Khác biệt giữa các bản “Ischia di Castro”

Trang mới: {{Infobox CityIT | img_coa = | official_name = Ischia di Castro | name = Ischia di Castro | region = Latium | province = tỉnh Viterbo (VT) | elevation_m = 384 | ...
(Trang mới: {{Infobox CityIT | img_coa = | official_name = Ischia di Castro | name = Ischia di Castro | region = Latium | province = tỉnh Viterbo (VT) | elevation_m = 384 | ...)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh