Tranletuhan

Gia nhập ngày 10 tháng 3 năm 2009
không có tóm lược sửa đổi
Trần Anh Tú, công tác tại Khoa Kỹ thuật Địa chất & Dầu khí, trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM.
 
Trang đăng các công trìn nghiên cứu tại [https://www.researchgate.net/profile/Tran_Tu4/stats/?ev=prf_stats researchgate.net]
[[en:user:tranletuhan]]