Mỗi vùng hành chính của Ý lại được Ủy ban châu Âu xem là một vùng cấp hai của Liên minh châu Âu.

Vùng hành chính sửa

Liên minh châu Âu đã cho công nhận, bảo hộ và khuyến khích quyền tự chủ theo vùng để đảm bảo rằng các dịch vụ công được cung cấp theo phương thức phân quyền ở mức cao nhất có thể. Tuy nhiên, năm vùng (Friuli-Venezia Giulia, Sardinia, Sicilia, Trentino-Alto Adige/Südtirol, và Aosta Valley) có quyền tự chủ cao hơn 15 vùng khác. Năm vùng này có quyền lập pháp trong một số lĩnh vực. Mười lăm vùng khác chỉ thực sự được thành lập vào năm 1970 khi xu hướng phân quyền được thúc đẩy ở Ý cũng như ở phương Tây.

Hiến pháp sửa đổi năm 2001 trao thêm nhiều quyền tự chủ cho các vùng đặc biệt là quyền lập pháp và giảm đáng kể sự can thiệp của trung ương vào công việc của các vùng.

Mỗi vùng hành chính của Ý có một hội đồng nhân dân được thành lập bằng hình thức bầu cử và có một Giunta Regionale (ủy ban hành pháp khu vực) đứng đầu là một chủ tịch ủy ban được chọn ra bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp. Giunta có trách nhiệm trước hội đồng nhân dân và phải từ chức nếu như không còn được hội đồng này tín nhiệm.

Năm 2005, chính phủ trung hữu của Silvio Berlusconi đã đề xuất một cải cách hiến pháp nữa theo đó các vùng hành chính sẽ có nhiều quyền tự chủ hơn và sẽ biến Italia thành một nhà nước liên bang. Tuy nhiên, vào tháng 6 năm 2006, đề xuất của chính phủ Berlusconi đã bị phủ quyết.

Dưới vùng hành chính là cấp hành chính tỉnh, thành phố và dưới nữa là làng.

Số thứ tựVùngThủ phủ
1AbruzzoL'Aquila
2Valle d'Aosta
(Vallée d'Aoste)
Aosta
3Puglia
(hoặc Puglie)
Bari
4BasilicataPotenza
5CalabriaCatanzaro
6CampaniaNapoli
7Emilia-RomagnaBologna
8Friuli-Venezia GiuliaTrieste
9LazioRoma
10LiguriaGenova
11LombardiaMilano
12MarcheAncona
13MoliseCampobasso
14PiemonteTorino
15SardegnaCagliari
16SiciliaPalermo
17
 
Năm nhóm liên vùng ở Italia.
STT Tên nhóm liên vùng Các vùng hành chính trong nh
3 Centro (Trung) Toscana, Marche, Lazio, Umbria
4 Sud (Nam) Abruzzo, Molise, Campania, Apulia, Basilicata, Calabria
5 Isole (Các đảo) Sicilia, Sardegna

Tham khảo sửa