delebio | name = Delebio | region = Lombardia | province = tỉnh Sondrio (SO) | elevation_m = | area_total_km2 ...
(Trang mới: {{Infobox CityIT | img_coa = | official_name = Delebio | name = Delebio | region = Lombardia | province = tỉnh Sondrio (SO) | elevation_m = | area_total_km2 ...)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh