Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Villamar”

Trang mới: {{Infobox CityIT | img_coa = | official_name = Villamar | name = Villamar | region = Sardinia | province = tỉnh Medio Campidano (MD) | elevation_m = | area_tot...
(Trang mới: {{Infobox CityIT | img_coa = | official_name = Villamar | name = Villamar | region = Sardinia | province = tỉnh Medio Campidano (MD) | elevation_m = | area_tot...)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh